Kolejowe przewozy towarowe na wysokim poziomie

Utrzymuje się popyt na kolejowe przewozy towarowe, PKP Cargo nadal traci rynek, ale pierwsza trójka pozostaje bez zmian.

Publikacja: 06.02.2024 09:09

Kolejowe przewozy towarowe na wysokim poziomie

Foto: PKP Cargo

Łączna wielkość pracy przewozowej wykonanej w 2023 roku wyniosła 61,6 mld tonokilometrów i była o 1,4% mniejsza w porównaniu z 2022 rokiem. Był to drugi najwyższy wynik w ostatniej dekadzie – podkreśla Urząd Transportu Kolejowego. 

Pomimo ograniczonych przewozów intermodalnych oraz eksportu i importu, realizowane było więcej przewozów wewnątrz kraju i wzrósł transport z portów morskich. Praca przewozowa w ujęciu miesięcznym oprócz marca, kwietnia, maja oraz grudnia przekraczała 5 mld tonokilometrów, podlicza UTK.

Łączna masa przewiezionych koleją towarów w 2023 roku wyniosła 231,7 mln ton, co oznacza spadek o 6,8%. Tylko w I kwartale minionego roku masa ładunków przekroczyła 60 mln ton, podczas gdy w każdym z kwartałów 2022 roku była wyższa niż 61 mln ton. 

Czytaj więcej

Porty w Polsce biją kolejne rekordy

Liderem pozostało PKP Cargo, które wykonało w 2023 roku pracę przewozową 20,6 mld tonokilometrów, wobec 24,6 mld tonokilometrów w 2022 roku. Udział rynkowy tego przewoźnika zmniejszył się rok do roku z 39,23% do 33,51%. 

Drugi pod względem udziału w rynku przewoźnik, Lotos Kolej, odnotował wzrost wykonanej pracy przewozowej z 5,7 mld tonokilometrów do 6,6 mld tonokilometrów, a jego udział wzrósł z 9,05% do 10,70%. Trzecia pod tym względem spółka, DB Cargo Polska, w 2023 roku wykonała pracę przewozową na poziomie 3,3 mld tonokilometrów i było to mniej o około 16 mln tonokilometrów niż w 2022 roku. Pomimo to udział rynkowy wzrósł z 5,26% do 5,33%.

Licząc względem masy, PKP Cargo, przewiózł w minionym roku 72,6 mln ton ładunków (w 2022 roku 88,4 mln ton). Jednocześnie spółka odnotowała spadek w udziale w rynku według przewiezionej masy ładunków z 35,44% do 31,35% w 2023 roku. 

Druga pod względem przewiezionej masy spółka – DB Cargo Polska osiągnęła wynik 34,7 mln ton. Był to spadek w porównaniu do 2022 roku, kiedy to jej pociągi przewiozły 39,6 mln ton. Udział DB Cargo Polska w rynku wg przewiezionej masy zmniejszył się z 15,89% w 2022 roku do 14,98%. 

Wzrósł natomiast udział w rynku trzeciej spółki w zestawieniu, Lotos Kolej, co należy wiązać z fuzją z Orlen Koltrans. W 2023 r. Lotos Kolej przewiózł niemal 16 mln ton, wobec 13 mln ton w 2022 roku. Udział spółki w rynku wzrósł z 5,23% do 6,89%.

Czytaj więcej

Dla kolejowych przewoźników pasażerskich to był znakomity rok

W 2023 roku rekordowo wysoki okazał się parametr średniej odległości przewozu 1 tony ładunku. Na przestrzeni ostatniej dekady 266 km jest zdecydowanie najdłuższą średnią odległością przewozu. W 2022 roku ten parametr osiągnął 251,5 km. Przyczyną wzrostu były m.in. prowadzone na infrastrukturze kolejowej remonty, co spowodowało wydłużenie niektórych tras. Ponadto niektórzy przewoźnicy rozpoczęli realizację nowych połączeń.

W 2023 roku 104 przewoźników realizowało przejazdy po sieci kolejowej. Z tej grupy 81 spółek zajmowało się transportem towarów, a 23 zrealizowało jedynie pracę eksploatacyjną. W stosunku do 2022 roku liczba przedsiębiorstw, które wykonywały przewóz towarów nie zmieniła się. 

W ub.r. połowa pociągów towarowych była opóźniona, co jest poprawą (o ok. 3-5 pp.) w stosunku do poprzednich lat. 

Łączna wielkość pracy przewozowej wykonanej w 2023 roku wyniosła 61,6 mld tonokilometrów i była o 1,4% mniejsza w porównaniu z 2022 rokiem. Był to drugi najwyższy wynik w ostatniej dekadzie – podkreśla Urząd Transportu Kolejowego. 

Pomimo ograniczonych przewozów intermodalnych oraz eksportu i importu, realizowane było więcej przewozów wewnątrz kraju i wzrósł transport z portów morskich. Praca przewozowa w ujęciu miesięcznym oprócz marca, kwietnia, maja oraz grudnia przekraczała 5 mld tonokilometrów, podlicza UTK.

Pozostało 85% artykułu
Szynowy
Jest dołek, będzie hossa w wynajmie taboru kolejowego
Szynowy
PKP Intercity przyspiesza inwestycje i zwiększy liczbę połączeń
Szynowy
Mniej kontenerów na polskich torach
Szynowy
PKP Cargo przygotuje całościową ofertę dla Cosco
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Szynowy
Kontrole bezpieczeństwa na kolei prawie jak na lotniskach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży