Przewoźnicy regionalni zostaną ze starym taborem

Nie ma grantów i pożyczek na odnowę taboru przewoźników regionalnych. Czy to oznacza
powolną agonię Polregio?

Publikacja: 18.05.2023 18:15

Przewoźnicy regionalni zostaną ze starym taborem

Foto: Fot. Koleje Mazowieckie

Zaprezentowana przez rząd w kwietniu rewizja KPO zakłada zmniejszenie łącznej liczby zakupionych pociągów dla przewoźników regionalnych ze 145 do 71. Nie są to dobre wieści dla Polregio i pozostałych przewoźników regionalnych, którzy mają sporo starszego taboru. Jeździ on w barwach m.in. PKP SKM, Kolei Wielkopolskich, Kolei Mazowieckich i przede wszystkim w Polregio. – U każdego regionalnego przewoźnika park taborowy jest wiekowy. Zmniejszenie funduszy KPO zaburzy plany rozwoju połączeń. Z braku odnowy taboru zmaleje komfort jazdy i podróżni mogą uznać, że oferta kolei jest nieatrakcyjna. Po otwarciu rynku przewozów pasażerskich, podróżnych mogą przejąć nowi konkurenci – sądzi zastępca redaktora naczelnego Raport Kolejowy Radosław Karwicki. 

Ucieka ostatnia szansa

Ograniczenie wsparcia zakupów taboru tym bardziej niepokoi, że, jak zauważa rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys, być może to ostatnia w takim wymiarze możliwość obniżenia średniego wieku pojazdów, wykorzystywanych w przewozach regionalnych. 

Czytaj więcej

Trzeba odwołać wycieczki z braku kierowców i autokarów

Sprawa jest tym poważniejsza, że bez pomocy z zewnątrz przewoźnicy nie dadzą rady odnowić taboru. – Spółka, która prowadzi działalność na terenie całego kraju, z uwagi na skalę prowadzonego procesu przewozowego, bez zaangażowania środków pomocowych z UE nie jest w stanie zapewnić tak dużej ilości pojazdów, które spełniałyby oczekiwania pasażerów. Średni wiek elektrycznych zespołów trakcyjnych w Polregio zbliża się już nieuchronnie do 40 lat – wylicza rzeczniczka. 

Obawia się, że zakup mniejszej liczby taboru może spowodować ograniczenie zdolności operacyjnych spółki w przyszłości, co wpłynie negatywnie na sektor kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych. – Brak odnowienia obecnie posiadanego taboru może oznaczać dla Polregio potencjalne wykluczenie z możliwości udziału w otwartych, konkurencyjnych przetargach na świadczenie usług przewozowych dla kolejnych umów PSC z województwami – ostrzega Baldys. 

Przypomina, że w poprzedniej perspektywie UE Polregio nie mogło być beneficjentem programów pomocowych i otrzymać finansowanie zakupu nowego taboru trakcyjnego. – W związku z tym, aktualne potrzeby spółki są na tyle duże, że nawet przy założeniu uczestnictwa w projekcie CUPT pozostałych przewoźników oraz samorządów województw, bazowa liczba 145 pojazdów stanowiłaby niewystarczający potencjał do zabezpieczenia potrzeb taborowych w optymalnej realizacji przewozów – podlicza rzeczniczka Polregio. 

Czytaj więcej

Rośnie konkurencja w kolejowych przewozach z Ukrainy

Pożyczki też nie będzie

Polregio złożyło 9 maja uwagi do proponowanej rewizji KPO. – Zawnioskowało o zwiększenie alokacji na grant w ramach ogłoszonego konkursu na tabor regionalny z jednoczesnym jak najszybszym udostępnieniem części pożyczkowej, która została w sposób niezrozumiały dla Polregio wycofana z projektu CUPT dla KPO, a mogłaby stanowić skuteczną i oczekiwaną alternatywę dla pomocy opartej wyłącznie o bezzwrotny grant – wskazuje Baldys.  

Obcięcie funduszy KPO dla przewoźników regionalnych uderzy także w producentów taboru oraz ich dostawców. Zniknęły zapowiadane ilości taboru, szybko ucieka czas przeznaczony na jego dostawę. KE planowała zamknąć cały program odbudowy do połowy 2026 roku. Jednak w przypadku Polski termin wydaje się coraz mniej realny. – Program opóźnia się i zostaje coraz mniej czasu na produkcję i w rezultacie może być za późno an zrealizowanie dostaw – przyznaje rzecznik Pesy Bydgoszcz Maciej Grześkowiak. 

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że pomimo zakupów taboru w ostatniej dekadzie, średni wiek wagonów wzrósł z przeszło 27 lat w 2011 roku do 32,5 roku w 2021 roku. Spalinowe zespoły trakcyjne miały w 2021 roku blisko 16 lat, gdy w 2011 roku ledwo ponad 10 lat. Odmłodził się jedynie park ezt z blisko 31 lat do niecałych 26 lat. Na koniec 2021 roku w Polsce funkcjonowały 1242 elektryczne zespoły trakcyjne i 246 spalinowych zespołów trakcyjnych oraz ponad 2,2 tys. wagonów pasażerskich. 

Czytaj więcej

Czy Polregio będzie pierwszą ofiarą Komisji Europejskiej?

GUS podaje, że w 2021 roku przychody z kolejowych przewozów pasażerskich przekroczyły 6 mld zł. Największy potencjał wzrostu przewozów ma ruch regionalny. 

Zaprezentowana przez rząd w kwietniu rewizja KPO zakłada zmniejszenie łącznej liczby zakupionych pociągów dla przewoźników regionalnych ze 145 do 71. Nie są to dobre wieści dla Polregio i pozostałych przewoźników regionalnych, którzy mają sporo starszego taboru. Jeździ on w barwach m.in. PKP SKM, Kolei Wielkopolskich, Kolei Mazowieckich i przede wszystkim w Polregio. – U każdego regionalnego przewoźnika park taborowy jest wiekowy. Zmniejszenie funduszy KPO zaburzy plany rozwoju połączeń. Z braku odnowy taboru zmaleje komfort jazdy i podróżni mogą uznać, że oferta kolei jest nieatrakcyjna. Po otwarciu rynku przewozów pasażerskich, podróżnych mogą przejąć nowi konkurenci – sądzi zastępca redaktora naczelnego Raport Kolejowy Radosław Karwicki. 

Pozostało 85% artykułu
Szynowy
Energetyka Kolejowa podsumował pierwszy rok w grupie PGE
Szynowy
Samorządy wymieniają tabor kolejowy
Szynowy
Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą
Szynowy
Spółka PKP LHS zakończyła rok 2023 z dobrymi wynikami
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szynowy
Czy podatek węglowy zrujnuje Ukrainę?