Boom w przewozach. Firmy podnoszą ceny usług

Firmy wykorzystują dobrą koniunkturę do podnoszenia cen usług.

Publikacja: 05.08.2018 10:44

Boom w przewozach. Firmy podnoszą ceny usług

Foto: Adobe Stock

Sytuacja w transporcie w Polsce jest dziś wyjątkowo dobra, zwłaszcza pod względem ilości przewożonych towarów. W I półroczu wzrosła ona o 13 proc., licząc rok do roku. Duże zapotrzebowanie na transport ładunków znajduje odzwierciedlenie w zwyżkujących cenach usług. Od dawna idą one powoli, ale systematycznie w górę.

Kruszywa na fali

PKP Cargo, drugi co do wielkości kolejowy przewoźnik ładunków w UE, podaje, że w I półroczu odnotował wzrost przewozów na polskim rynku. Przetransportował 54,2 mln ton towarów, czyli o 4,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Zwiększyły się głównie przewozy kruszyw (aż o 39 proc.) i kontenerów (o 14 proc.). – Na wzrost przewozów kamienia wpływ miało przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie na kruszywa ze strony wykonawców inwestycji drogowych i firm modernizujących linie kolejowe. Z kolei rosnący ruch w segmencie intermodalnym (przewozy kontenerów – red.) wynikał z intensyfikacji transportów z i do polskich portów morskich z i do Chin – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo.

Grupa podnosi ceny usług, tłumacząc to stosunkowo dużymi kosztami zakupu paliw i energii. Zapewnia, że stara się tak je optymalizować, aby oferta przewozowa była jak najbardziej konkurencyjna. W drugim półroczu PKP Cargo oczekuje szybszego wzrostu przewozów niż w pierwszym. – Będziemy się starali podnosić wskaźniki transportu ładunków w każdym segmencie rynku, czemu powinien sprzyjać wysoki wzrost gospodarczy w Polsce, generujący zarówno wzrost inwestycji, jak i produkcji przemysłowej oraz konsumpcji – podkreśla Warsewicz.

Zwyżki odnotowuje grupa OT Logistics, specjalizująca się w świadczeniu usług spedycji w transporcie śródlądowym, usługach portowych i przewozach kolejowych. – Koniunktura w naszej branży jest bardzo dobra, co jest ściśle związane ze wzrostem gospodarki i produkcji przemysłowej. Dlatego nie dziwi, że największy wzrost przewozów widzimy w przypadku takich grup produktowych jak węgiel czy rudy metali – mówi Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

Dodaje, że ceny usług logistycznych rosną, co jest efektem sytuacji na rynku. Jego zdaniem zapotrzebowanie zwyżkuje szybciej niż możliwości firm działających na tym rynku. – Obserwujemy braki taboru, również portom brakuje wolnych mocy przerobowych – twierdzi Nowik. Przyznaje, że w grupie OT Logistics rośnie zarówno ilość przewożonych ładunków, jak i ceny, co przekłada się na jej przychody.

…kontenery też

Zdecydowanie szybciej niż rynek rośnie PCC Intermodal, grupa specjalizująca się w przewozach i przeładunkach kontenerów. Dariusz Stefański, prezes spółki, tłumaczy, że to zjawisko zrozumiałe, bo w porównaniu z krajami zachodnimi nasze przewozy intermodal są na znacznie niższym poziomie rozwoju, więc jeszcze przez minimum kilka lat powinny rosnąć szybciej niż cała branża transportowa.

– Niestety, ze względu na ograniczenia infrastrukturalne i brak sensownego wsparcia rozwoju przewozów intermodalnych ten segment rośnie znacznie wolniej, niż powinien – uważa Stefański.

Sytuacja w transporcie w Polsce jest dziś wyjątkowo dobra, zwłaszcza pod względem ilości przewożonych towarów. W I półroczu wzrosła ona o 13 proc., licząc rok do roku. Duże zapotrzebowanie na transport ładunków znajduje odzwierciedlenie w zwyżkujących cenach usług. Od dawna idą one powoli, ale systematycznie w górę.

Kruszywa na fali

Pozostało 87% artykułu
Szynowy
Polskie i ukraińskie koleje na kolizyjnym torze
Szynowy
PKP Intercity lepiej obsłuży linie niezelektryfikowane
Szynowy
Ukraina stawia na transport kolejowy
Szynowy
Czy Polska włączy się do walki o Talgo?
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Szynowy
Jaki dworzec kolejowy w CPK?