Największy w Polsce towarowy przewoźnik kolejowy, PKP Cargo poprawił w pierwszym półroczu 2023 roku przychody o 18,3 proc. do 2 899,5 mln zł, natomiast wynik EBITDA wzrósł o 64,5% rok do roku, osiągając poziom 611,2 mln zł. Suma EBIT wyniosła 221,5 mln zł wobec 6,1 mln zł rok wcześniej. W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. zysk netto grupy sięgnął 109,7 mln zł wobec 42,4 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej. 

Te wyniki spółka osiągnęła pomimo utraty rynku. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w pierwszym półroczu PKP Cargo zdobyła 34,94 proc. rynku wg pracy przewozowej (rok wcześniej 39,61 proc.). 

Czytaj więcej

Ciężarowe elektryki na próbach

Także drugi w rankingu przewoźnik: Lotos Kolej traci rynek (udział w nim sięgnął 8,67 proc., gdy rok wcześniej wynosił 9,2 proc. i również on poprawił wyniki w pierwszym półroczu 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Nastąpił wzrost o 26 proc. przychodów ze sprzedaży swoich usług oraz wzrost EBITDA o 38 proc. Spółka nie podała liczb bezwzględnych, natomiast przypomina, że w tym roku nastąpiła integracja aktywów kolejowych Grupy Orlen, polegająca na przejęciu majątku spółki Orlen KolTransprzez Lotos Kolej. 

Z pierwszej trójki największych kolejowych przewoźników towarowych w Polsce tylko DB Cargo powiększył udziały w rynku do 5,37 proc., z 5,2 proc. w pierwszej połowy 2022 roku. Okupił to jednak rosnącymi stratami. Jak podaje Rynek Kolejowy, w roku 2022 strata netto DB Cargo Polska wyniosła 91,1 mln zł i była o 75,79 proc. większa niż w roku poprzednim, który spółka również zakończyła na minusie (22,06 mln zł). Na minusie była też wartość EBIT (79,1 mln zł). Stało się tak, mimo że o 16,53 proc. rok do roku wzrosły przychody (do 994,4 mln zł). Równocześnie koszty działalności operacyjnej wzrosły jednak o 20,68 proc. (do 1,055 mld zł).