W PKP Cargo zwolnienia na horyzoncie

Giełdowa spółka wypowiedziała gwarancje socjalne i pracownicze. Zagrożone zwolnieniami jest kilka tysięcy osób.

Publikacja: 19.05.2024 14:53

W PKP Cargo zwolnienia na horyzoncie

Foto: PKP Cargo

Po zanotowaniu po pierwszym kwartale starty netto 118,1 mln zł, zarząd PKP Cargo wypowiedział w 17 maja Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo. Zgodnie z regulacjami, umowa będzie obowiązywać do 17 sierpnia br. 

Spółka w komunikacie podającym dane szacunkowe za pierwszy kwartał stwierdza: „Mając na uwadze wystąpienie okresowych trudności finansowych oraz ograniczenie zadań w Spółce, Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienia efektywności biznesowej a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej.”

Czytaj więcej

Wśród przewoźników rosną długi i wydłuża się lista bankrutów

Celem działań jest obniżenie kosztów funkcjonowania spółki i zapewnienie stabilności finansowej. – Pakt Gwarancji Pracowniczych, którego zresztą byłem współautorem jako doradca Zarządu PKP CARGO S.A. w 2013 roku dobrze spełnił swoją funkcję. Przez ponad 10 lat skutecznie zabezpieczał interesy pracowników naszej firmy. Jednakże w związku z faktem, że większość jego postanowień miała charakter czasowy, to obecnie w obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Spółka, przyszedł czas na definitywne pożegnanie się z nim. Działanie to jest jednym z podjętych przez nowy zarząd PKP CARGO S.A. działań naprawczych, mających na celu stabilizacje finansową Spółki. W praktyce wypowiedzenie Paktu oznacza, mimo że nie niesie ze sobą natychmiastowych oszczędności finansowych, istotne zwiększenie elastyczności – wyjaśnia p.o. prezesa zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka. 

Udział Grupy PKP Cargo w roku 2012 według masy przewiezionych ładunków wynosił ponad 50%, a według pracy ponad 60%, podczas gdy w roku 2023 spadł do poziomu 33,1% wg masy i 33,9% wg pracy przewozowej. 

Spółka w komunikacie zaznacza, że „W celu wyjścia z obecnej trudnej sytuacji muszą zostać podjęte konkretne działania wieloobszarowe, które w perspektywie pozwolą wrócić na dobry biznesowy tor potentata narodowego i międzynarodowego na rynku kolejowych przewozów towarowych jakim jest Grupa PKP CARGO.” 

Problemem branży, a szczególnie jej lidera, jest malejące zapotrzebowanie na przewozy węgla. Z danych GUS wynika, że w 2022 roku koleje przetransportowały 85,9 mln ton węgla kamiennego i brunatnego, zaś w 2014 roku niemal 92,5 mln ton. 

Zjawisko spadającego popytu na przewozy masowe występuje nie tylko w Polsce, a skutkiem jest coraz ostrzejsza konkurencja między przewoźnikami. Przykładem jest przetarg rozpisany przez ENEA Elektrownia Połaniec na przewóz miliona ton węgla, który wygrała spółka ČD Cargo Poland. Konkurenci uważają, że stawki zaproponowane przez zwycięzcę nie zapewnią pokrycia wszystkich kosztów. 

Czytaj więcej

Chwieje się pozycja PKP Cargo, nie ma pracy i pieniędzy

Pierwszy kwartał nie przyniósł poprawy, kolejowe przewozy towarowe zmalały o 12,6 proc. pod względem pracy przewozowej i o 10,5 proc. pod względem masy. Trudną sytuację branży transportowej pogłębia spowolnienie gospodarcze. Komisja Europejska w maju prognozuje wzrost unijnego PKB na 1,0 proc. w tym roku i 1,7 proc. w przyszłym. Dla Polski prognozy są lepsze, wzrost może wynieść 2,8 proc. w tym roku i 3,4 proc. w przyszłym. Niemrawy wzrost PKB zniechęca konsumentów do zakupów, co odczuwa branża transportowa, np. w postaci mniejszego zapotrzebowania na przewozy intermodalne.  

Po zanotowaniu po pierwszym kwartale starty netto 118,1 mln zł, zarząd PKP Cargo wypowiedział w 17 maja Umowę dotyczącą Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP Cargo. Zgodnie z regulacjami, umowa będzie obowiązywać do 17 sierpnia br. 

Spółka w komunikacie podającym dane szacunkowe za pierwszy kwartał stwierdza: „Mając na uwadze wystąpienie okresowych trudności finansowych oraz ograniczenie zadań w Spółce, Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienia efektywności biznesowej a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej.”

Pozostało 83% artykułu
Szynowy
PKP Intercity przyspiesza inwestycje i zwiększy liczbę połączeń
Szynowy
Mniej kontenerów na polskich torach
Szynowy
PKP Cargo przygotuje całościową ofertę dla Cosco
Szynowy
Kontrole bezpieczeństwa na kolei prawie jak na lotniskach
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Szynowy
Niewybuchy na torach, podpalenia,... Co jeszcze nam grozi?
Szynowy
PKP Intercity walczy z pustymi miejscówkami