Spółka Stalexport Autostrady spłaciła dług

Zarządzająca odcinkiem A4 Katowice-Kraków spółka Stalexport Autostrady zarobiła 80 mln zł.

Publikacja: 03.03.2020 14:24

Spółka Stalexport Autostrady spłaciła dług

Foto: logistyka.rp.pl

W 2019 roku  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła 351,5 mln  przychodów, o 4,4 proc. więcej niż w roku 2018. Zysk netto spadł o 57 proc. do 80,4 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej sięgnęło 194,2 mln zł.

Bez długu

O wzroście przychodów zadecydowała przede wszystkim zmiana stawek za przejazd dla samochodów ciężarowych wprowadzona 1 marca 2019 r. Średnie natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków kształtowało się podobnie jak przed rokiem i wyniosło 45,6 tys. pojazdów na dobę.

Spadek zysku netto jest konsekwencją płatności na rzecz Skarbu Państwa, które wyniosły 88,8 mln zł. Wzrosły także koszty sprzedaży w związku z utworzeniem rezerw na wymianę nawierzchni w wysokości 31 mln zł.

Stalexport Autostrada Małopolska pozbyła się długu wynikającego z umowy z 2005 roku na finansowanie projektu A4 Katowice-Kraków. Spółka 30 września 2019 roku zapłaciła 56 mln zł tytułem spłaty kapitału, ponad 1 mln zł tytułem spłaty odsetek i ponad 2,5 mln zł tytułem płatności wynikających z umów hedgingowych.

Czytaj więcej w: Obwodnice dla ciężarówek

Planowane jest połączenie transgraniczne Stalexport Autostrady S.A, ze spółką Stalexport Autoroute S.à r.l, z siedzibą w Luksemburgu.

W maju 2019 roku spółka wypłaciła dywidendę akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A. w wysokości 37 gr za jedną akcję, przeznaczając na ten cel 91,5 mln zł z kapitału zapasowego spółki.

Inwestycje na 2020

W lipcu ruszył videotolling – nowy automatyczny sposób płatności oparty o aplikację Autopay i polegający na odczytywaniu tablic rejestracyjnych pojazdów poprzez kamerę zainstalowaną na bramce. Rozwijano również elektroniczny pobór opłat A4Go, osiągając liczbę 37 tys. wydanych urządzeń pokładowych.

Czytaj więcej w: Dno w unijnej kasie na drogi

Spółka zdecydowała o wprowadzeniu od stycznia 2020 roku do co najmniej 31 marca 2020 roku preferencyjnych stawek opłat za przejazd dla użytkowników Autopay i A4Go, umożliwiając tym samym przejazdy tańsze nawet o 30 proc. na każdej bramce.

Nakłady inwestycyjne zaplanowane na rok 2020 wyniosą ok. 83 mln zł. Kontynuowana będzie modernizacja odwodnienia autostrady oraz modernizowane będą przepusty zlokalizowane w pasie drogowym autostrady, zakończymy również prace remontowe na jednym z obiektów mostowych. Na ten rok przewidziane jest także zakończenie wymiany nawierzchni oraz poszerzenie dojazdów do bramek przeznaczonych dla płatności automatycznych. 

W 2019 roku  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła 351,5 mln  przychodów, o 4,4 proc. więcej niż w roku 2018. Zysk netto spadł o 57 proc. do 80,4 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej sięgnęło 194,2 mln zł.

Bez długu

Pozostało 89% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej