Dotarły do mnie sygnały, że firmy ubezpieczeniowe wycofały się z oferowania zielonych kart na Białoruś – przyznaje wiceprezes Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników w Białej Podlaskiej Sławomir Kostjan. 

Zaskoczeni są także inni przewoźnicy. – Tylko PZU sprzedaje takie ubezpieczenie, a reszta towarzystw już wykreśliła ofertę zielonych kart na Białoruś i Rosję – dodaje prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Kornelia Lewandowska. 

Czytaj więcej

Z Polski na Zachód koleją. CFL multimodal wie jak to zorganizować

Dziwi się, że np. Warta i Ergo Hestia przy indywidualnych umowach wykreśliły wymienione państwa, a w ubezpieczeniu floty (minimum 16 aut) klient dostaje zieloną kartę na Białoruś i Rosję. – Czym różni się OC indywidulane od OC floty? Przecież zakres jest ten sam? – zastanawia się Lewandowska. 

Zamieszanie nie kończy się na OC. – Towarzystwa ubezpieczeniowe nie chcą sprzedawać na wschód także ubezpieczeń AC – zaznacza Karol Rychlik z Rady Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. 

Lewandowska dodaje, że zaskoczony brakiem zielonej karty przewoźnik płaci na Białorusi 200 euro kary i musi wykupić na granicy za 15 euro ubezpieczenie na granicy. – Nie mając zielonej karty zostawiłem auto w strefie neutralnej i na piechotę przeszedłem kilkanaście metrów – wyjaśnia Rychlik. 

Zmiana warunków ubezpieczenia wynika z wypowiedzenia przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych umów dwustronnych z Biurem Białoruskim oraz z Biurem Rosyjskim. Analogiczne umowy wypowiedziały wszystkie Biura Narodowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Biuro Szwajcarskie.

Wypowiedzenie weszło w życie 1 czerwca 2022 roku, a wzajemne honorowanie certyfikatów Zielonych Kart wystawionych zarówno przez PBUK, jak i Biura Białoruskie i Rosyjskie, wygaśnie 31 maja 2023 roku o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. 

Czytaj więcej

Eurowag kupił Inelo i tworzy cyfrowego giganta obsługi transportu drogowego

Prezes zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Mariusz Wichtowski przypomina, że „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym tzw. „Zielona karta" zawsze było i pozostaje ubezpieczeniem dobrowolnym i jest oferowane przez zakłady ubezpieczeń w ramach ich własnej polityki akwizycyjnej po uzyskaniu zgody Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na wystawianie stosownych certyfikatów ubezpieczeniowych.”

PBUK wyjaśnia, że począwszy od 1 czerwca 2023 roku dotychczas wystawione certyfikaty nie będą od tego dnia honorowane. Oznacza to, iż wjeżdżający na teren EOG pojazdami zarejestrowanymi w Białorusi i Rosji zobowiązani będą do zawarcia stosownego „ubezpieczenia granicznego". Ta sama zasada dotyczyć będzie pojazdów zarejestrowanych w jednym z krajów EOG przy wjeździe do obu tych państw. 

Wichtowski zaznacza, że nie nastąpią żadne zmiany w odniesieniu do wzajemnego honorowania certyfikatów Zielonych Kart między rynkami EOG i Ukrainy.