Czy mikrohub to wielki pomysł?

Poznań sprawdzi czy mikrohub pomoże uporządkować dostawy kurierskie w miastach. Unijny projekt ruszy za 1,5 roku.

Publikacja: 20.11.2023 09:56

Przykładowy mikrohub wyprodukowany przez firmę Siebau, należącą do grupy Novoferm.

Przykładowy mikrohub wyprodukowany przez firmę Siebau, należącą do grupy Novoferm.

Foto: Poznański Instytut Technologiczny

Pilotaż ruszy w pierwszej połowie 2025 roku, posłuży sprawdzeniu dostaw ostatniej mili z wykorzystaniem mikrohubu i rowerów cargo. – Projekt GRETA realizowany jest w ramach programu Interreg Central Europe, w międzynarodowym konsorcjum, którego polskimi parterami są Łukasiewicz – PIT oraz Miasto Poznań. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy w projekcie i realizacji polskiego pilotażu przez koordynatora projektu, instytut ITL z Włoch (Institute for Transport and Logistics Foundation) – wyjaśnia Marta Cudziło, p.o. dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. 

Weryfikacja pomysłu

Dodaje, że mikrohub dla Poznania projektowany jest w ramach projektu Greta. Po określeniu wymagań i parametrów tego urządzenia, wybrany zostanie dostawca. – Celem projektu Greta jest zniwelowanie ruchu samochodów w mieście, a tym samym ograniczenie emisji spalin, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywności realizacji dostaw w kanale e-commerce. Efektywność ta zostanie zbadana zarówno w aspekcie ekonomicznym (koszty), społecznym (wpływ na ruch i hałas w mieście), jak i środowiskowym (emisyjność) – wymienia Cudziło. 

Czytaj więcej

Ceny taboru spadają, podobnie jak sprzedaż

Mikrohub obejmie zasięgiem rejon nazwany Funkcjonalny Obszara Miejski (FUA – Functional Urban Areas). FUA w projekcie GRETA to oprócz Poznania również Reggio Emilia oraz Maribor. 

Projekt trwa 36 miesięcy, został uruchomiony w kwietniu 2023 i zakończy się w maju 2026 roku. Pilotażowe wdrożenia mają za zadanie zweryfikować efektywność dostaw realizowanych z wykorzystaniem hubów przeładunkowych oraz rowerów towarowych. – Partnerem polskiego pilotażu jest firma GLS. Cel pilotażu pokrywa się z celem biznesowym, zarówno tego operatora KEP, jak również innych, związanym z rozwojem dostaw rowerowych w centrach miast. Projekt ma realne szanse na wdrożenie zarówno we wskazanych rejonach Poznania, jak również innych miastach Polski. Pilotaż pozwoli odpowiednio sparametryzować rozwiązanie i zapewnić jego praktyczną użyteczność i skalowalność – tłumaczy przedstawicielka PIT. 

Dodatkowe funkcje

Wskazuje, że mikrohuby umożliwią nie tylko przeładunek paczek z aut dostawczych na rowery, ale również zapewnią możliwość realizacji dodatkowych funkcji, takich jak przechowywanie i ładowanie rowerów elektrycznych, nadawanie i odbiór paczek przez klientów itp. – Rozwiązania hubowe nie funkcjonują jeszcze w Polsce, jednak idą w parze z koncepcją stref czystego transportu, której wdrożenie deklarują największe polskie miasta, opisując to w planach Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan). Obecnie strefy czystego transportu funkcjonują już w Krakowie czy Warszawie. Można przypuszczać, że wdrożeniem tego rozwiązań z zakresu zielonej ostatniej mili będą zainteresowane wszystkie miejskie aglomeracje w Polsce – przypuszcza Cudziło. 

Czytaj więcej

Wielton walczy ze słabnącym rynkiem

Wdrożenie bezemisyjnych dostaw rowerowych z hubów przeładunkowych wymaga współpracy kilku podmiotów, w tym na pewno władz miast z operatorami logistycznymi. – Projekt GRETA ma za zadanie przetestowanie dostaw wykorzystujących mikrohuby i rowery cargo, dokonanie oceny zarówno silnych, jak i słabych stron tego rozwiązania oraz opracowanie modeli biznesowych umożliwiających sprawne wdrożenia w kolejnych miastach Polski. Modele te zdefiniują zasady współpracy różnych podmiotów, ich prawa i obowiązki, również w odniesieniu do infrastruktury, na której opiera się to rozwiązanie – tłumaczy Cudziło.  

Wielkość kontenera

Zaznacza, że przedmiotem obrotu w hubie będą paczki standardowe, niewielkie, czyli takie, które zmieszczą się na rower. – Przedrostek „mikro” w nazwie tego urządzenia eliminuje jego funkcje związaną z obsługą przesyłek wielkogabarytowych. Mówiąc o mikrohubie, nie mówimy zatem o dużym budynku (magazynie), lecz raczej o urządzeniu wielkości kontenera, większej maszyny paczkowej czy pomieszczeniu wielkości garażu. To jak dokładnie będzie wyglądał mikrohub, zostanie określone w projekcie, a będzie to zależne m.in. od wielkości rejonu dedykowanego do obsługi z hubu, wolumenów paczek do przeładowania w hubie, a także od dodatkowych funkcji jakie będzie pełniło to urządzenie – kończy Cudziło. 

Pilotaż ruszy w pierwszej połowie 2025 roku, posłuży sprawdzeniu dostaw ostatniej mili z wykorzystaniem mikrohubu i rowerów cargo. – Projekt GRETA realizowany jest w ramach programu Interreg Central Europe, w międzynarodowym konsorcjum, którego polskimi parterami są Łukasiewicz – PIT oraz Miasto Poznań. Zostaliśmy zaproszeni do współpracy w projekcie i realizacji polskiego pilotażu przez koordynatora projektu, instytut ITL z Włoch (Institute for Transport and Logistics Foundation) – wyjaśnia Marta Cudziło, p.o. dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. 

Pozostało 87% artykułu
Produkty i Usługi
Logistyka od Gdańska po Konstancę
Produkty i Usługi
Czy InPost i Allegro są na kursie kolizyjnym?
Produkty i Usługi
Mimo spowolnienia kurierzy budują nowe obiekty
Produkty i Usługi
Nowy Jork stawia na… automaty paczkowe
Produkty i Usługi
W tym roku ruszą kurierskie przesyłki do Anglii
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?