Na drogi lokalne dodatkowe 336 mln zł

Na nowe mosty i wiadukty rząd przekaże samorządom dodatkowe fundusze.

Publikacja: 07.05.2020 15:08

Na drogi lokalne dodatkowe 336 mln zł

Foto: Most przez Wisłokę wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej, będącej obwodnicą Mielca. Fot. Budimex

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. – Wsparcie samorządów we właściwym utrzymaniu sieci dróg lokalnych oraz budowie nowych odcinków dróg jest priorytetem obecnego rządu. Dlatego w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczymy z Funduszu Dróg Samorządowych 36 mld zł – zaznacza minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czytaj więcej w: Drogi przestały pustoszeć

W 2020 roku wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie zadań z rezerwy subwencji ogólnej, a weryfikację formalną przeszło 112. Zgodnie z ustawą budżetową, w tym roku do rozdysponowania jest 336 mln zł.

Propozycja podziału tych funduszy, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została przedstawiona Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Czytaj więcej w: Kolejne inwestycje w drogi samorządowe

Fundusze subwencji dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. – Dlatego mamy pewność, że zostaną dobrze wydane. W ramach obecnego naboru do dofinansowania zostały zakwalifikowane w szczególności zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe (JNI), takich jak mosty, wiadukty, estakady czy kładki dla pieszych – wymienia wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W 2019 roku dofinansowanie z rso uzyskały 124 jednostki samorządu terytorialnego w tym:

  • 14 województw na kwotę 49,2 mln zł,
  • 73 powiatów na kwotę 107,3 mln zł,
  • 37 prezydentów miast na prawach powiatu na kwotę 154,5 mln zł,
  • Prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych na kwotę 25 mln zł.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. – Wsparcie samorządów we właściwym utrzymaniu sieci dróg lokalnych oraz budowie nowych odcinków dróg jest priorytetem obecnego rządu. Dlatego w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczymy z Funduszu Dróg Samorządowych 36 mld zł – zaznacza minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości