Komisja Europejska proponuje cyfrowe prawa jazdy

Bruksela przedstawiła wnioski dotyczące modernizacji przepisów dotyczących praw jazdy oraz nowe przepisy ułatwiające egzekwowanie przepisów ruchu drogowego w ruchu międzynarodowym.

Publikacja: 02.03.2023 19:17

Komisja Europejska proponuje cyfrowe prawa jazdy

Foto: Mercedes-Benz Truck

Głównym celem nowych przepisów będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

- wprowadzenie okresu próbnego wynoszącego co najmniej dwa lata dla początkujących kierowców po zdaniu egzaminu oraz zasady zerowej tolerancji dla kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Młodzi kierowcy stanowią jedynie 8 proc. wszystkich kierowców samochodów, dwa na pięć śmiertelnych zderzeń ma miejsce z udziałem kierowcy w wieku poniżej 30 lat;

Czytaj więcej

Przewoźnicy nie zaciągają długów

- wprowadzenie możliwości przystąpienia do egzaminu i rozpoczęcia kierowania samochodami osobowymi i samochodami ciężarowymi pod opieką w wieku od 17 lat, aby zdobyć doświadczenie w prowadzeniu pojazdów;

- dostosowanie szkolenia i badań kierowców do lepszego przygotowania kierowców do obecności na drogach ich niechronionych użytkowników. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, a także użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych w miarę przechodzenia UE na bardziej zrównoważoną mobilność w miastach;

- bardziej ukierunkowaną ocenę sprawności fizycznej i psychicznej, z uwzględnieniem postępów w leczeniu chorób takich jak cukrzyca. Będzie się również zachęcać kierowców do uaktualniania swoich umiejętności i wiedzy w zakresie prowadzenia pojazdu, aby nadążać za rozwojem technologicznym. 

Zagraniczne mandaty

Komisja jako pierwsza na świecie, proponuje cyfrowe prawo jazdy. Zamiana, przedłużenie ważności lub wymiana prawa jazdy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online. W tym samym duchu łatwiej będzie również obywatelom państw spoza UE o porównywalnych normach bezpieczeństwa ruchu drogowego wymienić swoje prawo jazdy na prawo jazdy w UE. 

Czytaj więcej

Nawet giganci logistyki czują spowolnienie

Obecne przepisy UE dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów przyczyniły się do tego, że sprawcy przestępstw lub wykroczeń w ruchu drogowym niebędących rezydentami nie pozostaną anonimowi. Jednak w 2019 r. około 40 proc. przestępstw lub wykroczeń transgranicznych pozostawało bezkarnych, ponieważ sprawca nie został zidentyfikowany lub ponieważ płatność nie została wyegzekwowana.

Komisje proponuje umożliwienie organom egzekwowania prawa dostępu do krajowych rejestrów praw jazdy. Komisja proponuje również wzmocnienie roli ustanowionych krajowych punktów kontaktowych, tak aby mogły one lepiej współpracować z organami egzekwowania prawa zaangażowanymi w dochodzenia w sprawie przestępstw lub wykroczeń. Pozwoli to zaradzić obecnym niedociągnięciom we współpracy między państwami członkowskimi przy prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw lub wykroczeń.

Wnioski zostaną teraz rozpatrzone przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Ocena branży

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Piotr Mikiel uważa, że dla przewoźników najciekawszą kwestią może być temat obniżenia wieku do uzyskania prawa jazdy tj.: umożliwienie młodym ludziom przystąpienie do egzaminu i rozpoczęcie kierowania samochodami osobowymi i samochodami ciężarowymi pod opieką w wieku od 17 lat, aby zdobyć doświadczenie w prowadzeniu pojazdów;

Zaznacza, że rozwiązanie to, w przypadku wykonywania transportu drogowego wiązałoby się z ustanowieniem obsady dwuosobowej. – Dla firmy oznacza to wyższy koszt realizacji przewozów. Ile firm zdecydowałoby się na takie rozwiązanie, trudno powiedzieć. Chyba że odbywałoby się to w ramach praktyk zawodowych. Ale już dzisiaj jest problem z przyjmowaniem uczniów na praktyki w firmach. Nie ma zainteresowania ze strony firm – przyznaje dyrektor ZMPD. 

Czytaj więcej

Co czeka branżę TSL w 2023 roku?

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU wskazuje, że ustawodawca zapomniał o transporcie pasażerskim. Uważa, że w przypadku prawa jazdy na autobus powinna być dopuszczona możliwość jazdy pod nadzorem dla kierowców mających 17 lat. – Obserwujemy, że w wielu krajach członkowskich za kierownicami autobusów z powodzeniem zasiadają osoby w wieku 18 lat, gdy w innych minimalny wiek to 21 lub 24 lata. Propozycja niestety nie ujednolica minimalnego wieku kierowców autobusów w wysokości 18 lat, zatem nie zmniejszy coraz bardziej dokuczliwego braku kierowców – zauważa przedstawicielka IRU w Brukseli Raluca Marian. 

Głównym celem nowych przepisów będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

- wprowadzenie okresu próbnego wynoszącego co najmniej dwa lata dla początkujących kierowców po zdaniu egzaminu oraz zasady zerowej tolerancji dla kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Młodzi kierowcy stanowią jedynie 8 proc. wszystkich kierowców samochodów, dwa na pięć śmiertelnych zderzeń ma miejsce z udziałem kierowcy w wieku poniżej 30 lat;

Pozostało 90% artykułu
Regulacje Ue
Będzie ruch w białoruskich firmach w Polsce
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Regulacje Ue
W Brukseli walczą koleje prywatne z państwowymi o dostęp do torów
Regulacje Ue
Umowa transportowa z Ukrainą przedłużona. Co się zmieni?
Regulacje Ue
Ponadnormatywni domagają się harmonizacji
Regulacje Ue
Elektryczne ciężarówki obowiązkowe