PKP Cargo znów na plusie

Grupa PKP Cargo poprawiła wyniki w stosunku do dwóch ostatnich lat i wykazała 148 mln zł zysku netto.

Publikacja: 15.03.2023 08:36

PKP Cargo znów na plusie

Foto: PKP Cargo

Grupa PKP Cargo osiągnęła w 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości niemal 5,4 mld zł. W porównaniu do 2021 roku oznacza to wzrost przychodów o ponad 26%. Pod względem przychodów ub. rok okazał się najlepszy od momentu wejścia PKP Cargo na Giełdę Papierów Wartościowych (2013 rok). Najwyższa w historii spółki była skonsolidowana EBIDTA, która przekroczyła 1 mld zł (1,066 mld zł) i w stosunku do 2021 roku wzrosła o 107,8% r/r.

Czytaj więcej

Stawki myta w Niemczech pójdą o ponad 86 proc. w górę

Grupa zanotowała zysk netto 148,4 mln zł, podczas rok 2021 zakończył się stratą przekraczającą 225 mln zł. Podobną stratę (224,3 mln zł) Grupa PKP Cargo odnotowała w 2020 roku. 

Dobre rezultaty finansowe zostały osiągnięte przy utrzymaniu wielkości przewiezionej masy towarowej (100,6 mln ton) i przy jednoczesnym wzroście pracy przewozowej o 5,5% do poziomu nieco ponad 27 mld tkm. – Szacunkowe wyniki odzwierciedlają skutki prowadzonej optymalizacji kosztowej Grupy PKP Cargo przy jednoczesnym dbaniu o podnoszenie rentowności naszych przewozów – zaznacza prezes zarządu PKP Cargo Dariusz Seliga. 

Zmieniły się także kierunki przewozów. Zmalały transporty równoleżnikowe, wzrosło znaczenie południkowych. – Węgiel stał się priorytetową przesyłką. Poradziliśmy sobie doskonale z jego przewiezieniem do odbiorców w całym kraju – zapewnia prezes spółki. – PKP Cargo udowodniło, że jesteśmy bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreśla Seliga. 

Spółka traci jednak udziały w przewozach intermodalnych. Udział PKP Cargo w tym segmencie zmalał do 33,7 proc. – Zmniejszenie przewozów intermodalnych w znacznej mierze podyktowane było znacznym ograniczeniem przewozów kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku oraz wywozem węgla z polskich portów morskich, co zmniejszyło transporty kontenerów. Sytuacja w portach już się ustabilizowała i dlatego spółka mogła podjąć prace mające na celu zintensyfikowanie przewozów intermodalnych. Ich pozytywne efekty powinny być wkrótce widoczne – komentuje prezes. 

Czytaj więcej

Milion aut więcej zarejestrowanych w systemie e-Toll

Dodaje, że straty na przewozach z kierunku dalekowschodniego i rosyjskiego częściowo zrekompensował wzrost transportów towarów z i na Ukrainę, takich jak zboża, oleje roślinne, paliwo, pomoc humanitarna. 

Grupa PKP Cargo zamierza zdobyć pozycję lidera w obszarze „Trójmorza” i na trasach Nowego Jedwabnego Szlaku do UE i osiągnąć 50-procentowy udział w polskim rynku towarowych przewozów kolejowych do 2027 roku w ujęciu pracy przewozowej. 

W tym celu inwestuje w tabor i moce wytwórcze. Odkupiła od Alstomu Zakład Aparatury Trakcyjnej w Łodzi. W połowie września PKP Cargo podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Polskim Taborem Szynowym list intencyjny w sprawie współpracy przy produkcji wagonów w fabryce w Gniewczynie Łańcuckiej. 

PKP Cargo inwestuje jednocześnie w projekty taborowe i informatyczne. – Przykładem tych drugich może być wdrażanie nowoczesnego rozwiązania z zakresu cyfryzacji - SAP Transportation Management System, który usprawni działalność handlową i operacyjną spółki. Wdrożyliśmy i wdrażamy również inne narzędzia IT poprawiające organizację pracy i funkcjonowania PKP Cargo, służące m.in. optymalizacji kosztowej – wskazuje prezes. 

Szynowy
Samorządy wymieniają tabor kolejowy
Szynowy
Rosną kolejowe przewozy między Polską i Ukrainą
Szynowy
Spółka PKP LHS zakończyła rok 2023 z dobrymi wynikami
Szynowy
Czy podatek węglowy zrujnuje Ukrainę?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Szynowy
PKP IC nie zwalnia tempa, ma coraz więcej pasażerów i kupuje nowy tabor