Dla kolejowych przewoźników pasażerskich to był znakomity rok

Przewozy są rekordowe, pasażerowie czekają jeszcze na poprawę punktualności pociągów.

Publikacja: 05.02.2024 11:39

Dla kolejowych przewoźników pasażerskich to był znakomity rok

Foto: PKP Intercity

Po podliczeniu przez Urząd Transportu Kolejowego ubiegłorocznych wyników okazuje się, że przewoźnicy uzyskali rezultat najlepszy od 1999 roku i przewieźli 374,4 mln pasażerów, o 9,4 proc. więcej niż w 2022 roku. Rekordowe wartości osiągnęła również wykonana przez pociągi pasażerskie praca przewozowa i eksploatacyjna. – Tak dobre wyniki ostatnich lat to sygnał, że kolejowe przewozy pasażerskie wracają na właściwe tory – podsumowuje prezes UTK Ignacy Góra. 

Zastrzega, że potencjał większego wykorzystania kolei jest jeszcze znaczny. We wzmiankowanym 1999 roku pociągami podróżowało 395,2 mln pasażerów, ponad 20 mln więcej niż rok temu. 

Remonty i covid

Miesiącem z najwyższą liczbą pasażerów był październik (ponad 34,5 mln osób). Najmniej osób podróżowało pociągami w lutym (prawie 27,3 mln). W każdym z miesięcy 2023 r. liczba pasażerów była wyższa niż w analogicznym miesiącu 2022 r. Najwyższa dynamika wzrostu rok do roku była w styczniu (+38,2%), a najniższa w sierpniu (+0,8%). 

Czytaj więcej

Porty w Polsce biją kolejne rekordy

Co czwarty pasażer korzystał z usług Polregio. Pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 97,3 mln osób. Udział w rynku tego przewoźnika pod względem liczby przewiezionych pasażerów wzrósł o 0,51 punktu procentowego w porównaniu do 2022 roku. 

Drugi pod względem wielkości udział w rynku (18,2%) wypracowało PKP Intercity, które obsłużyło prawie 68 mln pasażerów. W przypadku tego przewoźnika, to wzrost udziałów w liczbie pasażerów o 0,92 punktu procentowego w zestawieniu rok do roku. Przewoźnik ten w 2023 r. po raz pierwszy w historii zbierania danych przez UTK znalazł się na drugim miejscu pod względem udziału w rynku. 

Rok 2023 r. dla Kolei Mazowieckich to spadek udziałów w rynku o 0,84 punktu procentowego wobec 2022 r. Pociągi tego przewoźnika przewiozły ponad 61,51 mln osób, co daje udział w rynku na poziomie 16,4% i trzecią pozycję według liczby pasażerów. 

Najwyższą dynamikę wzrostu liczby pasażerów rok do roku zanotowały Koleje Małopolskie (+33,2%), następnie Koleje Dolnośląskie (+19,8%) i Koleje Wielkopolskie (+18,3%), które przewiozły odpowiednio prawie 9,4 mln, 19,2 mln i 16,9 mln pasażerów. 

Mniej pasażerów skorzystało z usług SKM Warszawa (-14,6%) i WKD (-3,9%) – odpowiednio 15,2 mln i 6,4 mln osób w 2023 roku. Są to wyniki słabsze również w porównaniu z przedpandemicznym 2019 r. (odpowiednio o 31,2% i 27,1 %). Wpływ na spadek liczby pasażerów w obrębie Warszawy może wynikać z upowszechnienia pracy zdalnej oraz z prowadzonych prac modernizacyjnych na sieciach zarządców PKP PLK i WKD. 

PKP Intercity z ponad połową rynku

Łączny poziom pracy przewozowej wykonanej w 2023 roku wyniósł 25,9 mld pasażerokilometrów. Był to wzrost o 2,1 mld pasażerokilometrów (+8,8%) w porównaniu do wyniku z 2022 r. Jest to zarazem rekordowa wartość tego parametru uzyskana od czasu prowadzenia statystyk przez UTK. 

