Fatalne warunki w miejscu załadunku i rozładunku odstraszają od zawodu kierowcy

Kierowcy nie są zadowoleni za warunków pracy, wskazują na aroganckie traktowanie w miejscu za i wyładunku. Jeśli to się nie poprawi, brak kierowców będzie pogłębiać się.

Publikacja: 01.02.2023 19:53

Fatalne warunki w miejscu załadunku i rozładunku odstraszają od zawodu kierowcy

Foto: Mercedes-Benz Truck

Ponad połowa ankietowanych kierowców wskazała na brak dostępu do sanitariatów a w szczególności do toalety. Podobnie oceniony został poziom dostępności miejsc parkingowych w tych lokalizacjach, w których na ogół nie ma parkingu bądź liczba miejsc parkingowych jest zbyt mała i niewystarczająca w porównaniu do potrzeb, lokalizacjach z ankiety Fundacji Truckers Life, przeprowadzonej we współpracy z partnerami: Uta oraz Transport i Logistyka Polska. 

Czytaj więcej

Historyczne wyniki LOT Cargo

Kierowcy skarżyli się przede wszystkim na zbyt długi czas oczekiwania na załadunek/rozładunek, ale również, co istotne, na złą komunikację z obsługą, wymieniając jako normę w tych miejscach: brak szacunku wobec kierowców, arogancję, niekompetencję oraz zmuszanie kierowców do wykonywania dodatkowych czynności, które nie należą do zakresu ich pracy, jak np. samodzielny rozładunek / załadunek. 

- 56,3% kierowców źle ocenia czas obsługi, zwracając uwagę na długi czas oczekiwania na wjazd, awizację, załadunek, dokumenty oraz nieprzestrzeganie wyznaczonych godzin i kolejki;

- 41,9% kierowców ocenia jakość obsługi jako nieprofesjonalną, wskazując brak odpowiedniej komunikacji np. o przyczynach opóźnień, brak znajomości języka, niemiłe i aroganckie zachowanie, opieszałość personelu;

- w niemal co drugiej lokalizacji brakuje sanitariatów, 

- 52,5% kierowców wskazało, iż w miejscach tych brakuje dostępu do prysznica,  

- 41,3% do toalety; 

- 48,5% kierowców zwraca uwagę na brak lub niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych. 

Fundacja uważa, że Potrzebne są natychmiastowe zmiany legislacyjne oraz inne podejście klientów. 

Czytaj więcej

Nowy wzór umowy dla spedytorów

Wśród firm kupujących i świadczących usługi transportu powstała Trucking Collaborative Platform, która stawia sobie za cel opracowanie standardów obsługi kierowców i transportu drogowego. Członkowie platformy zakładają, że wdrożenie standardów nastąpi najpóźniej do 2025 roku. Do platformy należą: Barton Transport, Grupa BMW, Grupa H&M, Ikea Supply, MAN, Postnord, Raben, Scania, i Grupa Volvo. 

IRU szacuje, że w Europie brakuje 300 tys. kierowców i alarmuje, że brak będzie pogłębiać się wraz z odejściem na emeryturę licznych roczników powojennego boomu i brakiem dopływu nowych sił zarówno z krajów unijnych jak i Białorusi oraz Ukrainy. 

Ponad połowa ankietowanych kierowców wskazała na brak dostępu do sanitariatów a w szczególności do toalety. Podobnie oceniony został poziom dostępności miejsc parkingowych w tych lokalizacjach, w których na ogół nie ma parkingu bądź liczba miejsc parkingowych jest zbyt mała i niewystarczająca w porównaniu do potrzeb, lokalizacjach z ankiety Fundacji Truckers Life, przeprowadzonej we współpracy z partnerami: Uta oraz Transport i Logistyka Polska. 

Pozostało 83% artykułu
Praca w logistyce
Ukraińska ustawa o mobilizacji weszła w życie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o zmniejszenie kosztów pracy
Praca w logistyce
Ukraiński parlament przyjął ustawę mobilizacyjną
Praca w logistyce
InPost wzmacnia kadry
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Praca w logistyce
Przewoźnicy apelują o niższe składki na ZUS