Inspekcja Transportu Drogowego po nowemu

Omawiane od lat projekty przekształcenia ITD w służbę mundurową i odzespoloną trafią do Sejmu.

Publikacja: 05.12.2023 18:48

Inspekcja Transportu Drogowego po nowemu

Foto: GITD

Rada Ministrów przysłała do Sejmu projekty ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zwiększy „efektywność zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych. Nowe rozwiązania pozwolą także na sprawniejszą egzekucję przepisów UE, w szczególności jeśli chodzi o wspólne zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym”, tłumaczy KPRM w komunikacie.

ITD funkcjonuje na szczeblu terenowym w strukturze zgodnej z podziałem administracyjnym państwa; 16 wojewódzkich inspekcji wchodzi w skład administracji szczebla wojewódzkiego. 

Czytaj więcej

Nowe przejście graniczne z Ukrainą już pracuje

W myśl zaproponowanych przepisów wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego zostaną wyłączeni ze struktur wojewódzkiej administracji zespolone. – Obecnie wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego funkcjonują w ramach struktur wojewódzkiej administracji zespolonej. Chcemy dokonać ujednolicenia równolegle funkcjonujących struktur terenowych Inspekcji i znieść dualizm ich podległości, tak aby podlegały wyłącznie Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego — wyjaśnia minister infrastruktury Alvin Gajadhur.

Ponadto ITD zostanie zorganizowana w ramach administracji niezespolonej, podległej Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego. Rząd przekonuje, że rozwiązanie to umożliwi szybką i skuteczną reakcję na lokalnie powstające negatywne zjawiska związane z ruchem samochodów ciężarowych. Chodzi także o okresowe prowadzenie działań kontrolnych na szerszą skalę.KPRM wskazuje, że nowe przepisy dadzą możliwość polecenia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego wojewódzkim inspektorom transportu drogowego wykonywania ich zadań na całym terytorium Polski, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania.  Inspektorzy ITD będą mogli prowadzić kontrole i nakładać grzywny na terytorium, na jakie zostali oddelegowani.

Ustanowiony zostanie jeden budżet dla całej Inspekcji Transportu Drogowego. Wprowadzenie jednolitego budżetu umożliwi przejrzyste, elastyczne i sprawne zarządzanie finansami w zależności od potrzeb. Stworzy też możliwość rozliczania środków budżetowych, które przekazywane są poszczególnym jednostkom organizacyjnym ITD, w powiązaniu z osiągniętymi przez nie wynikami kontrolnymi i zrealizowanymi zadaniami. 

Czytaj więcej

Słowacy zapowiadają zaostrzenie protestu na granicy z Ukrainą

To pierwsza inicjatywa ustawodawcza nowego ministra infrastruktury Alvina Gajadhura. Druga to przekształcenie inspekcji drogowej w formację mundurową. Projekt ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego trafi w piątek pod obrady Rady Ministrów. 

Zmiana pozwoli na elastyczniejsze dysponowanie funkcjonariuszami i prowadzenie nawet całodobowych akcji kontrolnych na terenie całego kraju. O to rozwiązanie zabiegali zarówno przewoźnicy jak i zawiązki zawodowe ITD. 

Projekty obu ustaw trafią do sejmowej Komisji Infrastruktury.

Rada Ministrów przysłała do Sejmu projekty ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, która zwiększy „efektywność zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych. Nowe rozwiązania pozwolą także na sprawniejszą egzekucję przepisów UE, w szczególności jeśli chodzi o wspólne zasady dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym”, tłumaczy KPRM w komunikacie.

Pozostało 84% artykułu
Krajowe
Rząd chce zmniejszyć obciążenia socjalne przewoźników
Krajowe
Czy rząd wyda czasowy zakaz rejestracji firm transportowych?
Krajowe
Przewoźnicy będą mogli korzystać z rejestrowanych za granicą ciężarówek
Krajowe
Jak kontrolować przewozy kabotażowe?
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Krajowe
Elektroniczna kontrola zezwoleń od lipca
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży