PKP Cargo przygotuje całościową ofertę dla Cosco

Przewoźnik kolejowy zamierza zaoferować transport kontenerów koreańskiego armatora w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Publikacja: 10.06.2024 11:18

PKP Cargo przygotuje całościową ofertę dla Cosco

Foto: PKP Cargo

PKP Cargo przygotuje dla Cosco Shipping kompleksową ofertę międzynarodowej współpracy w regionie Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. – Wierzę, że nasze zasoby zagraniczne i doświadczenie w zakresie samodzielnej realizacji przewozów na terenie 9 państw Unii Europejskiej pozwalają na przygotowanie konkurencyjnej, kompleksowej i szytej na miarę oferty – zaznacza p.o. prezesa zarządu dr Marcin Wojewódka. 

Remedium na malejące udziały?

Prezes podkreśla, że kluczowym krokiem do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty PKP Caergo kierowanej do wiodących międzynarodowych kontrahentów jest prowadzona obecnie integracja biznesowa działalności międzynarodowej Grupy PKP Cargo. – Rozwój spółki COSCO SHIPPING Lines Poland Sp. z o.o., w której PKP CARGO S.A. posiada udziały mniejszościowe 20% udziałów, jest dla PKP CARGO S.A. szczególnie ważny. Rozwijany model joint venture cementuje nasze partnerstwo z wiarygodnym i sprawdzonym partnerem – dodaje prezes PKP Cargo. 

Czytaj więcej

Kontrole bezpieczeństwa na kolei prawie jak na lotniskach

Grupa Cosco Shipping jest czwartym na świecie największym armatorem prowadzącym operacje w 40 państwach i posiadającym flotę ok. 480 kontenerowców. 

W 2023 roku udział PKP Cargo w pracy przewozowej w przewozach intermodalnych wyniósł 21,07 proc., gdy PCC Intermodal 19,94 proc., a DB Cargo 16,09 proc. Po trzech kwartałach 2021 roku PKP Cargo miało 37,68 proc. pracy przewozowej, PCC Intermodal 13,24 proc. zaś DB Cargo 11,35 proc., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. 

Koniunktura nie sprzyja

W 2023 roku głównym ładunkiem kolei pozostały jednak towary masowe. Węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły w 2023 roku 49,07 proc. pracy przewozowej, o 2,9 pp. mniej niż w 2022 roku. 

Czytaj więcej

Czy nadchodzi ożywienie gospodarcze?

W 2021 roku udział PKP Cargo w pracy przewozowej sięgnął 40,72 proc. W pierwszych czterech miesiącach roku zmalał do 34 proc. Ramowa umowa może znacząco ułatwić restrukturyzację przewoźnika. – Klienci są bardziej wymagający, a nawet ci, którzy ze względu na skalę swoich przewozów „woleli korzystać z Cargo” w dużej części z powodu ignorancji, braku kompetencji, a czasami zwyczajnego szacunku narodowego przewoźnika, trwale korzystają już z usług konkurencji. Reasumując — z jednej strony ponownie niezbędne stało się dostosowanie PKP Cargo do skali dzisiejszych i potencjalnych przewodów (restrukturyzacja i cięcie kosztów), a z drugiej rynek nie sprzyja w zakresie aktualnej i potencjalnej koniunktury na kolejowe przewozy towarowe (struktura przewozów, bardzo silna i elastyczna konkurencja, zmiana modelu funkcjonowania przewoźników, zaplecz utrzymaniowych, pooli taborowych etc.) – uważa były prezes tej spółki, Wojciech Balczun.

PKP Cargo przygotuje dla Cosco Shipping kompleksową ofertę międzynarodowej współpracy w regionie Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. – Wierzę, że nasze zasoby zagraniczne i doświadczenie w zakresie samodzielnej realizacji przewozów na terenie 9 państw Unii Europejskiej pozwalają na przygotowanie konkurencyjnej, kompleksowej i szytej na miarę oferty – zaznacza p.o. prezesa zarządu dr Marcin Wojewódka. 

Remedium na malejące udziały?

Pozostało 87% artykułu
Szynowy
PKP Intercity przyspiesza inwestycje i zwiększy liczbę połączeń
Szynowy
Mniej kontenerów na polskich torach
Szynowy
Kontrole bezpieczeństwa na kolei prawie jak na lotniskach
Szynowy
Niewybuchy na torach, podpalenia,... Co jeszcze nam grozi?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Szynowy
PKP Intercity walczy z pustymi miejscówkami
Szynowy
Małaszewicze znów zasypane kontenerami z Chin