Przewoźnicy chcą stawki minimalnej

Przedsiębiorcy transportu samochodowego wystąpili do Ministerstwa Infrastruktury z pomysłem wprowadzenia stawki minimalnej w przewozach drogowych.

Publikacja: 05.04.2024 10:53

Przewoźnicy chcą stawki minimalnej

Foto: GDDKiA

Zdaniem prezesa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dariusza Matulewicza wprowadzenie stawki minimalnej, wyliczanej na podstawie kalkulatora, nie tylko ustabilizuje ceny i zwiększy skuteczność walki z ukraińską konkurencją, lecz także pozwoli ograniczyć wpływ pośredników, którzy odbierają marże przewoźnikom. 

Indywidulany numer

Prezes ZSPD uważa, że program do obliczania stawki powinien być powszechnie dostępny i bezpłatny. Wyceny powinny otrzymać indywidulany numer (na wzór np. samochodowego VIN), datę i być rejestrowane w banku danych, aby służby mogły kontrolować wysokość wycen w siedzibach firm. – Narzędzie do wyliczania stawek powinno być w rękach Krajowej Administracji Skarbowej, a organy kontrole mogłyby weryfikować dokumenty przewozowe z bazą danych administrowaną przez jedną z rządowych agend – wyjaśnia Matulewicz. 

Czytaj więcej

Tabakiera dla nosa czy nos dla tabakiery?

Według pomysłodawców program powinno przygotować Ministerstwo Cyfryzacji. Kalkulator obowiązywałby wszystkich przewoźników, niezależnie od kraju rejestracji, na trasach krajowych i w międzynarodowych przewozach dwustronnych. W przypadku zlecenie dla podmiotu zagranicznego, ma on oświadczyć, że poddaje się polskiej jurysdykcji w zakresie tego przewozu. Jeśli tego nie zrobi, za prawidłowość naliczenia stawki odpowiada zlecający. 

Wiceprezes ZSPD Piotr Krzyżankiewicz dodaje, że kalkulator ma zautomatyzować system do wyliczania kosztów usługi. – Kiedyś było łatwo je policzyć, a teraz sprawa skomplikowała się: różne są płace minimalne i koszty myta. Stąd rozwiązanie dokładnego wyliczania kosztów pozwalające na zapewnienie minimalnej rentowności będzie ułatwieniem dla firm. Założyliśmy 6 proc. marży i ponad to koszty spedytora czy pośrednika – tłumaczy Krzyżankiewicz. 

Podkreśla, że system urealni stawki i uszczelni polski rynek przed ukraińską konkurencją. 

Czytaj więcej

W tym roku ruszą kurierskie przesyłki do Anglii

Pomysłodawcy uważają, że liczba pośredników powinna być ograniczona do co najwyżej dwóch i ewentualne w ramach wyjątku do podnajęcia drugiego przewoźnika. Dodatkowo do jednej trasy powinna być przypisana jedna faktura. – Klient powinien wiedzieć, ile kosztuje sama usługa transportowa, bez spedycji i pośrednictwa – zaznacza Matulewicz. 

Za i przeciw regulacji

Pomysł spotkał się w większości z przychylnym przyjęciem branży, której przedstawiciele zgłaszają kilka uwag. – 18 lat temu uzgodniliśmy tabele przewozów kontenerowych. Dwa lata funkcjonowała, ale napływ nowych firm transportowych stosujących rabaty spowodował upadek stosowania tabeli – przypomina prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Tomasz Rejek. 

Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji Zdzisław Szczerbaciuk wspomina, że już na początku wieku przy uchwalaniu ustawy o transporcie drogowym pojawił się pomysł ceny minimalnej, jednak środowisko było przeciwne. – W ustawie o cenach był zapis o cenie minimalnej, ale został wykreślony, choć sama idea jest słuszna. Problem jest w egzekwowaniu, a na dodatek niezbędna jest procedura odwoławcza od nałożonej kary – wskazuje Szczerbaciuk. 

Podczas obrad Forum Transportu Drogowego pojawiły się głosy, że państwowa kontrola cen (cen minimalnych) za usługi transportowe, realizowane na podstawie dobrowolnie zawieranych umów, jest ingerencją w wolny rynek i zasadę swobody umów. Ceny za usługę kształtują się w wyniku wzajemnego oddziaływania popytu i podaży, dlatego też ich określenie pozostawia się zasadniczo siłom rynku, a nie prawnym regulacjom. 

Czytaj więcej

Potrzebny bezpieczny tranzyt ukraińskiego zboża

Jednocześnie wskazywano, że choć polskie prawo dopuszcza ingerencję w tym obszarze, to taka regulacja zamiast korzyści może w konsekwencji spowodować niepożądane skutki. Szczególną uwagę zawracano na fakt, iż taka regulacja mogłaby ewentualnie obowiązywać jedynie w transporcie krajowym, a nie międzynarodowym, który jest regulowany unijnymi przepisami. 

Zdaniem prezesa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Dariusza Matulewicza wprowadzenie stawki minimalnej, wyliczanej na podstawie kalkulatora, nie tylko ustabilizuje ceny i zwiększy skuteczność walki z ukraińską konkurencją, lecz także pozwoli ograniczyć wpływ pośredników, którzy odbierają marże przewoźnikom. 

Indywidulany numer

Pozostało 93% artykułu
Drogowy
Duży pożar bazy samochodowej w Kwidzynie
Drogowy
Przewoźnicy: konieczne są mniejsze obciążenia fiskalne
Drogowy
Euro NCAP oceni bezpieczeństwo ciężarówek
Drogowy
Wśród przewoźników rosną długi i wydłuża się lista bankrutów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Drogowy
Ciężarówki na celowniku złodziei
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?