Auta bezemisyjne, ale z paliwami neutralnymi

Silniki tłokowe nadal w grze, trwają przepychanki w jaki sposób paliwa „neutralne węglowo” będą rozliczane.

Publikacja: 28.03.2023 14:51

Auta bezemisyjne, ale z paliwami neutralnymi

Foto: Robert Przybylski

Rada przyjęła 28 marca rozporządzenie w sprawie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych. Nowe przepisy zakładają zmniejszenie emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.

Od 2035 roku redukcja emisji CO2 ma wynieść 100% zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych. 

Czytaj więcej

W transporcie jeszcze nie ma wiosny

Rozporządzenie odnosi się do e-paliw, na których nagle zaczęło zależeć m.in. Niemcom. Komisja Europejska przedstawi po konsultacjach z zainteresowanymi stronami wniosek w sprawie rejestracji pojazdów napędzanych wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2 po 2035 r. Dla koncernów samochodowych ważne jest, że pozostaną one poza zakresem norm floty oraz zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej.

KE przygotowała zachęty dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych (ZLEV), które będą obowiązywały od 2025 r. do końca 2029 r. W ramach tego mechanizmu, jeśli producent spełni określone kryteria sprzedaży pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych, może zostać nagrodzony mniej rygorystycznymi celami w zakresie emisji CO2. Poziom odniesienia ustalono na 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych. 

Każdy producent musi zapewnić, aby średnie emisje CO2 z jego floty nowo zarejestrowanych pojazdów w roku kalendarzowym nie przekraczały jego indywidualnego rocznego docelowego poziomu emisji. Jeśli przekroczy, producent zapłaci karę 95 euro za gram CO2/km powyżej wartości docelowej za każdy zarejestrowany pojazd.

W 2026 r. Komisja dokona szczegółowej oceny postępów w osiąganiu celów 100% redukcji emisji na 2035 r. i rozpatrzy potrzebę ich przeglądu. Uwzględniony w nim zostanie rozwój technologiczny, w tym technologii hybrydowych typu plug-in, oraz znaczenie opłacalnego i społecznie sprawiedliwego przejścia na zerową emisję. 

Czytaj więcej

Polska przeciwna normie Euro VII

Ponadto rozporządzenie zakłada stopniowe zmniejszanie limitu jednostek emisji, które producenci mogą otrzymać za ekoinnowacje, które w sposób weryfikowalny redukują emisję CO2 na drogach, do maksymalnie 4 g/km rocznie od 2030 r. do końca 2034 r. (obecnie ustalone na 7 g/km rocznie)

KE opracuje do 2025 r. wspólną unijną metodologię oceny emisji CO2 z pełnego cyklu życia samochodów osobowych i dostawczych wprowadzanych na rynek UE, a także paliw i energii zużywanych przez te pojazdy. Rozporządzenie nie obejmuje małych producentów do końca 2035 roku.

Procentowy objętościowy skład powietrza w przeliczeniu na powietrze suche, pozbawione pary wodnej jest następujący: azot - 78,06 %, tlen - 20,98 %, argon - 0,93%; inne - 0,03 %. W tej ostatniej grupie mieści się CO2. Człowiek i jego działalność odpowiada za 3-4 % emisji CO2. 

Rada przyjęła 28 marca rozporządzenie w sprawie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych. Nowe przepisy zakładają zmniejszenie emisji CO2 o 55% dla nowych samochodów osobowych i o 50% dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.

Od 2035 roku redukcja emisji CO2 ma wynieść 100% zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych. 

Pozostało 87% artykułu
Regulacje Ue
Kary dla kierowców na wszystkie kraje Unii Europejskiej
Regulacje Ue
Europarlamentarzyści za ostrym ograniczeniem CO2
Regulacje Ue
Nierealistyczne cele emisji dwutlenku węgla przez ciężarówki
Regulacje Ue
Nowe tachografy obowiązkowe od końca roku
Regulacje Ue
Parlament Europejski poparł złagodzoną wersję Euro VII
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości