Feniks z 1,8 mld zł dofinansowania dla intermodalu

W nowej perspektywie rząd i UE przygotowują dla przewoźników intermodalnych ponad 400 mln euro dofinansowania.

Publikacja: 13.07.2021 17:31

Feniks z 1,8 mld zł dofinansowania dla intermodalu

Foto: Fot. PKP Cargo

Centrum Unijnych Projektów Transportowych już przygotowuje nową rundę finansowania dla przewoźników intermodalnych. W fazie konsultacji społecznych, trwających do 18 lipca, jest Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, z którego będzie pochodziła większość dofinansowania. Ma ono być kompleksowe.

Szeroki zakres wsparcia

W ramach priorytetu V „Wsparcie sektora transportu z EFRR” planuje się budowę i przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych oraz infrastruktury kolejowej (m. in. bocznice) oraz drogowej, niezbędnej do ich włączenia w sieć linii kolejowych, w sieć drogową, sieć transportu wodnego śródlądowego.

Dopuszczalny będzie zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, zakup lub modernizacja taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych oraz zakup lub modernizację systemów telematycznych i satelitarnych związanych z tą gałęzią transportu.

Czytaj więcej w: Żniwa przewoźników intermodalnych

CUPT informuje, że wstępnie zaplanowano na ten cel 230 mln euro, urząd zastrzega jednak, że kwota ta może ulec zmianie po zakończeniu negocjacji programu z Komisją Europejską.

CUPT zaznacza, że wstępnie zaplanowano, że formą wsparcia będzie dotacja bezzwrotna dla przedsiębiorstw związanych z transportem intermodalnym, aczkolwiek to także może się zmienić po zakończeniu negocjacji programu z KE.

KE wróciła do zasady n+2 przy rozliczaniu funduszy, i w przypadku kolejnej perspektywy beneficjenci muszą tego dokonać do końca 2029 roku.

Czytaj więcej w: Intermodalne podróże AGD

CUPT przypomina, że dodatkowe wsparcie dla transportu intermodalnego zostało również zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Plan przewiduje na ten cel 175 mln euro i ma być ono przeznaczone na budowę, rozbudowę i unowocześnienie terminali przeładunkowych, bocznic prowadzących do terminali i bocznic w terminalach, zakup specjalistycznego taboru służącego do wykonywania przewozów intermodalnych, a także urządzeń wykorzystywanych do przeładunku. Fundusze z KPO muszą zostać rozliczone do końca 2026 roku.

Wzrosną wymagania środowiskowe

CUPT sygnalizuje, że EU zaostrzyła wymogi środowiskowe i nadała większe uprawnienia dla organizacji ekologicznych oraz stron postępowania. Nabierze znaczenia dobre przygotowanie projektu, w tym jeszcze ważniejsze będzie dobre planowanie i określenie zakresu projektu oraz zapewnienie na etapie realizacji odpowiedniego potencjału organizacyjnego.

Wzrosną również wymogi w stosunku do staranności przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych.

Czytaj więcej w: Koleje zaczynają konkurować z tirami

W kończącej się perspektywie CUPT podpisał umowy o dofinansowanie na 99,6% środków i przyjął wnioski o rozbudowę lub modernizację 8 terminali intermodalnych oraz budowę 4 nowych. Do tego operatorzy i przewoźnicy kupili 49 lokomotyw i 3327 wagonów z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich. Kończąca się runda przewidywała dofinansowanie przewozów intermodalnych w ramach POIiŚ kwotą 247 mln euro.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych już przygotowuje nową rundę finansowania dla przewoźników intermodalnych. W fazie konsultacji społecznych, trwających do 18 lipca, jest Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, z którego będzie pochodziła większość dofinansowania. Ma ono być kompleksowe.

Szeroki zakres wsparcia

Pozostało 89% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?