Kwitnie patologia wydawania zezwoleń na przewozy koparek, sprzętu oraz wiatraków

Przedsiębiorcy działający na rynku przewozów ładunków nienormatywnych od lat wskazują na fikcyjność regulacji. Utrudniają one nie tylko rozwój gospodarczy (od budownictwa ogólnego po energetykę), ale i obronność.

Publikacja: 22.04.2022 12:06

Kwitnie patologia wydawania zezwoleń na przewozy koparek, sprzętu oraz wiatraków

Foto: GITD

Przykładem mogą być odmowy lokalnych zarządców dróg na przejazdy pojazdów nienormatywnych ze sprzętem wojskowym do baz sił zbrojnych. Samorządy tłumaczą odmowy złym stanem dróg lub warunkują wydanie zgody od uzyskania gwarancji bankowych albo wyremontowania innej drogi w gminie, nie związanej z przejazdem.

Uzyskanie zezwolenia na przewóz nienormatywny (ładunków ciężkich lub o dużych wymiarach) jest procesem żmudnym i długotrwałym. 

Zmiany resortu

Ministerstwo Infrastruktury uważa, że dostosowało przepisy regulujące zasady wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Są one określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Czytaj więcej

Waży się los ustawy powrotowej w Ukrainie, która może wymieść z Polski pracowników

Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś wskazuje, że ujednolicony został również sposób wnoszenia opłaty dla wszystkich kategorii zezwoleń (I-V). „Wnioskujący jest zobowiązany m.in. do udokumentowania wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia wydanie zezwolenia kategorii V wraz z wnioskiem (analogicznie, jak w kategoriach I-IV), co ma na celu przyspieszenie realizacji wniosków składanych przez przedsiębiorców” tłumaczy rzecznik. 

Dodaje, że „Obowiązek dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V dowodu uiszczenia opłaty stanowi realizację potrzeb strony społecznej oraz organu wydającego zezwolenia, które postulowały takie zmiany, aby przyśpieszyć proces uzyskiwania zezwoleń, wskazując m.in. na wzrost przewozów związanych z realizacją inwestycji w branży odnawialnych źródeł energii” przypomina Huptyś. 

Czytaj więcej

Przemodelowana logistyka postawiła CCC na nogi

W grudniu 2020 roku GDDKIA oficjalnie złożyła długą listę propozycji zmian popieranych przez branże transportu ponadgabarytowego, z której Ministerstwo wybrało tylko jedną tj. opłatę za zezwolenia z góry. Branża uważa, że potrzeby zarządców dróg oraz przewoźników są ignorowane, a wybiórcze zmiany zamieniają dotychczasowe patologie na nowe.

Znowelizowane prawo nie działa

Przedsiębiorcy oceniają zmiany jako nic nie wnoszące lub wręcz pogarszające dotychczasowy stan. Na wydanie zezwolenia kategorii V nadal trzeba czekać kilka tygodni, co nie przystaje do potrzeb gospodarczych. – O ile zapłata za zezwolenie okresowe (np. 24 miesiące) z góry, nigdy nie była problemem, bo przewoźnik szybko i na długo dostawał zezwolenie okresowe, to w przypadku zezwoleń kategorii V, gdzie trzeba czekać, uzgadniać, zmieniać terminy - opłata z góry jest tylko barierą administracyjną. W żadnym innym dużym lub tranzytowym kraju UE nie płaci się za zezwolenie z góry, a Ministerstwo chce nam wmówić, że to „dobra zmiana” – uważa prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego Łukasz Chwalczuk. 

Standardem stało się wymuszanie na przewoźnikach opłacania tzw. „ekspertyz” obiektów mostowych lub wykonania remontów dróg lub chodników nie leżących na trasie przejazdu. 

Czytaj więcej

Sankcje sprawiły, że Gdańsk awansował na drugie miejsce na Bałtyku

Proces wyrażania zgody na przejazd nadal jest długotrwały i nie odpowiada gospodarczej rzeczywistości. – Wydawanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnej na drukach ścisłego zarachowania to szczyt biurokracji na skalę europejską. Nawet Białoruś uporała się z cyfryzacją – tam zezwolenie przewoźnik pokazuje na smartfonie lub tablecie, a w Polsce nadal obowiązują kartki drukowane przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych – porównuje Chwalczuk. Dla klientów transportu jak i samych przewoźników jest oczywiste, że tolerowanie tego stanu zagraża rozwojowi ekonomicznemu kraju oraz obronności państwa. 

Elektroniczne wnioski

Rzecznik dodaje, że resort infrastruktury opracował elektroniczne wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, które zostały zamieszczone w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. – Ani my, ani GDDKIA nie byliśmy o tym informowani, ani my ani GDDKIA nie potrafimy z tego korzystać, bo to nie działa! Wzory opublikowano 8 marca 2022 roku, ale to kolejna „przysługa” Ministerstwa, której przewoźnicy ani zarządcy dróg nie chcieli, a korzystać z niej się nie da, bo po prostu nie działa – stwierdza Chwalczuk.

Czytaj więcej

Globalne zatory napędzają polski rynek magazynowy

Rzecznik MI podkreśla, że aby uszczelnić system wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych i tym samym wpłynąć na poprawę jakości dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, resort infrastruktury podjął również starania w zakresie wypracowania niezbędnych zmian systemowych w tym zakresie. – O systemowej zmianie słyszę od 8 lat, ale Ministerstwo oprócz zwiększenia kar, nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za zezwolenie z góry oraz nie działających wniosków w CRWDE nie zrobiło nic – kończy prezes OSPTN. 

Przykładem mogą być odmowy lokalnych zarządców dróg na przejazdy pojazdów nienormatywnych ze sprzętem wojskowym do baz sił zbrojnych. Samorządy tłumaczą odmowy złym stanem dróg lub warunkują wydanie zgody od uzyskania gwarancji bankowych albo wyremontowania innej drogi w gminie, nie związanej z przejazdem.

Uzyskanie zezwolenia na przewóz nienormatywny (ładunków ciężkich lub o dużych wymiarach) jest procesem żmudnym i długotrwałym. 

Pozostało 92% artykułu
Morski
W chińskich portach rekordowe przeładunki, opóźnienia i zamówienia kontenerowców
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Morski
Przez rosyjskie porty ropa płynie jak dawniej, mniej jest za to kontenerów
Szynowy
Towary z Chin mają dłuższą drogę do Europy. Rosną opóźnienia i koszty
Drogowy
Białoruś zamknęła granicę, przejadą przez nią tylko poczta i żywe zwierzęta
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Drogowy
Fiskalne ataki Białorusi i Rosji na Polskę