Czytaj więcej

Chiński nowy rok spiętrzył przewozy

Corocznie największą pracę przewozową wykonują pociągi przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity. W 2023 roku było to ponad 15,2 mld pasażerokilometrów, co stanowi udział w rynku na poziomie 58,8%. W porównaniu z rokiem wcześniej jest to wzrost udziałów w pracy przewozowej o prawie 0,5 punktu procentowego. 

W 2023 r. ponad 4,3 mld pasażerokilometrów wypracowały pociągi Polregio, to 16,8% udziału w rynku. Jednak udział w rynku tego przewoźnika był niższy o prawie 0,6 punktu procentowego w porównaniu do 2022 r.

Koleje Mazowieckie z pracą przewozową na poziomie 1,9 mld pasażerokilometrów zajęły trzecią pozycję. Udział przewoźnika wyniósł ponad 7,2%. Oznacza to spadek udziałów o 0,3 punktu procentowego wobec 2022 roku. 

Wynik 191,3 mln pociągokilometrów zrealizowanych przez pociągi pasażerskie w 2023 roku stanowi wielkość rekordową w statystykach UTK. W porównaniu z wynikiem uzyskanym rok wcześniej to wzrost o 5,2 mln pociagokilometrów (2,8%). 

Więcej pasażerów i pociągów

Analogicznie jak w przypadku pracy przewozowej, najwyższe wyniki pracy eksploatacyjnej spółki wypracowały w lipcu i sierpniu (odpowiednio 16,85 mln i 16,83 mln). Najniższa wartość tego parametru przypadła na luty (14,7 mln pociagokilometrów). 

Czytaj więcej

Rząd zaproponował 3 mld zł na wsparcie elektrycznych ciężarówek

Średnia odległość na jaką podróżował pasażer kolei w 2023 roku to 69,1 km. Jest to wartość nieznacznie niższa niż w 2022 r. W miesiącach lipiec – sierpień było to odpowiednio 85,6 km i 86,2 km.

UTK podlicza, że w 2023 roku najdłuższą trasę pokonywał przeciętnie pasażer przewoźnika RegioJet a.s. –373 km. Dla pasażera PKP Intercity ta odległość to prawie 224 km, a w przypadku Leo Express niemal 125 km. Średnia odległość, na jaką podróżował przeciętny pasażer Polregio w 2023 roku to 44,7 km. 

UTK podlicza, że ok. 10 % pociągów jest spóźnionych, ok. 3 pp. więcej niże 2020 roku. W 2022 roku (najnowsze dane) spóźniony był co trzeci pociąg. Operatorzy tłumaczą opóźniania licznymi remontami prowadzonymi na całej sieci kolejowej. 

Po podliczeniu przez Urząd Transportu Kolejowego ubiegłorocznych wyników okazuje się, że przewoźnicy uzyskali rezultat najlepszy od 1999 roku i przewieźli 374,4 mln pasażerów, o 9,4 proc. więcej niż w 2022 roku. Rekordowe wartości osiągnęła również wykonana przez pociągi pasażerskie praca przewozowa i eksploatacyjna. – Tak dobre wyniki ostatnich lat to sygnał, że kolejowe przewozy pasażerskie wracają na właściwe tory – podsumowuje prezes UTK Ignacy Góra. 

Pozostało 92% artykułu
Szynowy
Przewoźnik wyśle na postojowe jedną trzecią załogi
Szynowy
Niedrożna granica z Ukrainą
Szynowy
Tramwajowe zakupy samorządów pod presją czasu
Szynowy
Za trzy lata pomkniemy hybrydami w barwach PKP Intercity
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Szynowy
W PKP Cargo zwolnienia na horyzoncie
Szynowy
Chwieje się pozycja PKP Cargo, nie ma pracy i pieniędzy