Samorządy wymieniają tabor kolejowy

Samorządowe koleje modernizują tabor, przygotowując się do uwolnienia rynku przewozów regionalnych.

Publikacja: 10.04.2024 07:19

Samorządy wymieniają tabor kolejowy

Foto: Pesa

Pesa podpisała 9 kwietnia umowę na dostawę pierwszych dwóch z siedmiu czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Nowe pojazdy zastąpią stare, ruszą w trasę latem 2027 roku. – Nowe pojazdy to szczyt techniki w swojej klasie, będą m.in. wykorzystywać energię z hamowania do ładowania akumulatorów. Te zakupy pozwolą na obsługiwanie stu procent połączeń wyłącznie nowymi składami – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

Pierwsze dwa pociągi (każdy kosztuje 47 mln złotych) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego sfinansuje ze środków rządowych w ramach programu Polski Ład. Pesa, która jest wybranym w przetargu dostawcą, zapewnia wliczoną w cenę ośmioletnią obsługę gwarancyjną. Kolejne pięć pociągów urząd sfinansuje ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy. 

Czytaj więcej

Powstanie polsko-amerykański zakład recyklingu akumulatorów

Pesa zainteresowana jest także dostawą 5-członowych pojazdów dla Województwa Dolnośląskiego. 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało Kolejom Dolnośląskim fundusze na zakup łącznie 20 pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wartość przeszło 626 mln zł (w tym dofinansowanie na 333,7 mln zł). 

W ostatnim okresie to już kolejna umowa Pesy z samorządem. W grudniu 2023 roku samorząd województwa mazowieckiego kupił dla Kolei Mazowieckich 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wartości ponad 458,5 mln zł. Będą dostarczone najpóźniej do końca 2026 roku. Mazowsze zakupi łącznie 22 dwuczłonowe pojazdy. 

Nowe składy pojawią się na tzw. liniach radomskich: Radom–Drzewica, Radom–Dęblin, Radom–Skarżysko-Kamienna, Radom–Warka–Warszawa, a także na planowanym do realizacji w ramach Programu Kolej Plus połączeniu Dobieszyn–Kozienice.

W lutym 2023 roku Pesa podpisała umowę na dostawę do Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych czterech pociągów Pesa Regio160. Pesa ma od 30 do 39 miesięcy od daty podpisania umowy na przekazanie czterech pojazdów wartych wraz z utrzymaniem 140,2 mln zł. 

Czytaj więcej

Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą

W styczniu 2023 roku Pesa zobowiązała się w 30 do 34 miesięcy zbudować dla Kolei Wielkopolskich cztery, 5-członowe pociągi wycenione na 142 mln zł. 

Natomiast Newag poinformował na początku marca o podpisaniu z województwem zachodniopomorskim umowy na dostawę (do 20 listopada 2025 roku) dodatkowych czterech ezt wartości 106 mln zł. Łącznie z poprzednim zamówieniem, wartość umowy sięgnęła 212 mln zł. 

Nowosądecki producent zawarł w ostatnim dniu lutego umowę z województwem śląskim na dostawę do 12 grudnia 2035 roku 22 ezt o szacunkowej wartości 881 mln zł. 

W sierpniu 2023 roku Newag podpisał umowę z województwem pomorskim na dostawę jednego wieloczłonowego ezt wycenionego na 28 mln zł oraz opcji na 9 pociągów, łącznej wartości 281 mln zł.

Pesa podpisała 9 kwietnia umowę na dostawę pierwszych dwóch z siedmiu czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Nowe pojazdy zastąpią stare, ruszą w trasę latem 2027 roku. – Nowe pojazdy to szczyt techniki w swojej klasie, będą m.in. wykorzystywać energię z hamowania do ładowania akumulatorów. Te zakupy pozwolą na obsługiwanie stu procent połączeń wyłącznie nowymi składami – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

Pozostało 85% artykułu
Szynowy
Przewoźnik wyśle na postojowe jedną trzecią załogi
Szynowy
Niedrożna granica z Ukrainą
Szynowy
Tramwajowe zakupy samorządów pod presją czasu
Szynowy
Za trzy lata pomkniemy hybrydami w barwach PKP Intercity
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Szynowy
W PKP Cargo zwolnienia na horyzoncie
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?