Nowa, samoobsługowa stacja paliw w Bydgoszczy znajduje się przy ul. Żeglarskiej 2, przy torze numer 410 obok Dworca Głównego. Jest pierwszą tego typu instalacją, której zbiornik do magazynowania paliwa umieszczony jest w naziemnym, zamkniętym kontenerze. Wcześniej na analogicznych stacjach paliw stosowano podziemne zbiorniki na paliwo. 

Czytaj więcej

Gala Liderów Logistyki 2022 i rozdanie nagród za nami!

Takie rozwiązanie znacząco skraca czas wybudowania obiektu. Stacje paliw z naziemnym zbiornikiem mają mniejszą pojemność niż te ze zbiornikiem podziemnym, dlatego są budowane w regionach z mniejszym zapotrzebowaniem na paliwo. Planowane stacje paliw we Wrocławiu Głównym i w okolicach Rzeszowa również będą miały naziemne zbiorniki.  

Tankowanie pojazdów szynowych jest możliwe za pomocą kart flotowych posiadanych przez maszynistów. Kolejowe stacje paliw są dostępne przez całą dobę, 365 dni w roku. Wszystkie transakcje są automatycznie rejestrowane i rozliczane poprzez dedykowany system w czasie rzeczywistym. 

Mimo że polska kolej jest zelektryfikowana w 70 proc. i jest to najwyższy wskaźnik w Europie, to istnieją obszary, gdzie wykorzystanie trakcji elektrycznej jest nieopłacalne a czasami wręcz niemożliwe np. na terenach przemysłowych i intermodalnych terminali przeładunkowych (lokomotywy manewrowe) lub na trasie Reda-Hel. – W takich przypadkach nie ma możliwości zastąpienia lokomotyw spalinowych elektrycznymi – zaznacza dyrektor Oddziału Paliwa PKP Energetyka Maciej Kiersnowski. 

Zaznacza, że w przyszłości w lokalizacjach kolejowych stacji paliw może być wykorzystywany wodór. – Zielone paliwo wodorowe to element programu Zielona Kolej, który zakłada, że kolej będzie zasilana czystą energią w 100 proc. – przewiduje Kiersnowski. 

Czytaj więcej

Polskie firmy przygotują wodorowe pociągi

PKP Energetyka pracuje już nad rozwojem swojej oferty dystrybucji wodoru. – Na bieżąco konsultujemy te rozwiązania z naszymi klientami z branży kolejowej. System rozliczeniowy będzie również wykorzystany w przyszłości do rozliczania paliwa wodorowego. – informuje Kiersnowski.

Według danych UTK w 2021 roku polscy przewoźnicy towarowi dysponowali 3177 lokomotywami, w tym 1741 było spalinowych. W 2019 roku przewoźnicy towarowi dysponowali 3655 lokomotywami, z czego 2146 to jednostki spalinowe. Średni wiek lokomotyw elektrycznych eksploatowanych przez przewoźników towarowych wyniósł 36 lat, spalinowych 39 lat. Z tego powodu maleje liczba taboru towarowego na torach.