Rząd dostosuje wszystkie drogi krajowe do ruchu ciężkiego

Do 2030 roku sieć dróg krajowych ma zostać dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej 11,5 tony.

Publikacja: 04.10.2022 14:52

Rząd dostosuje wszystkie drogi krajowe do ruchu ciężkiego

Foto: GDDKiA

Rada Ministrów przyjęła 4 października uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. 

Wart 58 mld zł program dotyczy dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. Zapewni stałe finasowanie modernizacjom dróg krajowych w ramach remontów oraz prac utrzymaniowych. 

Czytaj więcej

Wojenne szlaki muszą należeć do sieci TEN-T

Poza wzmocnieniem dróg program ma przenieść także zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawić gospodarkę wodną, wprowadzić szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizowane będą pilotażowe rozwiązania dotyczące utrzymania dróg, w tym w szczególności zastosowania nasadzeń, jako zielonego filtra antysmogowego oraz do zapobiegania suszy. 

Branża transportowa od lat zabiega o dostosowanie dróg głównych do ruchu samochodów ciężarowych. Standardowym w Europie naciskiem na pojedynczą oś napędową jest 11,5 tony. 

Tymczasem państwo nakładało mandaty na przewoźników, którzy jeździli normatywnymi samochodami. W 2013 roku na skutek wielu skarg ze strony polskich przedsiębiorców transportu drogowego, na ograniczenia w dostępie do polskiej infrastruktury drogowej dla pojazdów o nacisku osi 11,5 tony, Komisja Europejska wszczęła wobec Polski postępowanie. 

Czytaj więcej

Firmy transportu drogowego oczekują pogorszenia kondycji branży

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 roku zmusił państwo do nowelizacji ustawy o drogach publicznych i otwarcia dróg dla normatywnie obciążonych pojazdów, jednak pod licznymi warunkami. 

Przewoźnicy ukarani za przejazd bez zezwolenia po drogach publicznych otwartych dla ruchu pojazdów z naciskiem osi 8 ton, pojazdem z osią o nacisku do 11,5 tony, mogli od 2021 roku wystąpić do odpowiedniego organu o zwrot kary. 

Do 2004 roku drogi w Polsce były budowane na maksymalny nacisk 10 ton. Resort podkreśla, że unijne dofinansowanie dotyczy tylko głównych dróg i one mają nośność 11,5 tony; 54 proc. (10 455 km) długości dróg krajowych dostępnych jest dla transportu ciężkiego. 

Transport samochodowy wykonuje blisko 80 proc. pracy przewozowej transportu ogółem. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 700 tys. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym 530 tys. ciężkich, o dmc powyżej 16 ton. Autobusów jest ponad 75 tys. 

Czytaj więcej

Na kolejach będzie drożej z powodu rosnących cen energii elektrycznej

Łącznie drogi w Polsce mają ponad 420 tys. km długości, w tym ponad 19 tys. km krajowe, 30 tys. km wojewódzkie, 125 tys. km powiatowe i niemal 250 tys. km gminne. 

Rada Ministrów przyjęła 4 października uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku”, przedłożoną przez ministra infrastruktury. 

Wart 58 mld zł program dotyczy dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad. Zapewni stałe finasowanie modernizacjom dróg krajowych w ramach remontów oraz prac utrzymaniowych. 

Pozostało 87% artykułu
Szynowy
Newag i Pesa szukają w Japonii natchnienia do budowy pociągów wysokiej prędkości
Firmy
Ligentia Group przejęła VGL Solid Group
Morski
Rekordy przeładunków spółki PG Eksploatacja. Węgiel to połowa ładunków
Szynowy
Rozbudowany Clip w Swarzędzu to jeden z największych terminal kolejowych w Polsce
Szynowy
Taniejące przewozy morskie znów przyciągają chińskie ładunki z kolei
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy