W 2021 r. jedna z firm nie poddała się kontroli w przedsiębiorstwie. Została ukarana karą finansową – 12 tys. zł. Rok później Małopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego przeprowadził kontrole w siedzibach trzech firm, sprawdzając czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków wynikających z zapisów Ustawy o transporcie drogowym. Kontrole zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości i nałożeniem w postępowaniu administracyjnym maksymalnych kar finansowych. W trakcie kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach inspektorzy ITD stwierdzili szereg naruszeń przepisów Ustawy o transporcie drogowym.

Dotyczyły one m.in.: nieprzestrzegania norm czasu jazdy i odpoczynku, wykonywania przewozu drogowego pojazdami nieposiadającymi aktualnych okresowych badań technicznych potwierdzających zdatność do ruchu drogowego, czy wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowców nieposiadających ważnego świadectwa kierowcy. Za wszystkie stwierdzone naruszenia naliczono kary od 120 tys. zł do ponad 260 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano ustawowe ograniczenie kary pieniężnej. W przypadku jednej firmy do 25 tys. zł, w przypadku dwóch kolejnych do 30 tys. zł. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie planuje przeprowadzenie kolejnych kontroli w przedsiębiorstwach. – Chcemy sprawdzić, czy przedsiębiorcy wprowadzili działania naprawcze, czy przestrzegane są m.in. przepisy umożliwiające prawidłowe i bezpieczne wykonywanie pracy przez kierowców. – mówi szef ITD Alvin Gajadhur. 

Czytaj więcej

Wyścig po najniższe stawki kosztem kierowców

Niezależnie od czynności podejmowanych przez WITD Kraków, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego weryfikuje, czy przedsiębiorcy spełniają nadal wymogi dobrej reputacji. Postępowania wszczęto ze względu na stwierdzone liczne najpoważniejsze naruszenia oraz kilkadziesiąt kolejnych poważnych lub bardzo poważnych naruszeń. - Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi szereg działań, które mają bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym, ale równie na zapewnienie warunków dla przestrzegania zasad uczciwej konkurencji – zaznacza szef ITD. 

Redakcja przesłała zapytanie o kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, ale do czasu publikacji artykułu nie otrzymała odpowiedzi.