Spółka PKP LHS zakończyła rok 2023 z dobrymi wynikami

PKP LHS przewiozła w ub.r. prawie 9,9 mln ton ładunków, to jest milion ton mniej niż w 2022 roku. Wynik jest zbliżony do średniej z kilku ostatnich lat.

Publikacja: 03.04.2024 19:54

Spółka PKP LHS zakończyła rok 2023 z dobrymi wynikami

Foto: PKP LHS

Najważniejszymi grupami towarów w przewozach spółki są: ruda żelaza, metale, węgiel, koks, minerały, biopaliwa. Spółka zmniejsza zależność od transportu rudy żelaza, w 2023 roku PKP LHS przewiozła 3,5 mln ton rudy żelaza, tj. ok. 35,4% wszystkich przewozów, podczas gdy w 2016 roku udział tego asortymentu w przewozach ogółem stanowił 54,16%.

Przewozy intermodalne linią LHS w relacji eksportowej wzrosły w 2023 roku w porównaniu do wcześniejszego prawie dwukrotnie (o ponad 145 tys. ton), a w imporcie zwiększyły się o 40% (o prawie 180 tys. ton). Z powodu wojny spółka musiała wstrzymać transport kontenerów z i do Chin. 

Czytaj więcej

Czy podatek węglowy zrujnuje Ukrainę?

Więcej usług spedycyjnych

Równolegle do przewozów intermodalnych PKP LHS rozwinęła działalność przeładunkową i spedycyjną. Zwiększyła zakres oferowanych usług przeładunkowych, obsługi celnej i kompleksowej organizacji przewozów nie tylko linią LHS, ale również w całym łańcuchu przewozowym. W ubiegłym roku w ramach działalności przeładunkowo-spedycyjnej PKP LHS obsłużyła przeszło 767,3 tysięcy ton ładunków, co stanowi ok. 8% przewiezionej masy w 2023 roku.

Możliwości realizacji przeładunków i dywersyfikacji przewozów zwiększyły się dzięki projektom inwestycyjnym zrealizowanym przez spółkę PKP LHS, na które w latach 2016 - 2023 wydano 673,6 mln zł. W tym czasie zrealizowano projekty takie jak: terminal przeładunkowy w Woli Baranowskiej, budowa placów przeładunkowych na stacji Zamość Bortatycze LHS, Majdan LHS, Wola Baranowska LHS i Sławków LHS, przebudowa układu torowego wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS, przebudowa układu torowego wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS, czy budowa silosów, hal, wagi wagonowej i placu ładunkowego na terenie Terminala Przeładunkowego w Szczebrzeszynie.

PKP LHS rozbudowała Lokalne Centrum Sterowania w st. Zamość - Bortatycze LHS etap I i II zabudowa komputerowych urządzeń SRK w stacji Sławków LHS, zbudowała tory do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkiem niebezpiecznym na stacji Wola Baranowska LHS i Sędziszów LHS, zainstalowała urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych. Na stacjach Hrubieszów LHS, Bortatycze LHS i Szczebrzeszyn LHS, zabudowano również mikro instalacje fotowoltaiczne.  

Czytaj więcej

PKP IC nie zwalnia tempa, ma coraz więcej pasażerów i kupuje nowy tabor

Dzięki realizowanym projektom infrastrukturalnym możliwe było zwiększenie prędkości rozkładowej pociągów na linii kolejowej nr 65 do 100 km/h. 

Dalsze inwestycje

W tym roku spółka kontynuuje inwestycje rozpoczęte w ub. r. oraz planuje rozpoczęcie nowych kolejnych inwestycji. Realizowane są  projekty takie jak: przebudowa układu torowego na stacji Zamość Bortatycze LHS, rozbudowa układu torowego na stacji Hrubieszów etap II, budowa czterech silosów magazynowych na terenie Terminala Przeładunkowego w Szczebrzeszynie, budowa placu ładunkowego na stacji Zamość Bortatycze wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą,  o powierzchni 10.000 m kw, budowa placu ładunkowego na stacji Szczebrzeszyn LHS wraz z niezbędną do infrastrukturą, o powierzchni około 6.500 mkw, rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Sędziszów LHS oraz Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Wola Baranowska LHS obejmującego swym zasięgiem mijankę Huta Deręgowska LHS, mijankę Puszcza LHS, mijankę Drozdów LHS, stację Wola Baranowska LHS, mijankę Niekrasów LHS, stację Staszów LHS i stację Grzybów LHS.

Najważniejszymi grupami towarów w przewozach spółki są: ruda żelaza, metale, węgiel, koks, minerały, biopaliwa. Spółka zmniejsza zależność od transportu rudy żelaza, w 2023 roku PKP LHS przewiozła 3,5 mln ton rudy żelaza, tj. ok. 35,4% wszystkich przewozów, podczas gdy w 2016 roku udział tego asortymentu w przewozach ogółem stanowił 54,16%.

Przewozy intermodalne linią LHS w relacji eksportowej wzrosły w 2023 roku w porównaniu do wcześniejszego prawie dwukrotnie (o ponad 145 tys. ton), a w imporcie zwiększyły się o 40% (o prawie 180 tys. ton). Z powodu wojny spółka musiała wstrzymać transport kontenerów z i do Chin. 

Pozostało 83% artykułu
Szynowy
PKP Intercity lepiej obsłuży linie niezelektryfikowane
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Szynowy
Ukraina stawia na transport kolejowy
Szynowy
Czy Polska włączy się do walki o Talgo?
Szynowy
Jaki dworzec kolejowy w CPK?
Szynowy
Tymczasowy zarząd PKP Cargo na dłużej