Transport pesymistycznie o przyszłości

Przewoźnicy najgorzej ze wszystkich branż oceniają przyszłość, przewidują mniejszą sprzedaż.

Publikacja: 03.03.2020 13:53

Transport pesymistycznie o przyszłości

Foto: logistyka.rp.pl

W transporcie Barometr EFL na I kwartał 2020 roku spadł do 46,1 pkt. (-4,9 pkt. kw./kw.) i jest najniższym wynikiem dla tej branży od stycznia 2015 roku.

Tylko niecałe 19 proc. firm transportowych liczy na wzrost zamówień, podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wyniósł prawie 29 proc. Słabsze odczyty kwartał do kwartału zostały odnotowane także w obszarze finansowania zewnętrznego (8,8 proc. vs. 16,3 proc.) oraz płynności finansowej (8,8 proc. vs. 16,3 proc). Lepiej zapowiadają się natomiast inwestycje – ich wzrostu oczekuje dwa razy więcej przedsiębiorstw transportowych (39,1 proc. vs. 18,2 proc. w IV kw. 2019).

Pociągną budownictwo i przemysł

Wzrost gospodarczy może pociągnąć budownictwo. W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla branży budowlanej wyniósł 57,1 pkt., czyli o 2 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Jest to najwyższy odczyt branżowy w tym kwartale, jednak pozostaje daleko od rekordowego wyniku z IV kwartału 2017 roku (66,7 pkt.). Na dobry wynik wpływ miały oceny dotyczące inwestycji i sprzedaży. 40 proc. firm budowlanych spodziewa się więcej inwestować, a 36 proc. wzrostu obrotów. W ostatnim kwartale 2019 roku było to odpowiednio 17 proc. i 29 proc.

Czytaj więcej w: Europejscy przewoźnicy nie kupują samochodów

W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla handlu wyniósł 52 pkt. Jest to wynik lepszy niż w poprzednim kwartale (+5 pkt.). Tutaj, na głównym wskaźniku zaważyły lepsze niż kwartał wcześniej prognozy dotyczące przede wszystkim inwestycji. 37,5 proc. przedsiębiorstw handlowych spodziewa się więcej inwestować, podczas gdy pod koniec 2019 roku taki zamiar zgłosiła tylko co dziesiąta firma. Nieco więcej niż kwartał wcześniej przedstawicieli branży handlowej spodziewa się wzrostu zamówień – 29,2 proc. vs. 25,8 proc.

W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla produkcji wyniósł 52,8, pkt. Jest to wynik odrobinę lepszy niż w poprzednim kwartale (+1,3 pkt.). Patrząc na odczyt w analogicznym okresie 2019 roku sytuacja również jest lepsza – wówczas wynik wyniósł 49 pkt. i był niższy niż kwartał wcześniej. Być może jest to zapowiedź lepszego roku niż cały 2019 rok, który dla branży produkcyjną upłynął pod znaki km huśtawki nastrojów. Na początku br. więcej firm produkcyjnych spodziewa się zarówno więcej inwestować i jak i większego popytu na swoje produkty. Prawie 36 proc. liczy na większe inwestycje, a 30 proc. na większe zamówienia. Kwartał wcześniej było to odpowiednio 22 proc. i 26 proc.

Ogólnie poniżej 50 punktów

Subindeks Barometru EFL dla usług wyniósł 46,5 pkt. i był o 4,1 pkt. niższy niż kwartał wcześniej. Jest to najniższy odczyt dla tej branży od początku 2015 roku. Na słabszy wynik wpłynęły gorsze prognozy dotyczące sprzedaży. Więcej zamówień oczekuje tylko nieco ponad 14 proc. respondentów – w IV kwartale 2019 roku odsetek ten był wyższy i wyniósł 26,4 proc.

Czytaj więcej w: Busy w odwrocie

Główny indeks Barometru EFL na I kwartał 2020 roku wyniósł 49,9 pkt., czyli był o 0,2 pkt. proc. wyższy niż w IV kwartale 2019 r. Po raz trzeci w historii pomiarów (od stycznia 2015 roku) wartość wskaźnika nie osiągnęła granicy 50 pkt, co świadczy o utrzymywaniu się pesymistycznych nastrojów wśród MŚP.

W transporcie Barometr EFL na I kwartał 2020 roku spadł do 46,1 pkt. (-4,9 pkt. kw./kw.) i jest najniższym wynikiem dla tej branży od stycznia 2015 roku.

Tylko niecałe 19 proc. firm transportowych liczy na wzrost zamówień, podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wyniósł prawie 29 proc. Słabsze odczyty kwartał do kwartału zostały odnotowane także w obszarze finansowania zewnętrznego (8,8 proc. vs. 16,3 proc.) oraz płynności finansowej (8,8 proc. vs. 16,3 proc). Lepiej zapowiadają się natomiast inwestycje – ich wzrostu oczekuje dwa razy więcej przedsiębiorstw transportowych (39,1 proc. vs. 18,2 proc. w IV kw. 2019).

Pozostało 82% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach