Według Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy, w 2019 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali 5-procentowy spadek sprzedaży w segmencie samochodów ciężarowych. – Jest to spowodowane przede wszystkim przez spadek produkcji budowlanej w ubiegłym roku oraz ilość opóźnień inwestycji infrastrukturalnych – tłumaczy dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki.

Zmienili się dostawcy opon. Rynek tracą producenci chińscy. – W związku z cłami antydumpingowymi nałożonymi na chińskich eksporterów opon do samochodów ciężarowych, chińskie produkty zostały przynajmniej częściowo zastąpione oponami z innych krajów, zwłaszcza z rejonów Azji Południowo-Wschodniej i Korei – podkreśla sekretarz generalna ETRMA Fazilet Cinaralp.

W Europie sprzedaż opon do samochodów ciężarowych w 2019 roku pozostała na wcześniejszym poziomie.

Sprzedaż opon do samochodów dostawczych zmalała o 7 proc., opon przemysłowych o 13 proc., zaś do aut osobowych o 8 proc.

""

Sprzedaż opon w Polsce w 2019 roku

logistyka.rp.pl

Także opony rolnicze zanotowały spadek sprzedaży o 17 proc. – wpływ na ten wynik miały m.in. niekorzystne warunki pogodowe. Susza rolnicza występowała we wszystkich monitorowanych uprawach a powierzchnia upraw dotkniętych suszą to ponad 30 proc. ogółu użytków rolnych. Dodatkowo zmiany cen na rynkach rolnych, jakie dokonały się w 2019 roku zdecydowanie nie były korzystne dla producentów rolnychtłumaczy spadki prezes Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego Andrzej Włodarczyk.