W Europie Środkowej Czesi kupują magazyny

Sektor magazynowy pozostaje ulubieńcem inwestorów i najbardziej poszukiwanym segmentem. Podobnie jak w przeszłości, ograniczona dostępność produktów i konsolidacja portfeli ograniczają liczbę transakcji.

Publikacja: 17.08.2023 16:04

W Europie Środkowej Czesi kupują magazyny

Foto: Hillwood

Całkowita wartość inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w I poł. 2023 roku zmalała o 59 proc. r/r wyniosła 2,2 mld euro, wynika z raportu przygotowanego przez analityków Avison Young. 

Wskazują oni, że najmniejsza zmiana nastąpiła w Czechach (spadek o 38% z wynikiem 749 mln euro), a największa - w Polsce (spadek o 72% z wynikiem 801 mln euro) i na Węgrzech (spadek o 82% z wynikiem 114 mln euro). Zamrożenie rynku na Węgrzech jest spowodowane nie tylko warunkami globalnymi, ale także tymi specyficznymi dla Węgier, które mogą być niepokojące dla niektórych inwestorów. Mowa tu o napięciach między Węgrami a UE, dostawcą funduszy strukturalnych dla tego kraju oraz pozycją Węgier w konflikcie Ukraina-Rosja. Słowacja z wartością 321 mln euro odnotowała spadek o 48%, a Rumunia o 44% do 180 mln euro. 

Czytaj więcej

Kolejny rekordowy kontenerowiec w Baltic Hub

Wartości wzrosną w drugiej połowie roku

Na Węgrzech toczy się już wiele projektów inwestycyjnych, dlatego oczekujemy, że wartości wzrosną w drugiej połowie roku, a roczny wynik przekroczy 500 mln euro. Z kolei w Rumunii spodziewamy się, że wartość inwestycji w całym roku osiągnie 600-700 mln euro.

Polska po raz kolejny okazała się najbardziej płynnym rynkiem w naszym regionie, osiągając wartość transakcji powyżej 800 mln euro, zrealizowany w 33 transakcjach. Jednakże jest to najsłabszy wynik dla pierwszego półrocza od 2015 roku. 

W transakcjach sektor handlowy miał 35 proc. udziałów, magazynowy 28 proc. i tyle samo przypadło na biura. 

Ogólny wynik sektora magazynowego w pierwszej połowie roku w regionie to głównie efekt transakcji sfinalizowanych w tym segmencie w Polsce, o wartości 436 mln euro. Wynik ten został wygenerowany wyłącznie przez pojedyncze aktywa, ponieważ nie było żadnych transakcji portfelowych i nie spodziewamy się ich w najbliższej przyszłości. W celu zminimalizowania ryzyka, inwestorzy zwrócili się ku transakcjom na mniejszą skalę. 

Dominuje kapitał z Czech

Znaczącą transakcją na rynku polskim była sprzedaż nieruchomości Campus 39 do P3 za kwotę ok 139 mln euro. Zapewniła ona – razem z kilkoma mniejszymi akwizycjami – pierwsze miejsce pod względem udziału (54%) w całkowitej wartości inwestycji. 

Czytaj więcej

Na niemieckich autostradach mniej ciężarówek

Największą transakcją odnotowaną na rumuńskim rynku nieruchomości w pierwszej połowie 2023 r. była sprzedaż i leasing zwrotny portfela logistycznego FM, o szacowanej wartości ok. 60-70 mln euro.

Na Węgrzech i Słowacji nie odnotowano żadnych transakcji w sektorze. Na Słowacji było to częściowo spowodowane ucieczką inwestorów na rynki główne, ponieważ regionalna Słowacja jest często uważana przez fundusze instytucjonalne za drugorzędną; a częściowo brakiem dostępnych produktów w znacznie bardziej płynnym regionie Bratysławy.

Kapitał z Europy Środkowo-Wschodniej stanowił 66% wartości wszystkich transakcji, na inwestorów z USA przypadło 15 proc. a z Europy Zachodniej 9 proc. Kapitał lokalny dominuje w Czechach (81%), na Węgrzech (69%) i w Rumunii (50%). 

Czytaj więcej

Produkcja półprzewodników przysporzy magazynów

Kluczową kwestią dla inwestorów przy ocenie możliwości zakupu są przyszłe wydatki związane z ESG. Wymagana modernizacja starszych budynków jest czasami trudna do oszacowania w kontekście wysokich kosztów budowy. Ponieważ kupujący prawie zawsze zakładają wyższe nakłady niż sprzedający, różnica jest często nie do pogodzenia. 

Całkowita wartość inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w I poł. 2023 roku zmalała o 59 proc. r/r wyniosła 2,2 mld euro, wynika z raportu przygotowanego przez analityków Avison Young. 

Wskazują oni, że najmniejsza zmiana nastąpiła w Czechach (spadek o 38% z wynikiem 749 mln euro), a największa - w Polsce (spadek o 72% z wynikiem 801 mln euro) i na Węgrzech (spadek o 82% z wynikiem 114 mln euro). Zamrożenie rynku na Węgrzech jest spowodowane nie tylko warunkami globalnymi, ale także tymi specyficznymi dla Węgier, które mogą być niepokojące dla niektórych inwestorów. Mowa tu o napięciach między Węgrami a UE, dostawcą funduszy strukturalnych dla tego kraju oraz pozycją Węgier w konflikcie Ukraina-Rosja. Słowacja z wartością 321 mln euro odnotowała spadek o 48%, a Rumunia o 44% do 180 mln euro. 

Rynek
Największy popyt na magazyny jest na Górnym Śląsku
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Rynek
Zielona polityka wymaga dużo „zielonych”
Rynek
Budowa magazynów spekulacyjnych nadal popularna
Rynek
Produkcja półprzewodników przysporzy magazynów
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Rynek
Największy mały magazyn w Polsce
Rynek
Kupujących magazyny mniej, ale liczba transakcji wzrośnie