Rosjanie odpowiedzieli na sankcje. Przejmują transport na wschód

Od soboty 16 kwietnia przewoźnicy z Unii Europejskiej nie mogą wjeżdżać na Białoruś dalej niż na 50 km, wynika z nieoficjalnych informacji.

Publikacja: 14.04.2022 23:01

Rosjanie odpowiedzieli na sankcje. Przejmują transport na wschód

Foto: Ministerstwo Transportu Białorusi

Samochody unijnych przewoźników będą zostawiać ładunki w centrach logistycznych na Białorusi. Tam podejmą je samochody należące do firm białoruskich lub rosyjskich. Centra działają przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Mniej dochodowy rynek

W ten sposób Rosjanie i Białorusini przejmą przewozy na wschód od Bugu, tracą jednak rynek przewozów do Europy. Białoruskie Ministerstwo Transportu podliczyło, że w 2021 roku wartość usług transportowych i spedycyjnych wzrosła rok do roku o prawie 40 proc. do 8,6 mld rubli, z czego 76 proc. przypada na firmy transporty samochodowego. 

Czytaj więcej

Rosną przewozy na południe, ale drożyzna dopada transport

Zdaniem uczestników rynku najbardziej opłacalnym kierunkiem był transport towarów z/do Europy. Białoruski resort nie ma danych jaki odsetek przewozów został wykonany na zachód. Według litewskiego Ministerstwa Transportu, granice litewsko-rosyjskie i litewsko-białoruskie przekraczają głównie ciągniki z Rosji (52 proc.) i Białorusi (22 proc.), litewscy przewoźnicy stanowią 14 proc. 

Białoruski rząd niepokoi się, że zamknięcie unijnej granicy doprowadzi branżę transportu drogowego do upadku. Zapewnia ona przeszło 30 tys. miejsc pracy i ma drugie miejsce w eksporcie usług za informatyką. 

W 2021 roku wielkość eksportu usług transportowych w 2021 roku osiągnęła najwyższy wskaźnik w historii suwerennej Białorusi – 4,3 mld dol. Praca przewozowa sięgnęła 119 mld tkm, w tym 76 proc. przypadło na firmy transporty samochodowego.

Czytaj więcej

Pomimo zamrożenia gospodarki regionu, rosną przeładunki w Szanghaju

Po ataku Rosji na Białoruś przewozy samochodowe systematycznie maleją. W 15 tygodniu zmniejszyły się o połowę w stosunku do połowy lutego, wynika z danych firmy FourKites. Podobne dane ma KAS z polskich terminali. 

Niektóre duże firmy posiadają floty zarejestrowane zarówno na Białorusi, Litwie czy w Kazachstanie. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że kapitał białoruski założył w Polsce 164 firmy transportu drogowego, zaś rosyjski 47. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z sankcjami. Dla mniejszych pozostaje rynek lokalny. 

Działania ratunkowe 

Białoruś domaga się liberalizacji przewozów w krajach WNP. Premier Białorusi Roman Gołowczenko zaproponował, aby Rosja, Armenia i Kirgistan zniosły zezwolenia dla przewoźników białoruskich najpóźniej w 2023 roku. 

Czytaj więcej

Długi firm transportu drogowego przed burzą

Proponuje, aby Chiny, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja, Uzbekistan, Turcja, Turkmenistan i Tadżykistan powiększyły limit zezwoleń dla przewoźników z Rosji i Białorusi. Na trasie do Chin przewoźnicy drogowi będą musieli konkurować z transportem kolejowym. Ponadto w Chinach coraz częstsze są blokady w niektórych prowincjach.

Premier Gołowczenko zaproponował również, aby Rosja zniosła kategorię zezwoleń i otworzyła rynek dla kabotażu wykonywanego przez białoruskie samochody. 

Premier postuluje także uproszczenie procedur odprawy celnej produktów importowanych (już w kwietniu), wprowadzenie czasowego zawieszenia kontroli transportu przy imporcie towarów, a także uproszczenie tryb i skrócenie czasu kontroli państwowej na przejściach przez granicę państwową Republiki Białoruś, a mianowicie kontroli transportowej, granicznej, celnej, fitosanitarnej, kwarantanny sanitarnej i kontroli weterynaryjnej. 

Czytaj więcej

W tym roku Polska będzie miała blisko 5 tys. km dróg ekspresowych i autostrad

Rząd białoruski nosi się z zamiarem „stworzenia sprzyjającego otoczenia biznesowego”. Sygnalizuje, że Ministerstwo Gospodarki przygotuje regulacje, które pozwolą m.in. na wykluczenie pociągania podmiotów gospodarczych i (lub) ich urzędników do odpowiedzialności administracyjnej za naruszenia w wyniku środków kontroli (nadzoru), jeśli takie naruszenia zostały popełnione po raz pierwszy, dobrowolnie wyeliminowane w ustalonych terminach (działania będą uzgodnione z organami kontrolno-nadzorczymi). 

Samochody unijnych przewoźników będą zostawiać ładunki w centrach logistycznych na Białorusi. Tam podejmą je samochody należące do firm białoruskich lub rosyjskich. Centra działają przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Mniej dochodowy rynek

Pozostało 94% artykułu
Szynowy
Pesa umacnia się w Europie środkowej, dostarczy tramwaje do Tallina
Drogowy
Nadchodzi tornado rynku pracy. Ukraińcy będą mieli 15 dni na powrót do kraju
Morski
Nowe porty to większe bezpieczeństwo. DCT Gdańsk nie zmienia planów inwestycyjnych
Drogowy
CPK da pieniądze na zaprojektowanie Drogi Czerwonej w Gdyni
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Przewozy
Rosną przewozy do Polski i krajów graniczących z Rosją i Ukrainą