Europejskie Stowarzyszenie Przewozów Ponadnormatywnych ESTA przyznało nagrodę za najbardziej spektakularny transport w 2023 roku opolskiej firmie MTD Skuratowicz. Podjęła się ona przewozu tarczy z Opola do Rzeszowa przez Warszawę. Największy zestaw mierzył 73 metry, poruszał się na 68 osiach i miał dmc 499 ton. Jurorzy zgodzili się, że transport był wyjątkowy z uwagi na duży dystans, wymiary i masę. Firma MTD Skuratowicz wygrała z renomowanymi przewoźnikami. 

W jury ESTA jest 13 osób z różnych krajów (nie ma Polaka), które mają ogromne doświadczenie branżowe, brały m.in. udział w przygotowaniu najlepszych praktyk. Członkowie jury wybierają zwycięzcę spośród tych, którzy zgłosili się. – W tym roku w najcięższej kategorii, o masie całkowitej powyżej 120 ton, zgłoszony był MTD Skuratowicz oraz polski oddział fińskiej firmy Silvasti, której zestawy zawiozły 3 transformatory na bombardowaną przez Rosję Ukrainę – wskazuje prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego Łukasz Chwalczuk. 

Czytaj więcej

Dla małych firm konieczne są dopłaty do zakupu elektrycznych ciężarówek

Właściciel firmy Kazimierz Skuratowicz bardzo cieszy się z nagrody i przypomina, że w 2017 roku otrzymał nagrodę ESTA w tej samej kategorii za przewóz reaktora chemicznego z Kłajpedy do Grodna. Przed firmą będzie nie raz szansa zwalczyć o kolejne trofea. – W Polsce szykuje się duża liczba przetargów na przewozy ponadgabarytowe związane z rozbudową farm wiatrowych i projektowanymi elektrowniami jądrowymi – przyznaje Kazimierz Skuratowicz. 

Branża oczekuje, że administracja państwa wprowadzi mechanizmy przyspieszające wydawanie zezwoleń na przewozy ponadnormatywne. Są to skomplikowane przedsięwzięcia, o czym może świadczyć liczba firm i organizacji biorących udział w przygotowaniu i realizacji transportu „karpatki”, czyli tarczy do drążenia tuneli. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz odpowiedzialne oddziały zadbały o szczegóły w zakresie procedur i bezpieczeństwa, DB Schenker a w szczególności Tomasz Kwapis organizował transport, Mostostal Warszawa oraz Artur Salachna wspierał przewoźnika wiedzą, Patrycja Wróblewska oraz Julia Sowa z kancelarii Iuridica odpowiadały za dogłębną analizę prawną.