Auta bezemisyjne, ale z paliwami neutralnymi

Silniki tłokowe nadal w grze, trwają przepychanki w jaki sposób paliwa „neutralne węglowo” będą rozliczane.

Publikacja: 28.03.2023 14:51

Auta bezemisyjne, ale z paliwami neutralnymi

Foto: Robert Przybylski

Rada przyjęła 28 marca rozporządzenie w sprawie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych. Nowe przepisy zakładają zmniejszenie emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.

Od 2035 roku redukcja emisji CO2 ma wynieść 100% zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych. 

Czytaj więcej

W transporcie jeszcze nie ma wiosny

Rozporządzenie odnosi się do e-paliw, na których nagle zaczęło zależeć m.in. Niemcom. Komisja Europejska przedstawi po konsultacjach z zainteresowanymi stronami wniosek w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r. Dla koncernów samochodowych ważne jest, że pozostaną one poza zakresem norm floty oraz zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej.

KE przygotowała zachęty dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV), które będą obowiązywały od 2025 r. do końca 2029 r. W ramach tego mechanizmu, jeśli producent spełni określone kryteria sprzedaży pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, może zostać nagrodzony mniej rygorystycznymi celami w zakresie emisji CO2. Poziom odniesienia ustalono na 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych. 

Każdy producent musi zapewnić, aby średnie emisje CO2 z jego floty nowo zarejestrowanych pojazdów w roku kalendarzowym nie przekraczały jego indywidualnego rocznego docelowego poziomu emisji. Jeśli przekroczy, producent zapłaci karę 95 euro za gram CO2/km powyżej wartości docelowej za każdy zarejestrowany pojazd.

W 2026 r. Komisja dokona szczegółowej oceny postępów w osiąganiu celów 100% redukcji emisji na 2035 r. i rozpatrzy potrzebę ich przeglądu. Uwzględniony w nim zostanie rozwój technologiczny, w tym technologii hybrydowych typu plug-in, oraz znaczenie opłacalnego i społecznie sprawiedliwego przejścia na zerową emisję. 

Czytaj więcej

Polska przeciwna normie Euro VII

Ponadto rozporządzenie zakłada stopniowe zmniejszanie limitu jednostek emisji, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje, które w sposób weryfikowalny redukują emisję CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie od 2030 r. do końca 2034 r. (obecnie ustalone na 7 g/km rocznie)

KE opracuje do 2025 r. wspólną unijną metodologię oceny emisji CO2 z pełnego cyklu życia samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy. Rozporządzenie nie obejmuje małych producentów do końca 2035 roku.

Procentowy objętościowy skład powietrza w przeliczeniu na powietrze suche, pozbawione pary wodnej jest następujący: azot - 78,06 %, tlen - 20,98 %, argon - 0,93%; inne - 0,03 %. W tej ostatniej grupie mieści się CO2. Człowiek i jego działalność odpowiada za 3-4 % emisji CO2. 

Rada przyjęła 28 marca rozporządzenie w sprawie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych. Nowe przepisy zakładają zmniejszenie emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.

Od 2035 roku redukcja emisji CO2 ma wynieść 100% zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych. 

Pozostało 87% artykułu
Regulacje Ue
Będzie ruch w białoruskich firmach w Polsce
Regulacje Ue
W Brukseli walczą koleje prywatne z państwowymi o dostęp do torów
Regulacje Ue
Umowa transportowa z Ukrainą przedłużona. Co się zmieni?
Regulacje Ue
Ponadnormatywni domagają się harmonizacji
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Regulacje Ue
Elektryczne ciężarówki obowiązkowe