Pod względem przewiezionej masy towarów, marzec tego roku był najlepszym miesiącem od listopada 2010 roku, podsumowuje Urząd Transportu Kolejowego. W ubiegłym miesiącu koleje przetransportowały w Polsce 22,9 mln ton, co oznacza wzrost o 7,3% w porównaniu z marcem 2021 roku. 

Czytaj więcej

W Rosji węgiel zatka kolejowe przewozy kontenerów z Dalekiego Wschodu

Praca przewozowa również osiągnęła poziom niespotykany w ostatnich latach (w tym przypadku od października 2018 roku) i wyniosła 5,5 mld tonokilometrów (wzrost o 13,9%). Praca eksploatacyjna to 7,6 mln pociągokilometrów i wzrost rok do roku o 7,2%. Średnia odległość przewozu 1 tony była wyższa o 14 km i wyniosła 239 km. 

Wojenna niepewność

Marcowe wyniki w porównaniu do danych z lutego 2022 roku w przewiezionej masie były wyższe o 3,1 mln ton (15,6%), praca przewozowa wzrosła o 0,9 mld tonokilometrów (20,7%), natomiast praca eksploatacyjna o 1,2 mln pociągokilometrów (18,7%). Średnia odległość wydłużyła się o 10 km. – Marzec był miesiącem, w którym niemal wszyscy przewoźnicy odnotowali wyższe wyniki niż miesiąc wcześniej. Trudno jednak mówić o długotrwałych trendach wzrostowych. Na znaczne zwiększenie przewozów wpływ miało większe zapotrzebowanie na surowce oraz transport i magazynowanie towarów w związku z sytuacją za naszą wschodnią granicą – tłumaczy prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

W I kwartale koleje przewiozły łącznie 62,24 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła 14,6 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 20,7 mln pociągokilometrów. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku oznacza to wzrosty odpowiednio o 5,56 mln ton (9,8%), 1,7 mld tonokilometrów (13,6%) oraz 1,5 mln pociągokilometrów (8%). Średnia odległość przewozu w całym kwartale osiągnęła 234 km. 

Czytaj więcej

Mniej nadań ładunków w Europie, inflacja grozi spowolnieniem

Podobne wyniki obserwowane są w całym regionie Europy Środkowej. Firma FourKites zauważa od blisko dwóch miesięcy rosnące przewozy w tym regionie. Wzrosty utrzymują się także w kwietniu, od 18 do 24 kwietnia przewozy były o 22 proc. większe od zanotowany w połowie lutego. Nawet święta wielkanocne nie zmniejszyły obłożenia transportu. 

Poprawiają się także wyniki przewoźników pasażerskich. 

W ostatnim miesiącu I kwartału 2022 r. z usług kolei skorzystało 28,42 mln pasażerów. W porównaniu z marcem 2021 r. oznacza to wzrost o 13,19 mln osób (+86,7%).

Czytaj więcej

Rosyjskie resorty sprzeczają się o sankcje wobec unijnych przewoźników drogowych

Przewozy pasażerskie w marcu tego roku osiągnęły również wyższy poziom w porównaniu z czasem sprzed pandemii. W porównaniu z marcem 2019 r. przewieziono o 0,27 mln pasażerów więcej (+1%), praca przewozowa osiągnęła wartość o niemal 176,97 mln wyższą (+10,4%). – Na wyniki lepsze niż przed pandemią wpływ miało z pewnością zniesienie większości obostrzeń sanitarnych, a także pomoc uchodźcom z Ukrainy i wprowadzenie darmowych przejazdów dla obywateli naszego wschodniego sąsiada. Do wyboru kolei mogły również przekonać rosnące w wyniku wojny ceny benzyny. W przypadku przewoźnika dalekobieżnego - PKP Intercity – liczba pasażerów w marcu wzrosła o 160%, a praca przewozowa o ponad 184% licząc rok do roku – wskazuje prezes UTK.