Rząd wydłuży sieć dróg płatnych dla ciężarówek i autobusów

Sieć płatnych dróg e-Toll zostanie wydłużona w pierwszym etapie o blisko dwie trzecie, nie jest jednak znana data rozszerzenia.

Publikacja: 04.03.2022 08:17

Rząd wydłuży sieć dróg płatnych dla ciężarówek i autobusów

Foto: GDDKiA

Zakrojony do sierpnia 2026 roku Krajowy Plan Odbudowy przewiduje automatyczne obejmowanie obowiązkiem uiszczania opłat od pojazdów ciężkich na wysokoprzepustowych drogach po oddaniu ich do użytkowania. Po wprowadzeniu ww. zmian w pierwszym etapie poborem opłat zostanie objęte dodatkowe 1 400 km dróg krajowych, w szczególności autostrad i dróg ekspresowych. W dalszej kolejności ww. system poboru opłat będzie mógł być rozszerzany o kolejne nowe drogi, których budowa planowana jest w kolejnych latach. Rozszerzenie opłat będzie technicznie możliwe dzięki zbudowaniu systemu poboru opłat e-Toll. Poprzedni – według Ministerstwa Infrastruktury – był zbyt kosztowny i nie gwarantował przy rozszerzeniu zwrotu nakładów. 

Czytaj więcej

Przewoźnicy zastanawiają się, kogo odciąć od samochodów, gdy zabraknie kierowców

Rząd uważa, że „Działanie to będzie miało bezpośredni wpływ na wyrównanie konkurencji międzygałęziowej”. Tłumaczy, że „wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli na unikniecie występowania przewagi konkurencyjnej sektora drogowego w stosunku do sektora kolejowego”. O takie podejście apelowali przewoźnicy kolejowi. Wskazują, że w latach 2017-2020 udział kolei w przewozach zmalał z 11,7 do 8,3 proc. zaś przewoźnicy drogowi powiększyli je z 85,1 do 89,2 proc. 

Kolejarze podkreślają, że pociągi płacą za dostęp do torów na 100 proc. sieci, gdy przewoźnicy samochodowi tylko na 1 proc. dróg. W przypadku mierzącej 19,5 tys. km sieci dróg krajowych opłatą objęte jest niecałe 3,7 tys. km, czyli 19 proc. 

Przedstawiciele kolei obawiają się, że jeśli utrzyma się dotychczasowe tempo wzrostu przewozów drogowego i stagnacji transportu kolejowego, udział tego ostatniego w przewozach spadnie do 5-6 proc. za 5-7 lat. – Już w roku 2025 udział kolei spadnie do ok 7 proc. Jak to się ma do wyrażonego w Białej Księdze Transport 2050 postulatu, aby do 2030 roku koleją przewożono co najmniej 30 proc. towarów? – zastanawia się dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych Michał Litwin. 

Czytaj więcej

Przychody z satelitarnego myta już w normalnej wysokości

Rząd dodaje, że uzupełniająco analizowane będą możliwości urealnienia stawek opłat zgodnie z zasadą „zanieczyszczający/użytkownik płaci” oraz docelowo uwzględnione zostaną standardy emisji CO2. Parlament Europejski 17 lutego przyjął zasady nakładania myta płatnego za przejechany dystans oraz zależnego od emisji CO2 dla ciężarówek i autobusów oraz w oparciu o efektywność środowiskową dla furgonów i minibusów. Po 2026 roku rządy będą musiały znacznie obniżyć opłaty dla pojazdów zero- lub niskoemisyjnych.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU zaznacza, że przy tak skonstruowanych obciążeniach, transport samochodowy będzie płacił za emisje CO2 zarówno w opłatach drogowych jak i innych podatkach. IRU ma nadzieję, że Komisja Europejska uwzględni zasadę unikania podwójnego opodatkowania transportu w pracach nad europejskim systemem handlu emisjami. 

Morski
Europejscy armatorzy odcięli Rosję od przewozów kontenerowych
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Szynowy
Stają pociągi na Nowym Jedwabnym Szlaku. Dla nadawców ryzyko jest zbyt duże
Drogowy
Przewoźnicy boją się wysyłać ciężarówki do Rosji, choć stawki są rekordowe
Roboty
Pierwsze regularne loty dronami dopuszczone w Polsce
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Szynowy
Wodorowe pociągi z nowej perspektywy unijnej