Komisja Europejska przeznaczy fundusze na budowę parkingów dla ciężarówek. Pieniądze będą pochodziły z projektu Connecting Europe Facility 2.0, którego budżet przygotowywany jest na lata 2021-2027. Decyzje zapadną w najbliższych miesiącach podczas prac SSTPA (Safe and Secure Truck Parking Area), na których spotykają się przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz branży transportowej. Polskę reprezentuje przedstawiciel Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

W Unii brakuje 100 tys. miejsc parkingowych dla ciężarówek. Docelowo powinno ich być 400 tys. Przedsiębiorcy nie spieszą się z inwestycjami w parkingi, bo jak wykazują badania w Niemczech, które są największym w Europie krajem tranzytowym, ponad połowa kierowców niczego nie kupuje na parkingach. Tymczasem – znów według niemieckich szacunków – budowa jednego miejsca to koszt co najmniej 50 tys. euro.

SSTPA ocenia, że tylko 7 tys. ma certyfikat bezpiecznego miejsca parkingowego. Wiele parkingów ma niezłą infrastrukturę, ale niezbędne jest podniesienie ich stanu bezpieczeństwa np. przez ogrodzenie, założenie telewizji przemysłowej itp. Studium SSTPA zaproponowało wspólną klasyfikację UE dla bezpiecznych parkingów: od niskiego poziomu (brązowy) przez średni (srebrny) do wysokiego (złoty i platynowy). Podczas gdy poziomy oferowanego zabezpieczenia parkingów różnią się od siebie, to istotnym jest, że wszystkie z nich muszą zapewniać taki sam minimalny standard usług dla kierowców (urządzenia sanitarne, prysznice, dostęp do prądu, przekąski, itp.). Ustalono też, że niezbędny jest audyt parkingów, który będzie przeprowadzany wg ściśle określonych kryteriów. We wnioskach nakreślono także konieczność wprowadzenie do powszechnego użytku tzw. interfejsów API (interfejsy programów aplikacyjnych), które umożliwią pre-rezerwację miejsc parkingowych w systemie on-line.

Brak miejsc parkingowych dla ciężarówek zwiększa zagrożenie ruchu drogowego. W przygotowanym w 2018 roku przez VEDA (Verband Deutscher Autohofe) opracowaniu przedsiębiorcy wskazują, że z braku miejsc parkingowych kierowcy samochodów ciężarowych muszą parkować w miejscach do tego nie przeznaczonych: na poboczu autostrad czy wąskich drogach lokalnych. O zaparkowane niewłaściwie ciężarówki rozbijają się inni kierowcy. Przed 2016 rokiem w takich wypadkach ginął jeden kierowca na trzy lata. W 2016 roku były już cztery ofiary śmiertelne, a w pierwszym półroczu 2017 roku już sześć.

Problem jest znany także z polskich autostrad, na A2 w pobliżu Warszawy ciężarówki regularnie stoją przez noc na pasach zjazdowych i wyjazdowych z parkingów.