Koleje coraz bardziej międzynarodowe

Wielosystemowe lokomotywy, choć droższe od jednosystemowych, będą zdobywać rynek, ponieważ przewoźnicy kolejowi coraz częściej operują na międzynarodowych trasach.

Publikacja: 14.12.2022 20:33

Koleje coraz bardziej międzynarodowe

Foto: Siemens Mobility

Cargounit, największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, jest największym odbiorcą lokomotyw Siemensa w Polsce. Cargounit zakupił 28 lokomotyw Vectron i Smartron, z możliwością poszerzenia zamówienia o dodatkowe pojazdy do końca przyszłego roku. Z końcem 2022 roku firma zdecydowała się zakupić kolejne dwie lokomotywy Smartron oraz uruchomić opcję na kolejną lokomotywę Vectron z istniejącego kontraktu. Flota elektrowozów Siemensa zakupionych przez Cargounit wynosi 31, a do 2025 roku może wzrosnąć do 40. 

Kolejami przez granice

Polscy operatorzy i przewoźnicy kolejowi zakupili już ponad 100 elektrycznych lokomotyw Siemensa (Husarze, Vectrony, Smartrony). Na co dzień korzystają z nich Cargounit, PKP Intercity, PKP Cargo, DB Cargo Polska, Lotos Kolej oraz Laude Smart Intermodal. 

Czytaj więcej

Pociągi pojadą na wyższe napięcie

Nowe lokomotywy trafią do nowych klientów. Pierwsza będzie kursować z pasażerami na trasie Warszawa-Berlin, obsługiwanej wspólnie przez DB Fernverkehr AG i PKP Intercity. Druga nowa lokomotywa Vectron trafi do polskiego oddziału firmy Freightliner. 

Operatorzy spodziewają się wzrostu popytu na lokomotywy wielosystemowe. – Główne czynniki wzrostu rynku wynajmu nowoczesnych lokomotyw elektrycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostają od kilku lat niezmienne i wynikają z potrzeby odnowienia taboru lokomotyw eksploatowanych przez przewoźników kolejowych oraz wzrostu rynku przewozów międzynarodowych. Obecnie w krajach Trójmorza doświadczamy dodatkowego czynnika wzrostu zapotrzebowania na lokomotywy wielosystemowe, który wynika z potrzeby zapewnienia taboru kolejowego do przewozu ładunków z Ukrainy, w tym eksportu zboża i innych produktów rolnych. Od kilku lat widzimy także renesans kolei w międzynarodowych przewozach pasażerskich – wskazuje prezes zarządu Cargounit Łukasz Boroń. 

Przyznaje, że rozbudowa połączeń kolejowych normalnotorowych oraz terminali przeładunkowych na granicy z Ukrainą będzie tworzyć dodatkowy popyt na tabor kolejowy do przewozu ładunków zarówno wagonów jak i lokomotyw.  Liczymy, że proces zmiany kierunku eksportu towarów z Ukrainy z drogi morskiej na kolej będzie trwały także po zakończeniu wojny na Ukrainie, a proces zbliżenia Ukrainy do UE oraz odbudowy kraju po wojnie będą kolejnymi czynnikami wzrostu przewozów i popytu na lokomotywy wielosystemowe – przewiduje prezes Cargounit

Czytaj więcej

Z braku paliwa staną pociągi towarowe

Liczy także na pozytywny wpływ otwarcia Rail Baltica oraz połączeń z krajami Trójmorza. – Należy mieć świadomość wolumenów przewozowych w krajach przez które przebiega Rail Baltica – zastrzega Boroń. 

Pociągiem zamiast samolotem

Sporym rynkiem może okazać się segment przewozów pasażerskich. Prezes Cargounit uważa, że zakaz lotów na krótkie odległości może mieć istotny wpływ na zwieszenie liczby pasażerów w przewozach pasażerskich. – Jednak taki zakaz ma sens w krajach, gdzie istnieją rozwinięte t.j. częste i szybkie połączenia koleją które mogą być realną alternatywą dla połączeń lotniczych. Obecnie w Polsce niewiele jest takich kierunków, gdzie połączenia kolejowe dla ruchu pasażerskiego mogą być alternatywą dla połączeń lotniczych poza połączeniami Warszawy z Trójmiastem, Krakowem i Katowicami. Rozbudowa tzw. szprych w ramach komponentu kolejowego mogłaby uzasadnić w Polsce zakaz lotów na krótkich odcinkach tak jak we Francji – porównuje Boroń

Jest zdania, że nawet wysokie ceny wielosystemowych lokomotyw nie odstraszą przewoźników. – Nowoczesne lokomotywy wielosystemowe są droższe w zakupie i eksploatacji co wynika m.in. z konieczności utrzymywania wielu systemów bezpieczeństwa. Niemniej jednak dla przewoźników, dla których liczy się czas i terminowość w transportach międzynarodowych np. przy przewozach kontenerów lub w branży automotive korzyści z wykorzystania lokomotyw wielosystemowych pozwalających płynnie przekraczać granice są większe niż wyższy koszt zakupu czy najmu lokomotyw wielosystemowych – tłumaczy Boroń. 

Czytaj więcej

Polska ma najniższe koszty operacyjne logistyki magazynowej

Prezes zarządu polskiej spółki Siemens Mobility Hubert Meronk zaznacza, że lokomotywy przeznaczone są do eksploatacji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Serbii i Holandii, Rumunii oraz Bułgarii. Pojazdy z platformy Vectron posiadają dopuszczenia do eksploatacji w 20 europejskich krajach. Nad wielosystemowymi lokomotywami pracuje Newag, w planach ma je także Pesa. 

Cargounit, największa polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, jest największym odbiorcą lokomotyw Siemensa w Polsce. Cargounit zakupił 28 lokomotyw Vectron i Smartron, z możliwością poszerzenia zamówienia o dodatkowe pojazdy do końca przyszłego roku. Z końcem 2022 roku firma zdecydowała się zakupić kolejne dwie lokomotywy Smartron oraz uruchomić opcję na kolejną lokomotywę Vectron z istniejącego kontraktu. Flota elektrowozów Siemensa zakupionych przez Cargounit wynosi 31, a do 2025 roku może wzrosnąć do 40. 

Pozostało 89% artykułu
Regulacje Ue
Poszerzona sieć TEN-T w standardzie europejskim wjedzie na Ukrainę
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Elektromobilność
Pesa przygotuje nową konstrukcję lokomotywy wodorowej
Drogowy
Przewoźnicy zmuszeni są naprawiać starszy tabor, ponieważ brakuje nowego
Elektromobilność
Pierwsze w Polsce ładowarki dużej mocy dla ciężarówek staną w połowie roku
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Drogowy
Białorusini skasują jadących do nich przewoźników na 40 mln euro