Parkingów dla ciężarówek nie ma i nie będzie…

Komisja Europejska wybrała w konkursie CEF tylko 4 projekty budowy parkingów dla ciężarówek, warte 12 mln euro. Kolejny konkurs we wrześniu.

Publikacja: 13.07.2023 22:41

Parkingów dla ciężarówek nie ma i nie będzie…

Foto: Robert Przybylski

Dofinasowanie otrzymały projekty budowy parkingów w: Hesbymazout w Belgii (2,6 mln euro, 129 miejsc), Mucia, Hiszpania (5 mln euro, 415 miejsc), Jabbeke North w Belgii (1,2 mln euro, 140 miejsc) i Arja Vas na Słowenii (3,3 mln euro, 90 miejsc). 

Projekt Łącząc Europe (CEF), na który tak bardzo liczyła branża transportu drogowego i spedycji nie przyniósł oczekiwanych i niezbędnych inwestycji w parkingi. Kierowcy w Niemczech lub krajach Beneluksu mają wielki problem zez nalezieniem miejsca na zaparkowanie samochodu na noc. 

Czytaj więcej

Tachografowa gorączka wśród importerów ciężarówek

Z dużej chmury mały deszcz

Branża spodziewała się przynajmniej kilkadziesiąt mln euro wsparcia dla projektu budowy nowych parkingów, jednak w konkursie większość projektów przepadła. 

W liście otwartym podpisanym m.in. przez stowarzyszenie spedytorów CLECAT oraz operatorów parkingów ESPORG domaga się większego wsparcia dla branży, bez której transport drogowy nie jest w stanie funkcjonować, a zarazem nikt nie chce ponosić dodatkowych kosztów na budowę i utrzymanie parkingów. 

Autorzy listu przypominają obietnicę UE zbudowania 100 tys. bezpiecznych miejsc parkingowych do 2030 roku. Zaznaczają, że bez rozwiązania problemu braku parkingów, problem ze znalezieniem kierowców będzie się pogłębiał.

Apelują do polityków, aby dostrzegli w zawodowych kierowcach ważnych pracowników, którzy zasługują na rzetelne potraktowanie i ludzkie warunki wypoczynku oraz bezpieczne miejsca parkowania, dające schronienie przed atakami imigrantów. 

Uważają, że parkingi powinny otrzymać w kolejnej perspektywie finansowej UE wyższy priorytet. Kryteria CEF powinny także obejmować miejsca wypoczynku na sieci uzupełniającej TEN-T. Inwestycje w parkingi powinny być okazją do instalacji ładowarek i stacji paliw alternatywnych. 

Czytaj więcej

W Świnoujściu jednak powstanie głębokowodny terminal kontenerowy

List skierowany jest także do inwestorów i domaga się od nich porządnego przygotowania wniosków, wypełnionych z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Kierowcy głosują nogami

Tymczasem fatalne warunki w miejscu załadunku i rozładunku odstraszają od zawodu kierowcy. Wskazują oni na aroganckie traktowanie w miejscu za i wyładunku. Ponad połowa ankietowanych kierowców wskazała na brak dostępu do sanitariatów, a w szczególności do toalety. Podobnie oceniony został poziom dostępności miejsc parkingowych w tych lokalizacjach, w których na ogół nie ma parkingu bądź liczba miejsc parkingowych jest zbyt mała i niewystarczająca w porównaniu do potrzeb, wynika z ankiety Fundacji Truckers Life, przeprowadzonej we współpracy z partnerami: UTA oraz Transport i Logistyka Polska. 

Fundacja uważa, że Potrzebne są natychmiastowe zmiany legislacyjne oraz inne podejście klientów. 

Czytaj więcej

Powojenne przewozy samochodowe na wschód

IRU szacuje, że w Europie brakuje 300 tys. kierowców i alarmuje, że brak będzie pogłębiać się wraz z odejściem na emeryturę licznych roczników powojennego boomu i brakiem dopływu nowych sił zarówno z krajów unijnych jak i Białorusi oraz Ukrainy. 

Dofinasowanie otrzymały projekty budowy parkingów w: Hesbymazout w Belgii (2,6 mln euro, 129 miejsc), Mucia, Hiszpania (5 mln euro, 415 miejsc), Jabbeke North w Belgii (1,2 mln euro, 140 miejsc) i Arja Vas na Słowenii (3,3 mln euro, 90 miejsc). 

Projekt Łącząc Europe (CEF), na który tak bardzo liczyła branża transportu drogowego i spedycji nie przyniósł oczekiwanych i niezbędnych inwestycji w parkingi. Kierowcy w Niemczech lub krajach Beneluksu mają wielki problem zez nalezieniem miejsca na zaparkowanie samochodu na noc. 

Pozostało 86% artykułu
Drogowy
Znów blokowana jest granica z Ukrainą
Drogowy
Nabrzmiewa sytuacja w kolejce w Koroszczynie
Drogowy
Na granicy z Ukrainą jedno małe przejście odblokowane
Drogowy
Naczepy sprzedają się wolniej na całym świecie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Drogowy
Zunifikowane zasady kontroli i szkoleń inspekcji drogowych