Mniej kontenerów na polskich torach

W 2023 roku transport kolejowy odnotował spadek przewozów kontenerów w porównaniu z poprzednim rokiem. W nadchodzących miesiącach oczekiwana jest poprawa.

Publikacja: 11.06.2024 05:58

Mniej kontenerów na polskich torach

Foto: PKP Cargo

Masa przewiezionych ładunków była o 6,3 proc. mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 24,5 mln ton. Wykonana praca przewozowa zmalała o 1,5 proc. do 8,5 mld tkm, co jest drugim rokiem z rzędu spadków w tej gałęzi transportu, podlicza Urząd Transportu Kolejowego. 

W ubiegłym roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali 1,59 mln sztuk jednostek ładunkowych, z czego 1,49 mln sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2022 r. liczba przetransportowanych jednostek spadła o ok. 9,1 proc.

Czytaj więcej

Niewybuchy na torach, podpalenia,... Co jeszcze nam grozi?

W 2023 roku przewieziono kolejami 2,431 mln TEU (1 kontener 20-stopowy to 1 TEU). W porównaniu z 2022 r. jest to spadek o 14,3 proc.

Masa towarów przewiezionych koleją w ramach transportu intermodalnego stanowiła 10,6% masy wszystkich ładunków, których transport odbył się po torach. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w 2022 roku. Udział pracy przewozowej zrealizowanej przez kolej w transporcie intermodalnym wyniósł 13,7 proc. 

Spadkom nie zapobiegły nawet dopłaty do przewozów intermodalnych, sięgające 25 proc. opłaty za dostęp do infrastruktury kolejowej. Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło w tym roku na dopłaty 48,2 mln zł. – Na polskim rynku transportowym obserwowaliśmy przez ostatnie lata systematyczny wzrost przewozów intermodalnych. Dane za lata 2022-2023 pokazują jednak, że przewozy intermodalne są wrażliwe na wydarzenia gospodarcze i geopolityczne. Konflikt zbrojny w Ukrainie wpłynął na wyhamowanie wzrostu przewozów intermodalnych. Wymusił też zmiany w łańcuchach dostaw oraz konieczność poszukiwania alternatywnych kanałów dystrybucji – ocenia sytuację na rynku przewozów intermodalnych prezes UTK dr inż. Ignacy Góra. 

Dodaje, że sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów powodowała zwiększony obrót surowcami masowymi. – Pomimo trudności porty planują rozwijać swój potencjał i zwiększać możliwości przeładunkowe kontenerów – zaznacza prezes UTK.

Czytaj więcej

CPK przechodzi pod skrzydła Ministerstwa Infrastruktury

Podkreśla również, że wojna w Ukrainie miała istotny wpływ na funkcjonowanie polskich portów. Porty Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście odnotowały spadki w przeładowywanych TEU względem 2022 roku. Było to (odpowiednio) 1 proc., 4,4 proc. i 10,3 proc., wynika z danych Actia Forum. 

W rankingu największych przewoźników kontenerowych rok był pełen zmian. Po skoncentrowaniu się na przewozach węgla, PKP Cargo spadło po pierwszym kwartale na trzecie miejsce, jednak na koniec 2023 roku odzyskało pierwszą lokatę, a udział w rynku sięgnął 19,36 proc. Wyprzedziło PCC Intermodal (18,18 proc.), DB Cargo (15,33 proc.), Metrans Rail (6,48 proc.) oraz LTE Polska (5,55 proc.).  

Masa przewiezionych ładunków była o 6,3 proc. mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 24,5 mln ton. Wykonana praca przewozowa zmalała o 1,5 proc. do 8,5 mld tkm, co jest drugim rokiem z rzędu spadków w tej gałęzi transportu, podlicza Urząd Transportu Kolejowego. 

W ubiegłym roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali 1,59 mln sztuk jednostek ładunkowych, z czego 1,49 mln sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2022 r. liczba przetransportowanych jednostek spadła o ok. 9,1 proc.

Pozostało 83% artykułu
Szynowy
PKP Intercity przyspiesza inwestycje i zwiększy liczbę połączeń
Szynowy
PKP Cargo przygotuje całościową ofertę dla Cosco
Szynowy
Kontrole bezpieczeństwa na kolei prawie jak na lotniskach
Szynowy
Niewybuchy na torach, podpalenia,... Co jeszcze nam grozi?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Szynowy
PKP Intercity walczy z pustymi miejscówkami
Szynowy
Małaszewicze znów zasypane kontenerami z Chin