Usunięcie z dróg spalinowych ciężarówek to niepotrzebny eksperyment

Przewoźnicy, spedytorzy i koncerny paliwowe protestują przeciwko planom usunięcia z ulic samochodów spalinowych.

Publikacja: 02.02.2023 09:24

Usunięcie z dróg spalinowych ciężarówek to niepotrzebny eksperyment

Foto: Scania

W wspólnym liście do Komisji Europejskiej Międzynarodowa Unia transportu Drogowego IRU, Europejska Rada Spedytorów i FuelsEurope – reprezentujące operatorów transportu drogowego, spedytorów i dostawców energii – wezwały do ​​pełnego i równego uznania płynnych paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla do silników spalinowych. Autorzy listu uważają, że zasilane takimi paliwami diesle powinny być w przyszłości dopuszczone do użytku, obok napędów elektrycznych i wodorowych. 

Czytaj więcej

Fatalne warunki w miejscu załadunku i rozładunku odstraszają od zawodu kierowcy

Tymczasem uzgodnione przez producentów samochodów i KE proponowane przepisy wyraźnie faworyzują pojazdy bateryjne oraz wyposażone w ogniwa paliwowe.

Nadawcy listu argumentują, że operatorzy transportu drogowego i spedytorzy muszą mieć możliwość decydowania, która technologia najlepiej nadaje się do różnych rodzajów operacji, aby osiągnąć wspólny cel: neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Osiągnięcie tego celu zależy jednak od opcji technologicznych dozwolonych przez nadchodzące przepisy, które mają wpływ zarówno na pojazdy, jak i infrastrukturę.

Przedstawicielka IRU w Brukseli Raluca Marian uważa, że proponowane przez UE przejście na zeroemisyjne napędy jest zbyt ryzykowne z punktu widzenia finansowego. – Łańcuchy logistyczne, które zaopatrują obywateli UE w żywność, lekarstwa i inne niezbędne artykuły, nie powinny podlegać niepewnemu skokowi w ciemność, który mógłby zagrozić ich stabilności – zaznacza Marian.

Przekonuje, że propozycja ograniczenia emisji CO2 dla europejskiego sektora logistycznego powinna uwzględniać wszystkie opcje osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. – Całkowite odejście od spalania, mimo że to też może osiągnąć ten sam cel, w zależności od tego, co się spala, można określić jedynie jako niepotrzebny i ryzykowny eksperyment – ostrzega. 

Czytaj więcej

Rządy krajów Beneluksu i Danii chcą jak najszybciej bezemisyjnych ciężarówek

Paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla są również najbardziej realistyczną opcją dekarbonizacji lotnictwa, większości transportu morskiego i istniejącej floty pojazdów drogowych. Dostępność zrównoważonej biomasy jest więcej niż wystarczająca do zaspokojenia zapotrzebowania na zaawansowane biopaliwa dla trzech rodzajów transportu.

W wspólnym liście do Komisji Europejskiej Międzynarodowa Unia transportu Drogowego IRU, Europejska Rada Spedytorów i FuelsEurope – reprezentujące operatorów transportu drogowego, spedytorów i dostawców energii – wezwały do ​​pełnego i równego uznania płynnych paliw neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla do silników spalinowych. Autorzy listu uważają, że zasilane takimi paliwami diesle powinny być w przyszłości dopuszczone do użytku, obok napędów elektrycznych i wodorowych. 

Pozostało 81% artykułu
Regulacje Ue
Spedytorzy domagają się od Komisji Europejskiej likwidacji oligopolu armatorów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Regulacje Ue
Nowa odsłona podatków dla zmotoryzowanych
Regulacje Ue
Lepiej zapisać dane na wydruku z tachografu
Regulacje Ue
Transport potknie się o nowe tachografy
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Regulacje Ue
Ciężarówki pojadą na biodieslu z importowanego oleju
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej