Polscy europarlamentarzyści niszczą polskich przewoźników

Europarlamentarzyści nie chcą alternatywnych i tańszych dróg dojścia do klimatycznej neutralności w transporcie

Publikacja: 11.04.2024 09:47

Polscy europarlamentarzyści niszczą polskich przewoźników

Foto: Europarlament

Parlament Europejski uniemożliwił 10 kwietnia wprowadzenie poprawek do sprawozdania ze wstępnego politycznego porozumienia zawartego 18 stycznia 2024 pomiędzy negocjatorami Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie nowych wzmocnionych celów klimatycznych w transporcie drogowym. – Rozsądek poległ w głosowaniu – uważa prezes Związku Pracodawców Transport Logistyka Polska Maciej Wroński. 

Ważne poprawki

Chodzi o wsparcie dla poprawki niemieckiego euro posła Andreas Glücka proponującej wprowadzenie definicji paliw neutralnych pod względem emisji CO2 oraz współczynnika korygującego emisję dwutlenku węgla (CCF) w celu uwzględnienia wykorzystania paliw odnawialnych, takich jak m.in. bioLNG lub HVO. 

Czytaj więcej

Marsjańskie ciężarówki Elona Muska

Zwrócił on uwagę na podnoszony powszechnie przez branżę transportową fakt, iż proponowane przepisy dotyczą jedynie emisji CO2 z rury wydechowej, a nie całego cyklu życia. Jest to sprzeczne z ważną zasadą neutralności technologicznej i niepotrzebnie pozbawia przewoźników alternatywnych technologii dekarbonizacji transportu drogowego. Poprawki Glücka mają na celu wprowadzenie definicji paliw neutralnych pod względem emisji CO2 oraz współczynnika korygującego emisję dwutlenku węgla (CCF) w celu uwzględnienia wykorzystania tych paliw odnawialnych. 

Europarlamentarzyści usunęli zapisy umożliwiające stosowanie w transporcie alternatywnych technologii opartych na neutralnych klimatycznie paliwach. Możliwość zgłaszania poprawek została odrzucona w plenarnym głosowaniu stosunkiem głosów 332 przeciwko 279. 

Przeciwko stworzeniu alternatywy dla elektryfikacji transportu drogowego głosowali: Marek Belka (S&D), Marek Balt (S&D), Robert Biedroń (S&D), Włodzimierz Cimoszewicz (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Bogusław Liberadzki (S&D), Leszek Miller (S&D), Róża Thun und Hohenstein (Renew), a także Sylwia Spurek (Verts/ALE). 

Czytaj więcej

Narasta liczba windykacji w transporcie drogowym

Piłka jest w grze

Prezes TLP przyznaje, że teoretycznie Rada UE (konkretnie na odpowiedni Komitet Ministrów) może zmienić tekst projektu. – Negocjatorzy nie działają w próżni i tym samym muszą mieć rozeznanie w układzie sił i przeważających poglądach w instytucji, którą reprezentują. Stąd szanse na zmiany nie są zbyt duże. Ale piłka jest nadal w grze i trzeba grać do końca. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że my jako branża nie znamy nawet stanowiska jakie zajmie polski Rząd w tej sprawie. Kompetencje się u nas krzyżują. Z jednej strony Minister Rozwoju i Technologii, a z drugiej strony Ministra Klimatu i Środowiska. A w tym ostatnim resorcie, za które odpowiada Polska 2050, mamy w kierownictwie osoby do niedawna związane zawodowo z Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dla mnie jest to dziwna sytuacja – zaznacza prezes TLP.

Zwraca on uwagę, że przegłosowane zapisy zmuszą przedsiębiorstwa transportu drogowego do wydania pomiędzy 2024 i 2030 rokiem 81 mld euro na nowy tabor. W latach 2030-2035 będzie to kwota 36 mld euro, zaś w latach 2035-2040 kolejne 45 mld euro. 

TLP zapewnia, że przedsiębiorcy nie mają zdolności finansowej do inwestycji w tabor elektryczny i to zarówno poprzez zakup, jak i poprzez wykorzystanie odpowiednich instrumentów finansowych (np. leasing lub kredyt). – Elektryfikacja transportu, innego niż lokalny lub dystrybucja, od strony biznesowej jeszcze przez wiele lat generować będzie koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych przychodów – wskazuje Wroński.

TLP podkreśla, że wymienieni europarlamentarzyści nie wskazali skąd przedsiębiorcy mogą zdobyć potrzebne fundusze. 

Parlament Europejski uniemożliwił 10 kwietnia wprowadzenie poprawek do sprawozdania ze wstępnego politycznego porozumienia zawartego 18 stycznia 2024 pomiędzy negocjatorami Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie nowych wzmocnionych celów klimatycznych w transporcie drogowym. – Rozsądek poległ w głosowaniu – uważa prezes Związku Pracodawców Transport Logistyka Polska Maciej Wroński. 

Ważne poprawki

Pozostało 91% artykułu
Regulacje Ue
Elektryczne ciężarówki obowiązkowe
Regulacje Ue
Producenci ciężarówek przygotowani na Euro VII
Regulacje Ue
Unia Europejska walczy z opóźnieniami płatności
Regulacje Ue
Spór kolejarzy ze spedytorami o długie zestawy
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Regulacje Ue
Spedytorzy: administracyjne ograniczenia szkodzą gospodarce
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?