Na drogi lokalne dodatkowe 336 mln zł

Na nowe mosty i wiadukty rząd przekaże samorządom dodatkowe fundusze.

Publikacja: 07.05.2020 15:08

Na drogi lokalne dodatkowe 336 mln zł

Foto: Most przez Wisłokę wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej, będącej obwodnicą Mielca. Fot. Budimex

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. – Wsparcie samorządów we właściwym utrzymaniu sieci dróg lokalnych oraz budowie nowych odcinków dróg jest priorytetem obecnego rządu. Dlatego w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczymy z Funduszu Dróg Samorządowych 36 mld zł – zaznacza minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czytaj więcej w: Drogi przestały pustoszeć

W 2020 roku wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie zadań z rezerwy subwencji ogólnej, a weryfikację formalną przeszło 112. Zgodnie z ustawą budżetową, w tym roku do rozdysponowania jest 336 mln zł.

Propozycja podziału tych funduszy, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została przedstawiona Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj więcej w: Kolejne inwestycje w drogi samorządowe

Fundusze subwencji dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. – Dlatego mamy pewność, że zostaną dobrze wydane. W ramach obecnego naboru do dofinansowania zostały zakwalifikowane w szczególności zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), takich jak mosty, wiadukty, estakady czy kładki dla pieszych – wymienia wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W 2019 roku dofinansowanie z rso uzyskały 124 jednostki samorządu terytorialnego w tym:

  • 14 województw na kwotę 49,2 mln zł,
  • 73 powiatów na kwotę 107,3 mln zł,
  • 37 prezydentów miast na prawach powiatu na kwotę 154,5 mln zł,
  • Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych na kwotę 25 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. – Wsparcie samorządów we właściwym utrzymaniu sieci dróg lokalnych oraz budowie nowych odcinków dróg jest priorytetem obecnego rządu. Dlatego w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczymy z Funduszu Dróg Samorządowych 36 mld zł – zaznacza minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Przewozy
Złe prognozy dla transportu