Polskie porty przeładowują coraz więcej żywności z Ukrainy, która trafia do nich kolejami. Jednak transport zakłócany jest prze rosyjskie ataki na kolejową infrastrukturę Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili je koniec kwietnia 5 ataków na zachodzie Ukrainy, celując w stacje trakcyjne.

Koleje Ukraińskie potwierdziły zniszczenie trzech podstacji trakcyjnych. Poinformowano o likwidacji dwóch obiektów w obwodzie winnickim (TPS „Kazatin-2” i TPS „Podolskaya-tupikovaya”) i jednego w obwodzie kijowskim (TPS „Fastov”). Napięcie w sieci zniknęło na odcinkach Szepetowka (obwód chmielnicki) - Koziatyn (obwód winnicki), Żmerynka (obwód winnicki) - Kazatin, Kazatin - Fastow (obwód kijowski). 

Czytaj więcej

Wojna zapełniła kolejowe wagony, przewoźnicy dawno już tyle nie wozili

Celem jest wstrzymanie ruchu kolejowego. Rosyjski MON podkreśla, że uderzenie w podstacje trakcyjne, jeśli nie sparaliżuje, znacznie spowolni ruch na ukraińskich kolejach. Bez prądu przewozy gwałtownie zmaleją. 

Do prowadzenia pociągów towarowych Koleje Ukraińskie używały 800 lokomotyw elektrycznych i ponad dwa razy mniej spalinowych. Ich wiek zbliża się do 40 lat, niezawodność jest niewielka, podobnie jak efektywność. Koleje Ukraińskie miały w 2021 roku łącznie 3,5 tys. lokomotyw, w tym blisko 2,5 tys. w użytkowaniu.

Rosyjski MON uważa, że atakuje cele wojskowe, czyli infrastrukturę umożliwiającą dostawy sprzętu z zachodu. Wskazuje, że głównymi arteriami komunikacyjnymi z zachodu na wschód są szlaki Kowel-Kijów-Połtawa i Lwów-Biała Cerkiew-Dniepropietrowsk. 

Czytaj więcej

W Rosji węgiel zatka kolejowe przewozy kontenerów z Dalekiego Wschodu

Do lwowskiego węzła komunikacyjnego wpada również kolej z Użgoroda. W związku z tym komunikacja kolejowa Sił Zbrojnych Ukrainy jest niezwykle wrażliwa. Objazdy są w większości jednotorowe, nieprzeznaczone dla ciężkich pociągów. Rosjanie mają nadzieję, że klęska infrastruktury energetycznej UZ sparaliżuje zaopatrzenie ukraińskich oddziałów walczących na wschodzie. 

W tym celu Rosja zniszczyła most przez ujście Dniestru w Zatoce. Oddany do użytku w 1955 roku most zwodzony w Zatoce łączy dwie części Mierzei Budackiej. To jedna z dwóch przepraw mostowych, które łączą południową część obwodu odeskiego z resztą Ukrainy. Na celowniku są mosty nad Dnieprem, Rosja liczy jednak, że wkrótce mogą się jej przydać. 

W 2020 roku Koleje Ukraińskie wykonały pracę przewozową 175,6 mld tkm (w czterech latach spadek o 8,5 proc.), gdy koleje w Polsce wykonują pracę 59 mld tkm. Koleje Ukraińskie wykonują ponad 80 proc. pracy przewozowej kraju. 

Z personelem liczącym niemal ćwierć mln osób są największym na Ukrainie pracodawcą. Przedsiębiorstwo w 2020 troku zanotowało ponad 75 mld hrywien przychodu i zapłaciło ponad 25 mld hrywien podatków. Jest jednym z największych płatników podatków oraz wytwarza 2,6 proc. ukraińskiego PKB. 

Czytaj więcej

Mniej nadań ładunków w Europie, inflacja grozi spowolnieniem

Długość kolejowych szlaków na Ukrainie sięga 20 tys. km, o 1 tys. km więcej niż w Polsce. Odsetek linii zelektryfikowanych przekracza 44 proc. Elektryfikowany jest 94-kilometrowy odcinek z Kowel do Izowa, przy granicy z Polską. Prace powinny zakończyć się w połowie roku.