Celnicy apelują o rzetelną dokumentację towarów wożonych z Ukrainy do UE

Duże kolejki tirów czekające na wjazd do Polski wynikają nie tylko z rosnących przewozów, ale również są skutkiem błędów w przygotowanej dokumentacji ładunku.

Publikacja: 31.08.2022 16:26

Celnicy apelują o rzetelną dokumentację towarów wożonych z Ukrainy do UE

Foto: KAS Rzeszów

Krajowa Administracja Skarbowa wskazuje, że w Korczowej (główne przejście drogowe z Ukrainą) dominują w przywozie: mrożonki, mięso, owoce-jagody, artykuły drewniane, oleje, kukurydza i profile metalowe. Większość z nich wymaga kontroli fitosanitarnych, które według funkcjonariuszy często niepotrzebnie przedłużają się z powodu błędów w dokumentacji. 

Czytaj więcej

Wojna na Ukrainie rozpędziła rynek przewozów kolejowych

KAS opublikowała informację o najczęstszych nieprawidłowościach występujących przy zgłaszaniu przesyłek do kontroli granicznej wskazanych przez Inspekcję Weterynaryjną Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Inspekcja Weterynaryjna wskazuje, że podczas składania wniosków o przeprowadzenie kontroli identyfikuje się błędy w podawaniu danych podmiotów oraz nieustające omyłki pisarskie (dotyczy nr rejestracyjnych samochodu, nr świadectwa zdrowia, wagi, ilości, itp.) przy wypełnianiu określonej części wspólnotowego zdrowotnego dokumentu wejścia CHED (w zależności od rodzaju towarów podlegających wymogom weterynaryjnym: CHED-A dotyczący zdrowia zwierząt, bądź CHED-P dotyczący zdrowia produktów zwierzęcych) do systemu TRACES NT. Ponadto odnotowuje się uchybienia odnośnie prawidłowo przygotowanej dokumentacji przedkładanej do kontroli weterynaryjnej.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wskazuje na problemy z nieprawidłowo przygotowanymi dokumentami do granicznej kontroli sanitarnej lub brak wymaganych dokumentów, co w sposób istotny może wpływać na opóźnienia w odprawach.

Także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przypomina o zasadach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Czytaj więcej

Gala Liderów Logistyki 2022 i rozdanie nagród za nami!

Najważniejsze dokumenty, jakie podczas kontroli jakości handlowej powinien posiadać importer, uzależnione są od rodzaju importowanego towaru (świeże lub mrożone owoce i warzywa wymagają listu CMR, zaś zboża i nasiona oleiste kontraktu i specyfikacji do niego dołączonej). 

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwraca uwagę, że zboża konsumpcyjne paszowe oraz pellet drzewny z przypisanym kodem CN 4401 31, importowane z Ukrainy, nie podlegają obowiązkowi przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej. Towary takie nie muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, jak również nie ma obowiązku zgłoszenia ich do kontroli za pośrednictwem systemy TRACES NT. 

W przypadku towarów podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, aby przebiegła ona sprawnie, konieczne jest, aby osoba odpowiedzialna za przesyłkę, w sposób prawidłowy wypełniła pierwszą część dokumentu CHED-PP. 

Krajowa Administracja Skarbowa wskazuje, że w Korczowej (główne przejście drogowe z Ukrainą) dominują w przywozie: mrożonki, mięso, owoce-jagody, artykuły drewniane, oleje, kukurydza i profile metalowe. Większość z nich wymaga kontroli fitosanitarnych, które według funkcjonariuszy często niepotrzebnie przedłużają się z powodu błędów w dokumentacji. 

KAS opublikowała informację o najczęstszych nieprawidłowościach występujących przy zgłaszaniu przesyłek do kontroli granicznej wskazanych przez Inspekcję Weterynaryjną Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Ludzie i firmy
Rzeczpospolita nagrodziła wyróżniające się firmy branży TSL
Szynowy
Wnioski dla transportu kolejowego po powojnie na Ukrainie
Magazyny
Jak zazielenić 25 kilometrów kwadratowych?
Praca w logistyce
Rola kierowcy w procesie logistycznym
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Elektromobilność
Zeroemisyjny łańcuch dostaw
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży