W Europie Środkowej Czesi kupują magazyny

Sektor magazynowy pozostaje ulubieńcem inwestorów i najbardziej poszukiwanym segmentem. Podobnie jak w przeszłości, ograniczona dostępność produktów i konsolidacja portfeli ograniczają liczbę transakcji.

Publikacja: 17.08.2023 16:04

W Europie Środkowej Czesi kupują magazyny

Foto: Hillwood

Całkowita wartość inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w I poł. 2023 roku zmalała o 59 proc. r/r wyniosła 2,2 mld euro, wynika z raportu przygotowanego przez analityków Avison Young. 

Wskazują oni, że najmniejsza zmiana nastąpiła w Czechach (spadek o 38% z wynikiem 749 mln euro), a największa - w Polsce (spadek o 72% z wynikiem 801 mln euro) i na Węgrzech (spadek o 82% z wynikiem 114 mln euro). Zamrożenie rynku na Węgrzech jest spowodowane nie tylko warunkami globalnymi, ale także tymi specyficznymi dla Węgier, które mogą być niepokojące dla niektórych inwestorów. Mowa tu o napięciach między Węgrami a UE, dostawcą funduszy strukturalnych dla tego kraju oraz pozycją Węgier w konflikcie Ukraina-Rosja. Słowacja z wartością 321 mln euro odnotowała spadek o 48%, a Rumunia o 44% do 180 mln euro. 

Czytaj więcej

Kolejny rekordowy kontenerowiec w Baltic Hub

Wartości wzrosną w drugiej połowie roku

Na Węgrzech toczy się już wiele projektów inwestycyjnych, dlatego oczekujemy, że wartości wzrosną w drugiej połowie roku, a roczny wynik przekroczy 500 mln euro. Z kolei w Rumunii spodziewamy się, że wartość inwestycji w całym roku osiągnie 600-700 mln euro.

Polska po raz kolejny okazała się najbardziej płynnym rynkiem w naszym regionie, osiągając wartość transakcji powyżej 800 mln euro, zrealizowany w 33 transakcjach. Jednakże jest to najsłabszy wynik dla pierwszego półrocza od 2015 roku. 

W transakcjach sektor handlowy miał 35 proc. udziałów, magazynowy 28 proc. i tyle samo przypadło na biura. 

Ogólny wynik sektora magazynowego w pierwszej połowie roku w regionie to głównie efekt transakcji sfinalizowanych w tym segmencie w Polsce, o wartości 436 mln euro. Wynik ten został wygenerowany wyłącznie przez pojedyncze aktywa, ponieważ nie było żadnych transakcji portfelowych i nie spodziewamy się ich w najbliższej przyszłości. W celu zminimalizowania ryzyka, inwestorzy zwrócili się ku transakcjom na mniejszą skalę. 

Dominuje kapitał z Czech

Znaczącą transakcją na rynku polskim była sprzedaż nieruchomości Campus 39 do P3 za kwotę ok 139 mln euro. Zapewniła ona – razem z kilkoma mniejszymi akwizycjami – pierwsze miejsce pod względem udziału (54%) w całkowitej wartości inwestycji. 

Czytaj więcej

Na niemieckich autostradach mniej ciężarówek

Największą transakcją odnotowaną na rumuńskim rynku nieruchomości w pierwszej połowie 2023 r. była sprzedaż i leasing zwrotny portfela logistycznego FM, o szacowanej wartości ok. 60-70 mln euro.

Na Węgrzech i Słowacji nie odnotowano żadnych transakcji w sektorze. Na Słowacji było to częściowo spowodowane ucieczką inwestorów na rynki główne, ponieważ regionalna Słowacja jest często uważana przez fundusze instytucjonalne za drugorzędną; a częściowo brakiem dostępnych produktów w znacznie bardziej płynnym regionie Bratysławy.

Kapitał z Europy Środkowo-Wschodniej stanowił 66% wartości wszystkich transakcji, na inwestorów z USA przypadło 15 proc. a z Europy Zachodniej 9 proc. Kapitał lokalny dominuje w Czechach (81%), na Węgrzech (69%) i w Rumunii (50%). 

Czytaj więcej

Produkcja półprzewodników przysporzy magazynów

Kluczową kwestią dla inwestorów przy ocenie możliwości zakupu są przyszłe wydatki związane z ESG. Wymagana modernizacja starszych budynków jest czasami trudna do oszacowania w kontekście wysokich kosztów budowy. Ponieważ kupujący prawie zawsze zakładają wyższe nakłady niż sprzedający, różnica jest często nie do pogodzenia. 

Całkowita wartość inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej w I poł. 2023 roku zmalała o 59 proc. r/r wyniosła 2,2 mld euro, wynika z raportu przygotowanego przez analityków Avison Young. 

Wskazują oni, że najmniejsza zmiana nastąpiła w Czechach (spadek o 38% z wynikiem 749 mln euro), a największa - w Polsce (spadek o 72% z wynikiem 801 mln euro) i na Węgrzech (spadek o 82% z wynikiem 114 mln euro). Zamrożenie rynku na Węgrzech jest spowodowane nie tylko warunkami globalnymi, ale także tymi specyficznymi dla Węgier, które mogą być niepokojące dla niektórych inwestorów. Mowa tu o napięciach między Węgrami a UE, dostawcą funduszy strukturalnych dla tego kraju oraz pozycją Węgier w konflikcie Ukraina-Rosja. Słowacja z wartością 321 mln euro odnotowała spadek o 48%, a Rumunia o 44% do 180 mln euro. 

Rynek
Rynek magazynowy rośnie w tym roku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Rynek
Logistycy najaktywniejsi na rynku magazynowym
Rynek
Nearshoring ląduje w Polsce
Rynek
Rynek magazynowy ma przed sobą dobre lata
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Rynek
W magazynach więcej pustostanów