Koniec z najdłuższymi schodami Europy

Południowa jezdnia A18 będzie wyremontowana do 2023 roku.

Publikacja: 21.01.2021 15:37

Koniec z najdłuższymi schodami Europy

Foto: logistyka.rp.pl

GDDKiA podpisała z firmą Budimex umowę na przebudowę i dostosowanie ponad 16 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Chodzi o odcinek zaczynający się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończący się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Kontrakt ma wartość ponad 175,1 mln zł.

 Południowa jezdnia drogi krajowej nr 18 bywa złośliwie nazywana „najdłuższymi schodami Europy”. Rzeczywiście jej stan był przez wiele lat zawstydzający. Na szczęście ten czas przechodzi do historii – zapewnił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Czytaj więcej w: W 2020 roku korki na ulicach zniknęły tylko na chwilę

To już trzecia (z czterech) umowa na dostosowanie DK18 do standardów autostrady. Wykonawca wymieni zdegradowaną nawierzchnię i dostosuje nośność drogi do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia ruchu właściwego dla autostrady. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule „buduj”.

""

logistyka.rp.pl

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynosi 25 miesięcy od momentu podpisania umowy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

Czytaj więcej w: Autostrada A4 na Dolnym Śląsku do poszerzenia

Dostosowanie drogi krajowej nr 18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km to inwestycja podzielona na cztery odcinki realizacyjne.

  • od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
  • od km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
  • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – podpisana umowa
  • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice – wybrano najkorzystniejszą ofertę, planowane podpisanie umowy w I kw. 2021 r.
Przewozy
Na drodze do zrównoważonego łańcucha dostaw
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Przewozy
Adriatyckie portowe tygrysy
Przewozy
Boom eksportowy polskiej żywności: czy trend będzie trwały?
Przewozy
Ceny spadają szybciej niż przewozy
Przewozy
Prognozy dla rynku TSL na 2023 rok. Spowolnienie we wszystkich sektorach