Maleją przewozy, ale nie zyski. PKP Cargo odbudowało marże

Samochody odbierają kolejom przewozy kontenerów, ale PKP Cargo zamierza powalczyć o ten rynek.

Publikacja: 28.08.2023 11:27

Maleją przewozy, ale nie zyski. PKP Cargo odbudowało marże

Foto: PKP Cargo

Grupa PKP Cargo wypracowała w I półroczu 2023 r. 2 899,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 18,3%. W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 64,5% rok do roku, osiągając poziom 611,2 mln zł. EBIT wyniosła 221,5 mln zł wobec 6,1 mln zł rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. zysk netto grupy sięgnął 109,7 mln zł wobec 42,4 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej. 

Mniej węgla i kruszyw

W I półroczu 2023 r. grupa przewiozła 42,5 mln ton ładunków, o około 8,5 mln ton mniej rok do roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom 11 632 mln tkm w porównaniu z 13 335 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku. – W analizowanym okresie byliśmy aktywni w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych, jednocześnie obserwowaliśmy spadek masy i pracy przewozowej w segmencie węgla kamiennego. W II półroczu 2023 r. liczymy na większą dynamikę wzrostu, jeżeli chodzi o przychody. Jesień i zima to dla nas czas zwiększonych przewozów węgla, ale jesteśmy dobrze przygotowani na ten okres – zapewnia prezes PKP Cargo Dariusz Seliga. 

Czytaj więcej

Lipiec przyniósł zastój w internetowych sklepach

Spadki przewozów są skutkiem nagromadzenia przez odbiorców zapasów węgla. Jednocześnie Polskie Sieci Energetyczne raportują, że produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w I półroczu 2023 r. wyniosła 37,6 TWh i była o 13% niższa rok do roku. W rezultacie w analizowanym okresie grupa przewiozła 19,9 mln ton węgla kamiennego w porównaniu z 22,8 mln ton surowca w I półroczu 2022 r. Praca przewozowa wyniosła 4 561 mln tkm w porównaniu z 4 404 mln tkm rok wcześniej.

Przewoźnik zanotował także zmniejszenie masy towarowej w przewozach materiałów budowlanych, kamienia wapiennego do huty w Czechach i elektrowni niemieckich. Zmalały przewozy kwarcytu w eksporcie przez porty do Islandii oraz przewozowy dla jednego z głównych producentów, który w lutym 2023 r. zawiesił produkcję cementu ze względu na jego wysoką cenę. Grupa przewiozła 9,4 mln ton surowca wobec 10,0 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła poziom 2 563 mln tkm, co oznacza 1,5% spadek rok do roku. 

Czytaj więcej

Budowa magazynów spekulacyjnych nadal popularna

Maleją przewozy intermodalne 

Grupa przewiozła 2,6 mln ton ładunków intermodalnych w porównaniu z 4,8 mln ton rok wcześniej. Praca przewozowa ukształtowała się na poziomie 1 002 mln tkm wobec 2 033 mln tkm w analogicznym okresie poprzedniego roku. – Spowolnienie gospodarcze w regionie oraz inflacja przełożyły się znacząco na wzrost cen przewozów intermodalnych i zmniejszenie liczby przewiezionych ładunków. W takiej sytuacji kontrahenci szukają alternatywy, wybierając transport samochodowy i morski. Ponadto, należy wskazać na remonty infrastruktury na korytarzu Wschód-Zachód oraz niedostateczną przepustowość infrastruktury, w związku z realizacją przewozów z oraz na Ukrainę. – Mocno odczuliśmy ograniczenie ruchu kolejowego na Nowym Jedwabnym Szlaku, który przed wybuchem wojny w Ukrainie zapewniał nam istotną część pracy przewozowej. Z ogólnopolskich statystyk widać zresztą, że w 2022 r. doszło do kilkunastoprocentowego spadku przewozów intermodalnych – podkreśla Seliga. 

Zapowiada odbudowywanie rynku w segmencie przewozów intermodalnych, w czym pomóc ma terminal multimodalnego Zduńska Wola – Karsznice. Warta 128 mln zł inwestycja o zdolności przeładunkowej 0,5 mln jednostek intermodalnych rocznie, oddana będzie do użytku w IV kwartale 2023 roku. 

Terminal jest zlokalizowany na styku głównej europejskiej linii komunikacyjnej Wschód – Zachód oraz trasy Północ-Południe łączącej m.in. Adriatyk, Bałtyk oraz Morze Północne. - Położenie w najbardziej newralgicznym punkcie łączącym Nowy Jedwabny Szlak z regionem Trójmorza, bezpośrednio przy trasie S8 integrującej terminal z europejską siecią autostrad sprawia, że inwestycja w pełni odpowiada aktualnym wymaganiom branży – wskazuje prezes PP Cargo. 

Czytaj więcej

Naczepa z własnym napędem

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w pierwszym półroczu PKP Cargo zdobyła 34,94 proc. rynku wg pracy przewozowej (rok wcześniej 39,61 proc.), przed Lotos Kolej (8,67 proc., gdy rok wcześniej 9,2 proc.) i DB Cargo Polska (5,37 proc., w poprzednim roku 5,2 proc.). 

Grupa PKP Cargo wypracowała w I półroczu 2023 r. 2 899,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rok do roku o 18,3%. W analizowanym okresie skonsolidowany wynik EBITDA wzrósł o 64,5% rok do roku, osiągając poziom 611,2 mln zł. EBIT wyniosła 221,5 mln zł wobec 6,1 mln zł rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. zysk netto grupy sięgnął 109,7 mln zł wobec 42,4 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej. 

Pozostało 90% artykułu
Szynowy
Polskie i ukraińskie koleje na kolizyjnym torze
Szynowy
PKP Intercity lepiej obsłuży linie niezelektryfikowane
Szynowy
Ukraina stawia na transport kolejowy
Szynowy
Czy Polska włączy się do walki o Talgo?
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Szynowy
Jaki dworzec kolejowy w CPK?