Na dwa miesiące przed terminem kontraktowym GDDKiA udostępniła do ruchu niemal 2-kilometrową obwodnicę Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. To pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

Czytaj więcej

Najlepszy rok w historii branży TSL. Ranking Logistyki

Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Wybudowano dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Wybudowana obwodnica poprawiła parametry drogi krajowej. 

Umowę na realizację tego zadania w systemie tradycyjnym GDDKiA podpisała w grudniu 2020 roku. Koszt prac budowlanych wyniósł 26 mln zł, a łączny koszt inwestycji 35 mln zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. – Prace nad programem obwodnicowym rozpoczęły się w 2020 r., a decyzja rządu w tej sprawie zapadła w kwietniu 2021 r. Po kilkunastu miesiącach już widać pierwsze efekty – oddajemy do ruchu obwodnicę Smolajn, która przyczyni się do poprawy warunków transportowych województwa warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie w realizacji jest 14 kolejnych zadań, na które czekają mieszkańcy wielu regionów naszego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Czytaj więcej

Remonty torów i priorytet dla węgla oznaczają opóźnienia w przewozach kontenerów

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W realizacji jest 14 zadań o długości blisko 115 km, a w przygotowaniu 85 obwodnic.

W woj. warmińsko-mazurskim oprócz obwodnicy Smolajn powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której są prowadzone prace przygotowawcze