Ustawa o delegowaniu kierowców w Sejmie

Najprawdopodobniej akt będzie procedowany na najbliższej sesji, czyli 14-16 czerwca. Zmniejszy obciążenia fiskalne i ubezpieczeniowe pracodawców i kierowców.

Publikacja: 05.06.2023 19:37

Ustawa o delegowaniu kierowców w Sejmie

Foto: Mercedes-Benz Truck

Przedsiębiorcy czekali prawie 1,5 roku na ustawę wdrażającą do polskiego sytemu prawnego zasady delegowania kierowców w transporcie drogowym. Są one analogiczne do stosowanych w innych krajach UE. 

Co prawda zasady delegowania na teren Polski kierowców nie dotyczą polskich przedsiębiorców, jednak w projekcie ustawy znalazły się też przepisy zmieniające ustawę o czasie pracy kierowców. – Tam z kolej znalazły się regulacje, które będą miały wymierny wpływ na koszty pracownicze w polskich filmach przewozowych (choć nie tak duży jak tego oczekiwała branża) oraz uproszczą sposób naliczania wynagrodzenia kierowcy – tłumaczy główny specjalista Departament Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Alicja Chodorowska. 

Czytaj więcej

W USA popyt wyraźnie zmalał, a z nim przewozy morskie

Dopiero 5 czerwca rząd udostępnił więcej szczegółów proponowanej ustawy:

- Możliwość odliczenia od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne kwoty 60 euro (!) za każdy dzień pobytu kierowcy poza granicami Polski, ale pod warunkiem, że dochód kierowcy w miesiącu musi przekraczać 6935 zł w 2023 roku;

- Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty 20 euro za każdy dzień pobyty kierowcy za granicą;

- Dodatkowo zmiana wprowadza możliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie:

- pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:

a) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie - w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Czytaj więcej

Ukraińskie firmy domagają się szybszych odpraw na polsko-ukraińskiej granicy

Alicja Chodorowska zaznacza, że w Ocenie Skutków Regulacji resort wyliczył (przyjmując 12-dniowy pobyt kierowcy za granicą), że dzięki wprowadzonym zmianom kierowca w transporcie międzynarodowym będzie mógł zarobić rocznie netto średnio 1600 zł więcej, a koszt przedsiębiorcy będzie niszy o 1400 zł na jednego kierowcę. 

Przedsiębiorcy czekali prawie 1,5 roku na ustawę wdrażającą do polskiego sytemu prawnego zasady delegowania kierowców w transporcie drogowym. Są one analogiczne do stosowanych w innych krajach UE. 

Co prawda zasady delegowania na teren Polski kierowców nie dotyczą polskich przedsiębiorców, jednak w projekcie ustawy znalazły się też przepisy zmieniające ustawę o czasie pracy kierowców. – Tam z kolej znalazły się regulacje, które będą miały wymierny wpływ na koszty pracownicze w polskich filmach przewozowych (choć nie tak duży jak tego oczekiwała branża) oraz uproszczą sposób naliczania wynagrodzenia kierowcy – tłumaczy główny specjalista Departament Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Alicja Chodorowska. 

Krajowe
Rząd chce zmniejszyć obciążenia socjalne przewoźników
Krajowe
Czy rząd wyda czasowy zakaz rejestracji firm transportowych?
Krajowe
Przewoźnicy będą mogli korzystać z rejestrowanych za granicą ciężarówek
Krajowe
Jak kontrolować przewozy kabotażowe?
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca