Ocena jest o poziom niższa od oceny wiarygodności kredytowej państwa polskiego. Agencja wzięła pod uwagę silne relacje ze Skarbem Państwa oraz gotowość państwa do udzielania wsparcia. Państwo gwarantuje 71 proc. długu zaciągniętego przez przewoźnika w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Eksperci Fitch przewidują, że ten odsetek zmniejszy się do 50 w 2026 roku. 

Czytaj więcej

Wagony nowej generacji dla PKP Intercity w rekordowych ilościach

Na ocenę wpływ miała także realizacja usług publicznych w ramach umowy PSC, która zapewnia gwarancję dla pozyskania finansowania zewnętrznego na kolejne inwestycje taborowe i infrastrukturalne. Ministerstwo Infrastruktury udzieliło spółce PKP Intercity umową na świadczenie usług publicznych (PSC) na lata 2021-2030. 

Agencja zwróciła uwagę, że szybka odbudowa liczby pasażerów w 2022 roku pokazuje, że pociągi stają się preferowanym środkiem transportu. Od początku roku do końca października pociągami PKP Intercity podróżowało 48,8 mln pasażerów. To blisko 19,9 mln osób więcej (48 proc.) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Agencja Fitch ocenia, że realizacja programu inwestycyjnego pozwoli utrzymać długoterminową przewagę konkurencyjną PKP Intercity wobec innych środków transportu – przewoźników lotniczych i autobusów dalekobieżnych, jak również dominujący udział pod względem pracy przewozowej w polskim rynku kolejowym. 

Czytaj więcej

Kierowców jak na lekarstwo, a przewoźnicy ograniczają zakupy taboru

W osobnym komunikacie Fitch przypomniał, że nie obniżył oceny żadnemu z siedmiu ocenianych przez agencję przewoźników kolejowych, pomimo strat spowodowanych zamrożeniem gospodarki podczas pandemii. Jeden z nich: Ferrovie dello Stato Italiane otrzymał nawet wyższą ocenę (BBB/Stabilne/F2), co wynikało z podwyższenia oceny kredytowej Włoch. Koleje francuskie SNCF mają długoterminową ocenę AA-, Deutsche Bahn AA+. 

Zagrożeniem dla stabilności oceny przewoźników kolejowych są unijne regulacje, zakazujące subsydiowania operatorów z wpływów podmiotów zarządzających infrastrukturą.