Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie rząd przeznaczy 292 mld zł. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości 187 mld zł oraz zadania kontynuowane o wartości 105 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski. 

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami UE. Premier Morawiecki podkreślił, że ponad 80 proc. będą stanowić fundusze zapewnione przez system finansów publicznych państwa polskiego. 

Czytaj więcej

Gala Liderów Logistyki 2022 i rozdanie nagród za nami!

Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie praktycznie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Wymienia ono 7 autostrad i 29 dróg ekspresowych o łącznej długości 7980 km. W mierzącej docelowo 2100 km sieci autostradowej znajdzie się także obwodnica aglomeracji warszawskiej (A50) o długości ponad 260 km, a także poszerzenie A4 na odcinku o długości 370 km. – Zaawansowanie tego programu łącznie z realizowanymi zadaniami sięga trzech czwartych – ocenia prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski. 

GDDKiA rewaloryzuje umowy i buduje drogi 

W maju rząd przeznaczył na drogi dodatkowe 2,7 mld zł, które zwiększą limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Programu Budowy 100 Obwodnic. Waloryzacji na kontraktach zawartych na realizację dróg krajowych może sięgnąć maksymalnie 10 proc., przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone będzie pół na pół między inwestora i wykonawcę. – Naszym celem jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz stabilność sektora poprzez utrzymanie podaży nowych inwestycji – tłumaczy sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

GDDKiA podpisała łącznie 92 aneksy na inwestycje realizowane przez 24 wykonawców. 

Czytaj więcej

NIK pochwalił KAS za wdrożenie e-myta, ale zganił Ministerstwo Infrastruktury

Generalna realizuje 99 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 1342,5 km i wartości 52 mld zł. 

Na 50 z tych zadań trwają prace budowlane, 31 oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dla 18 trwają prace projektowe. Od początku roku GDDKiA podpisała 14 umów na zadania o łącznej długości 160,6 km i wartości blisko 5,64 mld złotych.

Kierowcy korzystają z 4 685,9 km dróg szybkiego ruchu, z czego autostrady mają długość 1753,6 km, a drogi ekspresowe 2932,3 km.

Obwodnice już w budowie

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada wybudowanie 100 obwodnic o łącznej długości ok. 830 km i szacunkowej wartości ok. 28 mld zł. GDDKiA już oddała do użytku obwodnicę Smolajn. W budowie jest 14 obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 113,9 km i wartości 2 mld zł. Na trzech z tych obwodnic trwają prace budowlane, dziewięć oczekuje na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a dla pozostałych 85 trwają prace przygotowawcze nad dokumentacją.

Czytaj więcej

Biurokratyczna mitręga nakręca spiralę kosztów transportu

W przetargu jest 16 zadań (PBDK oraz S19 Sokołów Małopolski - Jasionka) o łącznej długości 234,5 km. Cztery przetargi są przed otwarciem ofert, zaś 12 postępowań jest po otwarciu ofert (w tym: dla czterech zakończyła się kontrola Prezesa UZP, w kolejnych trzech GDDKiA czeka na zakończenie kontroli, a dla pięciu generalna jest przed wyborem najkorzystniejszej oferty).

W tym roku Dyrekcja Generalna planowała ogłosić przetargi na odcinki z PBDK oraz PB100 o łącznej długości 183 km. Z tej puli ogłosiła już przetargi dla blisko 79 km dróg.