Zezwolenia kasowane w systemie SENT

Państwo wdroży postulowany do lat przez przewoźników system kontroli zezwoleń dla zagranicznych przewoźników.

Publikacja: 14.06.2023 11:20

Zezwolenia kasowane w systemie SENT

Foto: GDDKiA Krzysztof Nalewajko

Sejm będzie głosował 16 czerwca nad projektem ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, w którym znalazła się także autopoprawka Ministerstwa Infrastruktury, zobowiązująca zagranicznych przewoźników do rejestracji w systemie SENT zezwoleń na wykonywanie w Polsce przewozów międzynarodowych. 

Obowiązek dotyczy zgłoszenie zezwoleń jednokrotnych oraz wielokrotnych (EKMT). Resort zaznacza, że „Zgłoszenie to powinno być dokonane przed rozpoczęciem przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Czytaj więcej

Nocne kontrole przewozów żywności

Autopoprawka przewiduje rozszerzenie dostępu do danych zgromadzonych w ww. rejestrze zgłoszeń dla Inspekcji Transportu Drogowego. Obecnie jest on ograniczony do celu kontroli przewozu tzw. towarów wrażliwych. 

Ministerstwo podkreśla, że „W celu zapewnienia jednolitości danych dotyczących przewozu gromadzonych w rejestrze, zgłoszeniu do systemu SENT podlegać będą m.in.: 

- numer zezwolenia,

- państwo załadunku i rozładunku towaru,

- planowane miejsce i data rozpoczęcia przewozu na terytorium RP,

- planowane miejsce i data zakończenia przewozu na terytorium RP.

Przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2025 roku. 

Sejm będzie głosował 16 czerwca nad projektem ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, w którym znalazła się także autopoprawka Ministerstwa Infrastruktury, zobowiązująca zagranicznych przewoźników do rejestracji w systemie SENT zezwoleń na wykonywanie w Polsce przewozów międzynarodowych. 

Obowiązek dotyczy zgłoszenie zezwoleń jednokrotnych oraz wielokrotnych (EKMT). Resort zaznacza, że „Zgłoszenie to powinno być dokonane przed rozpoczęciem przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Krajowe
Z powodu niemieckich kontroli spodziewane korki na granicy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Krajowe
W Europie trwa wojna o kierowców
Krajowe
Jaki podatek dla ekologicznych samochodów?
Krajowe
Zestawy czy tandemy do szkolenia kierowców?
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Krajowe
Przewoźnicy wystawili Berlinowi czerwoną kartkę
Krajowe
Ile kosztuje zakaz wyprzedzania?