Feniks z 1,8 mld zł dofinansowania dla intermodalu

W nowej perspektywie rząd i UE przygotowują dla przewoźników intermodalnych ponad 400 mln euro dofinansowania.

Publikacja: 13.07.2021 17:31

Feniks z 1,8 mld zł dofinansowania dla intermodalu

Foto: Fot. PKP Cargo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych już przygotowuje nową rundę finansowania dla przewoźników intermodalnych. W fazie konsultacji społecznych, trwających do 18 lipca, jest Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, z którego będzie pochodziła większość dofinansowania. Ma ono być kompleksowe.

Szeroki zakres wsparcia

W ramach priorytetu V „Wsparcie sektora transportu z EFRR” planuje się budowę i przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych oraz infrastruktury kolejowej (m. in. bocznice) oraz drogowej, niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych, w sieć drogową, sieć transportu wodnego śródlądowego.

Dopuszczalny będzie zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, zakup lub modernizacja taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych oraz zakup lub modernizację systemów telematycznych i satelitarnych związanych z tą gałęzią transportu.

Czytaj więcej w: Żniwa przewoźników intermodalnych

CUPT informuje, że wstępnie zaplanowano na ten cel 230 mln euro, urząd zastrzega jednak, że kwota ta może ulec zmianie po zakończeniu negocjacji programu z Komisją Europejską.

CUPT zaznacza, że wstępnie zaplanowano, że formą wsparcia będzie dotacja bezzwrotna dla przedsiębiorstw związanych z transportem intermodalnym, aczkolwiek to także może się zmienić po zakończeniu negocjacji programu z KE.

KE wróciła do zasady n+2 przy rozliczaniu funduszy, i w przypadku kolejnej perspektywy beneficjenci muszą tego dokonać do końca 2029 roku.

Czytaj więcej w: Intermodalne podróże AGD

CUPT przypomina, że dodatkowe wsparcie dla transportu intermodalnego zostało również zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Plan przewiduje na ten cel 175 mln euro i ma być ono przeznaczone na budowę, rozbudowę i unowocześnienie terminali przeładunkowych, bocznic prowadzących do terminali i bocznic w terminalach, zakup specjalistycznego taboru służącego do wykonywania przewozów intermodalnych, a także urządzeń wykorzystywanych do przeładunku. Fundusze z KPO muszą zostać rozliczone do końca 2026 roku.

Wzrosną wymagania środowiskowe

CUPT sygnalizuje, że EU zaostrzyła wymogi środowiskowe i nadała większe uprawnienia dla organizacji ekologicznych oraz stron postępowania. Nabierze znaczenia dobre przygotowanie projektu, w tym jeszcze ważniejsze będzie dobre planowanie i określenie zakresu projektu oraz zapewnienie na etapie realizacji odpowiedniego potencjału organizacyjnego.

Wzrosną również wymogi w stosunku do staranności przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych.

Czytaj więcej w: Koleje zaczynają konkurować z tirami

W kończącej się perspektywie CUPT podpisał umowy o dofinansowanie na 99,6% środków i przyjął wnioski o rozbudowę lub modernizację 8 terminali intermodalnych oraz budowę 4 nowych. Do tego operatorzy i przewoźnicy kupili 49 lokomotyw i 3327 wagonów z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich. Kończąca się runda przewidywała dofinansowanie przewozów intermodalnych w ramach POIiŚ kwotą 247 mln euro.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych już przygotowuje nową rundę finansowania dla przewoźników intermodalnych. W fazie konsultacji społecznych, trwających do 18 lipca, jest Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, z którego będzie pochodziła większość dofinansowania. Ma ono być kompleksowe.

Szeroki zakres wsparcia

Pozostało 89% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach