W branży transportowej gorsze nastroje

Gorsze nastroje przemysłu przetwórczego i rosnące długi przekładają się na gorsze rokowania przewoźników.

Publikacja: 21.06.2019 12:07

W branży transportowej gorsze nastroje

Foto: W branży transportowej rośnie pesymizm.

Ponad 38 proc. przewoźników drogowych ocenia, że w relacji do ubiegłego roku liczba upadłości w branży transportowej już wzrosła (roku temu tak odpowiadało 18,3 proc.), a 46,7 proc. badanych jest zdania, że firm wycofujących się z rynku transportowego w całym 2019 roku będzie jeszcze więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Instytutu Keralla Research „Finanse, inwestycje, trendy w branży w branży transportowej w 2019 roku”.

Rośnie zadłużenie

Także dane BIG InfoMonitor wskazują, że kondycja przewoźników słabnie. Zaległości firm transportu drogowego po pierwszym kwartale 2019 roku sięgnęły 1,26 mld zł, co oznacza wzrost w ostatnim roku o 68 proc. W tym samym czasie zadłużenie firm prowadzących magazynowanie i działalność usługową wspomagającą transport wzrosło o 23 proc. do 0,21 mld zł. W badaniu nastrojów wśród przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w najnowszym pomiarze przeprowadzonym przez Bibby MSP Index odnotowano spadek optymizmu o 2,3 pkt. w stosunku do fali wrześniowej. Odpowiada za niego głównie branża transportowa.

""

fot. AdobeStock

logistyka.rp.pl

Wynikać to może z gorszej koniunktury gospodarczej sektora przemysłowego, co potwierdza kwietniowe badanie PMI (IHS Markit PMI Polski Sektor Przemysłowy), według którego w marcu pogorszyły się przede wszystkim warunki gospodarcze panujące w sektorze wytwórczym. Spadła nie tylko produkcja, ale i liczba zamówień oraz poziom zatrudnienia. Zwiększyło się zaś tempo spadku zleceń eksportowych. Zarejestrowana w marcu wartość indeksu PMI poniżej 50,0 potwierdza pogorszenie, niezmiennie zauważalne zresztą od pięciu miesięcy. Popyt z rynków zagranicznych wciąż jest słaby, przez co liczba nowych zleceń eksportowych obniżyła się ósmy raz z rzędu i do tego najszybciej od 10 lat.

CZYTAJ TAKŻE: Wielton: Rynek się schładza

Badanie KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych” wykazuje, że przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku coraz gorzej oceniają sytuację panującą w branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów oceniających bieżącą sytuację sektora wynosi 70/100, co oznacza spadek o 13 punktów w porównaniu z poprzednią edycją badania KPMG i PZPM. Nieco gorsze nastroje niż pół roku temu panują wśród menedżerów branży motoryzacyjnej odnośnie przyszłości sektora i przyszłej sytuacji gospodarczej. Mimo to, w najbliższych sześciu miesiącach ponad połowa respondentów przewiduje, że sprzedaż, przychody czy poziom zatrudnienia utrzymają się na dotychczasowym poziomie lub poprawią się.

Więcej upadłości

Przyczyną rosnącego pesymizmu są także rosnące opóźnienia w płatnościach. Coface ocenia, że opóźnień płatności doświadcza aż 99 proc. firm w Polsce. Co prawda polska gospodarka w 2018 roku przyspieszyła, a opóźnienia płatności zmniejszyły się, badanie Coface potwierdza jednak, że średnie zaległości płatnicze w Polsce wynoszą prawie 60 dni. Choć jest to o 3 dni krócej niż rok temu, to dalej bardzo dużo. Najdłuższe opóźnienia w płatnościach dotykają sektor budowlany i transportowy.

""

fot. AdobeStock

logistyka.rp.pl

Jedynie w pierwszych trzech miesiącach br. rozpoczęto aż 304 procesy insolwencyjne (łącznie z postępowaniami upadłościowymi), co oznacza wzrost o 16 proc. r/r. Takich danych dostarcza badanie przygotowane przez SpodData. Potwierdza się zatem prognoza, że rok 2019 zakończy się kolejnym rekordem niewypłacalności. Według rokowań, tych stwierdzonych sądownie może być aż 1175-1200, a zatem więcej o ok. 10 proc. r/r.

CZYTAJ TAKŻE: Rosną długi transportu

Jedynie w I kwartale 2019 roku rynek faktoringowy odnotował ponad 18-procentowy wzrost obrotów branży. Okazuje się, że z faktoringu oferowanego przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów korzysta obecnie blisko 16 tys. przedsiębiorstw. Faktorzy PZF objęli przy tym wierzytelności o wartości 62,6 mld zł.

Ponad 38 proc. przewoźników drogowych ocenia, że w relacji do ubiegłego roku liczba upadłości w branży transportowej już wzrosła (roku temu tak odpowiadało 18,3 proc.), a 46,7 proc. badanych jest zdania, że firm wycofujących się z rynku transportowego w całym 2019 roku będzie jeszcze więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Instytutu Keralla Research „Finanse, inwestycje, trendy w branży w branży transportowej w 2019 roku”.

Rośnie zadłużenie

Pozostało 88% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu