Jak tankować lokomotywy spalinowe?

Przewoźnicy kolejowi domagają się jednoznacznej interpretacji przepisów, pozwalającej tankować lokomotywy z autocystern.

Publikacja: 16.12.2022 11:09

Jak tankować lokomotywy spalinowe?

Foto: Robert Przybylski

Ministerstwo Infrastruktury analizuje problematykę tankowania lokomotyw spalinowych, także pod kątem celowości ewentualnej nowelizacji przepisów regulujących te zagadnienia, co spowodowane jest ich niejednolitą interpretacją – przyznaje rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. 

Czytaj więcej

Producenci biorą przewozy krajowe we własne ręce

Wnosił o to Związek Niezależnych Przewoźników kolejowych. Alarmował niedawno o karach Urzędu Regulacji Energetyki nakładanych na przedsiębiorców branży paliwowej, którzy „wykonują działalność w zakresie paliw ciekłych niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami udzielonych koncesji”.

Chodziło o tankowanie z autocystern lokomotyw spalinowych na bocznicach. URE uważa, że „niedopuszczalne jest zaopatrywanie zbiorników spalinowych pojazdów szynowych bezpośrednio z cystern drogowych, przeznaczonych do transportu paliw ciekłych” jak zaznaczyła w liście do Rz główna specjalistka Wydziału Mediów Departament Komunikacji Społecznej URE Magdalena Dąbrowska. 

MI tłumaczy, że „tankowanie lokomotywy spalinowej poza stacjonarną stacją paliw odbywa się z wykorzystaniem tzw. autocysterny, tj. drogowego pojazdu – cysterny, dopuszczonego do eksploatacji zgodnie z odpowiednimi przepisami, wyposażonego dodatkowo w legalizowany układ pomiarowo-pompowy umożliwiający zatankowanie paliwa z cysterny samochodu do zbiornika paliwa lokomotywy oraz pomiar ilości tankowanego paliwa.”

Rzecznik MI podkreśla, że „Pojazdy takie powszechnie używane są dla dostaw paliwa ciekłego do stacjonarnych zbiorników urządzeń grzewczych, na place budów, w miejsca prac leśnych i rolnych oraz na bocznice kolejowe dla uzupełnienia paliwa w lokomotywach spalinowych. Napełnianie zbiornika paliwa jest nadzorowane przez kierowcę autocysterny i maszynistę lokomotywy, którzy są obecni przy pojazdach.” 

Czytaj więcej

Drogi prąd i malejący import zagrożą przewozom intermodalnym

ZNPK uważa, że tankowanie lokomotyw z autocystern jest normalnym, bezpiecznym sposobem tankowania. Dla przewoźników rozwiązaniem będzie zmiana w prawie jednoznacznie zezwalająca na tankowanie lokomotyw na bocznicach z autocystern. – Zachowamy procedury bezpieczeństwa środowiskowego czy pożarowego, mamy własne ekspertyzy i nieprzymuszeni przez nikogo się do nich stosujemy. Jednak ewentualny proces legislacyjny potrwa kilka miesięcy – przyznaje dyrektor ZNPK Michał Litwin. 

Według danych UTK w 2021 roku polscy przewoźnicy towarowi dysponowali 3177 lokomotywami, w tym 1741 było spalinowych. PKP Energetyka szacuje, że 10-15 proc. ruchu liniowego obsługiwane jest przez lokomotywy spalinowe. ZNPK uważa, że ten odsetek przekracza 20 proc. 

Na koniec 2021 roku w rejestrze UTK znajdowało się 21 ogólnodostępnych kolejowych stacji paliw (w tym 19 należących do PKP Energetyka) oraz 280 stacji na własny użytek, niektóre z nich bardzo małe, ze zbiornikiem o pojemności do 3 m3. 

Ministerstwo Infrastruktury analizuje problematykę tankowania lokomotyw spalinowych, także pod kątem celowości ewentualnej nowelizacji przepisów regulujących te zagadnienia, co spowodowane jest ich niejednolitą interpretacją – przyznaje rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. 

Wnosił o to Związek Niezależnych Przewoźników kolejowych. Alarmował niedawno o karach Urzędu Regulacji Energetyki nakładanych na przedsiębiorców branży paliwowej, którzy „wykonują działalność w zakresie paliw ciekłych niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami udzielonych koncesji”.

Pozostało 82% artykułu
Elektromobilność
Pesa przygotuje nową konstrukcję lokomotywy wodorowej
Szynowy
Koleje coraz bardziej międzynarodowe
Drogowy
Przewoźnicy zmuszeni są naprawiać starszy tabor, ponieważ brakuje nowego
Elektromobilność
Pierwsze w Polsce ładowarki dużej mocy dla ciężarówek staną w połowie roku
Szynowy
Pociągi pojadą na wyższe napięcie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy