Spółka Stalexport Autostrady spłaciła dług

Zarządzająca odcinkiem A4 Katowice-Kraków spółka Stalexport Autostrady zarobiła 80 mln zł.

Publikacja: 03.03.2020 14:24

Spółka Stalexport Autostrady spłaciła dług

Foto: logistyka.rp.pl

W 2019 roku  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła 351,5 mln  przychodów, o 4,4 proc. więcej niż w roku 2018. Zysk netto spadł o 57 proc. do 80,4 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej sięgnęło 194,2 mln zł.

Bez długu

O wzroście przychodów zadecydowała przede wszystkim zmiana stawek za przejazd dla samochodów ciężarowych wprowadzona 1 marca 2019 r. Średnie natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków kształtowało się podobnie jak przed rokiem i wyniosło 45,6 tys. pojazdów na dobę.

Spadek zysku netto jest konsekwencją płatności na rzecz Skarbu Państwa, które wyniosły 88,8 mln zł. Wzrosły także koszty sprzedaży w związku z utworzeniem rezerw na wymianę nawierzchni w wysokości 31 mln zł.

Stalexport Autostrada Małopolska pozbyła się długu wynikającego z umowy z 2005 roku na finansowanie projektu A4 Katowice-Kraków. Spółka 30 września 2019 roku zapłaciła 56 mln zł tytułem spłaty kapitału, ponad 1 mln zł tytułem spłaty odsetek i ponad 2,5 mln zł tytułem płatności wynikających z umów hedgingowych.

Czytaj więcej w: Obwodnice dla ciężarówek

Planowane jest połączenie transgraniczne Stalexport Autostrady S.A, ze spółką Stalexport Autoroute S.à r.l, z siedzibą w Luksemburgu.

W maju 2019 roku spółka wypłaciła dywidendę akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A. w wysokości 37 gr za jedną akcję, przeznaczając na ten cel 91,5 mln zł z kapitału zapasowego spółki.

Inwestycje na 2020

W lipcu ruszył videotolling – nowy automatyczny sposób płatności oparty o aplikację Autopay i polegający na odczytywaniu tablic rejestracyjnych pojazdów poprzez kamerę zainstalowaną na bramce. Rozwijano również elektroniczny pobór opłat A4Go, osiągając liczbę 37 tys. wydanych urządzeń pokładowych.

Czytaj więcej w: Dno w unijnej kasie na drogi

Spółka zdecydowała o wprowadzeniu od stycznia 2020 roku do co najmniej 31 marca 2020 roku preferencyjnych stawek opłat za przejazd dla użytkowników Autopay i A4Go, umożliwiając tym samym przejazdy tańsze nawet o 30 proc. na każdej bramce.

Nakłady inwestycyjne zaplanowane na rok 2020 wyniosą ok. 83 mln zł. Kontynuowana będzie modernizacja odwodnienia autostrady oraz modernizowane będą przepusty zlokalizowane w pasie drogowym autostrady, zakończymy również prace remontowe na jednym z obiektów mostowych. Na ten rok przewidziane jest także zakończenie wymiany nawierzchni oraz poszerzenie dojazdów do bramek przeznaczonych dla płatności automatycznych. 

W 2019 roku  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła 351,5 mln  przychodów, o 4,4 proc. więcej niż w roku 2018. Zysk netto spadł o 57 proc. do 80,4 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej sięgnęło 194,2 mln zł.

Bez długu

Pozostało 89% artykułu
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach