Ukraiński parlament przyjął ustawę mobilizacyjną

Głosami 283 deputowanych Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o mobilizacji. Nie jest tak drakońska jak pierwotne plany ale pogłębi brak kierowców.

Publikacja: 11.04.2024 18:55

Ukraiński parlament przyjął ustawę mobilizacyjną

Foto: Robert Przybylski

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy są zobowiązani do pełnienia służby wojskowej muszą zaktualizować w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy:

- adres zamieszkania,

- numer telefonu,

- adres e-mail,

- inne dane osobowe.

Dotyczy to zarówno tych, którzy są na Ukrainie jak i tych, którzy wyjechali poza granice Ukrainy. Specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w Contrain Andrij Arkaniuk przypuszcza, że ustawa może wejść w życie w czerwcu lub lipcu bieżącego roku. – Czeka jeszcze na podpis przewodniczącego Rady i prezydenta to kwestia najbliższego miesiąca – ocenia Arkaniuk. 

Zobowiązani do pełnienia służby wojskowej, a mieszkający za granicą będą mogli udostępnić dane w następujący sposób:

Czytaj więcej

Polscy europarlamentarzyści niszczą polskich przewoźników

- za pośrednictwem oficjalnego adresu e-mail lub oficjalnego numeru telefonu w TCK i właściwym dla miejsca rejestracji ewidencji wojskowej;

- za pośrednictwem elektronicznego konta poborowego, wojskowego, rezerwisty (jeśli takie posiadają).

Mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat, którzy mieszkają za granicą, nie będą mogli uzyskać usług konsularnych (w szczególności wyrobić paszportu), jeśli nie zaktualizują danych wojskowo - ewidencyjnych w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy. Po tym okresie świadczenie takich usług (konsularnych) będzie możliwe tylko pod warunkiem jednoczesnej aktualizacji tych danych. 

Bez aktualnych danych paszportu nie można będzie uzyskać nie tylko w konsulatach, ale także w zagranicznych oddziałach państwowego przedsiębiorstwa „Dokument”. 

Aktualność wojskowych dokumentów ewidencyjnych za granicą będzie sprawdzana przez urzędników konsularnych w zagranicznych instytucjach dyplomatycznych Ukrainy. Procedura takiej kontroli powinna zostać ustalona przez Gabinet Ministrów Ukrainy. 

Od tych ograniczeń przewidziane są wyjątki: 

- wydanie tzw. „białego paszportu” na powrót na Ukrainę;

- świadczenie usług konsularnych wobec dzieci obywatela Ukrainy, których drugim z rodziców jest cudzoziemiec lub bezpaństwowiec;

- wsparcie konsula na podstawie wniosku obywatela Ukrainy, który jest aresztowany, zatrzymany lub pozbawiony wolności za granicą. 

Możliwe są także inne ograniczenia, np. w postaci możliwości wydania przez sąd na wniosek TCK wyroku ograniczającego w prawie kierowania pojazdem mechanicznym.

Czytaj więcej

Marsjańskie ciężarówki Elona Muska

Jednakże sąd nie będzie mógł wydać ograniczenia w następujących wypadkach:

- Jeżeli pozbawia osobę środków do życia tj. legalnego źródła do utrzymania;- Jeżeli właścicielem pojazdu jest osoba niepełnosprawna, która ma na utrzymaniu osobę I i II stopnia niepełnosprawności, albo niepełnosprawne dziecko.

Specjalista ds. legalizacji zatrudnienia w Contrain Andrij Arkaniuk wskazuje, że wbrew pierwotnym założeniom Rada Najwyższa Ukrainy nie przyjęła:

- Obowiązku rejestracji elektronicznego konta poborowego (jest to dobrowolne), 

- Aresztu majątku zgodnie z wyrokiem sądowym, 

- Zakazu opuszczania granic Ukrainy w razie niewykonania obowiązków mobilizacyjnych.

Skutkiem przyjęcia ustawy będzie utrudnienie tym, którzy pracują poza granicami Ukrainy, uzyskanie dokumentów m.in. paszportu, a bez paszportu nie będzie można uzyskać wielu innych dokumentów, poza tym jest obowiązek posiadania dokumentu podróży przez cudzoziemca. – Niezależnie od tego, że w uzasadnieniu ustawy pozyskanie danych kontaktowych jest argumentowane jedynie potrzebą oszacowania liczby obywateli ukraińskich przebywających poza granicami Ukrainy to w perspektywie dłuższej dane te mogą zostać wykorzystane m.in. do doręczenia wezwania do stawienia się w TCK – przypuszcza Arakniuk.

Czytaj więcej

Narasta liczba windykacji w transporcie drogowym

W jego ocenie spore grono obywateli ukraińskich będzie uchylać się od obowiązku podania danych, a Ukraina w najbliższych latach może spodziewać się tego, że jej obywatele będą uzyskiwać drugie obywatelstwo i starać się zrzec ukraińskiego. 

Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy są zobowiązani do pełnienia służby wojskowej muszą zaktualizować w ciągu 60 dni od wejścia w życie ustawy:

- adres zamieszkania,

Pozostało 96% artykułu
Praca w logistyce
Ukraina ściąga mężczyzn w wieku poborowym
Praca w logistyce
Ukraińska ustawa o mobilizacji weszła w życie
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o zmniejszenie kosztów pracy
Praca w logistyce
InPost wzmacnia kadry
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o niższe składki na ZUS
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?