Logistyka bez papieru

Branża logistyczna i handlowcy wprowadzając cyfryzację przyspieszają obieg informacji i zmniejszają koszty funkcjonowania.

Publikacja: 02.01.2020 12:52

Logistyka bez papieru

Foto: logistyka.rp.pl

Tysiące pozycji asortymentowych oraz liczne operacje transportowe i magazynowe sprawiają, że logistyka obsługująca handel spożywczy, jak mało która branża, nadaje się do cyfryzacji. Transport i magazynowanie towarów spożywczych, w tym świeżych, musi odbywać się w odpowiedniej temperaturze, ponadto ładunki charakteryzują się bardzo krótkim okresem przydatności do spożycia (np. sery, pierogi, ryby itp.), często nie przekraczającym tygodnia.

Fresh Logistics Polska wykonuje codziennie 400-450 tras dostaw, dostarczając 4,5 tys. przesyłek. Wspólnie z partnerami biznesowymi firma rozpoczęła projekt cyfryzacji każdego etap procesu logistycznego, sięgając po standardy GS1. Celem jest wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów papierowych jako głównych nośników informacji. Przejście na Elektroniczną Wymianę Dokumentów (EDI) nazwano Order-2-Cash.

Order-2-Cash (O2C) to rozwiązanie wykorzystujące szereg globalnych standardów GS1 w celu usprawnienia fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji: poczynając od elektronicznego złożenia zamówienia, poprzez awizację dostawy, potwierdzenie przyjęcia dostawy, a kończąc na płatności automatycznej.

""

Fresh Logistics Polska wykonuje codziennie 400-450 tras dostaw, dostarczając 4,5 tys. przesyłek z produktami świeżymi. Fot. Fresh Logistics Polska

logistyka.rp.pl

Poszczególne elementy O2C wdrażane są już od wielu lat, teraz różnica polega przede wszystkim na wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych elementów całego procesu, tj. producentów żywności, operatora logistycznego oraz odbiorców, np. sieci handlowych.

Bez pracy ręcznej

Rozwiązanie składa się z dwóch kluczowych elementów: etykiety logistycznej GS1 oraz komunikatów EDI. Elektroniczna Wymiana Danych to wymiana dokumentów w postaci standardowych komunikatów elektronicznych pomiędzy systemami komputerowymi partnerów występujących w łańcuchu dostaw.

Standardowe dokumenty elektroniczne zapewniają ujednoliconą i automatyczną wymianę informacji niezbędnych z punktu widzenia np. procesów zamawiania czy dostawy oraz umożliwiają uzyskanie bezpośredniego powiązania przepływu towarów z dotyczącymi tego przepływu informacjami. – Wdrożenie rozwiązania Order-2-Cash przyczynia się do optymalizacji procesów, co bezpośrednio przekłada się na szereg korzyści finansowych dla firm – zapewnia kierownik ds. standardów GS1 w TSL Agata Horzela.

Czytaj więcej w: Brak rąk do pracy przytępi transportowe szczyty

Wśród korzyści procesowych Fresh Logistics Polska podaje sprawniejsze przetwarzanie transakcji oraz skrócenie czasu realizacji zamówienia; ograniczenie interwencji człowieka oraz ręcznego wprowadzania danych, co przekłada się na mniejszą liczbę pomyłek przy dostawach; zmniejszenie kosztów dzięki wykorzystaniu mniejszej liczby zasobów ludzkich, wyeliminowaniu błędów oraz skróceniu czasu procesów zamawiania i dostarczania towarów. Ponadto dzięki zastosowaniu standardów GS1 dokumenty elektroniczne są ściśle skorelowane z fizycznym przepływem towarów.

""

Wśród korzyści procesowych w prowadzenia O2C Fresh Logistics Polska podaje sprawniejsze przetwarzanie transakcji oraz skrócenie czasu realizacji zamówienia. Fot. Fresh Logistics Polska

logistyka.rp.pl

– Wyeliminowanie samej faktury papierowej to oszczędność czasu, papieru, kosztów wydruku, wysyłki i jednocześnie łatwość przechowywania i dostępu, nie wspominając o redukcji innych dokumentów papierowych. Dodając jeszcze do tego korzyści związane z wyeliminowaniem ręcznego wprowadzania danych transakcyjnych (np. zamówień) do systemu oraz całkowicie automatyczną awizację dostaw, możemy cieszyć się pełnym sukcesem, a wdrożone rozwiązanie będzie nie tylko skuteczne, ale również efektywne i przede wszystkim ekologiczne. Dzięki standardom GS1 takie korzyści stają się coraz bardziej realne dla wielu firm. Jesteśmy dumni z faktu, że dostarczamy tego typu rozwiązania i mamy nadzieję, że coraz więcej firm będzie chciało z nich korzystać – uważa Horzela.

Sposób działania rozumiany jako O2C wdraża Carrefour Polska, który podjął współpracę z Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM) m.in. w celu wypracowania schematów komunikatu i etykiet logistycznych, które umożliwiają przyśpieszenie przyjęcia towarów z różnym asortymentem: pochodzenia zwierzęcego, warzyw, owoców czy produktów suchych. – Wykorzystanie rozwiązania etykiety logistycznej EAN128 daje wyższą gwarancję poprawności danych, które towarzyszą produktom w całym łańcuchu logistycznym od producenta do finalnego klienta w sklepie, z czym w dotychczasowym manualnym procesie czasami jest problem. Inną korzyścią z wykorzystania elektronicznej awizacji (DESADV) dla dostawcy jest możliwość uzyskania potwierdzenia realizacji zamówienia u danego odbiorcy niezwłocznie po jego przyjęciu – komentuje dyrektor logistyki ds. operacji magazynowych Carrefour Polska Grzegorz Matyśkiewicz.

Dodaje, że Carrefour wraz kilkunastoma dostawcami przetestował i zrealizował wdrożenia tych rozwiązań. – W naszych procesach z dużym powodzeniem znacząca część przyjęcia palet odbywa się z wykorzystaniem etykiet EAN128 czy pełnej komunikacji przez DESADV. Projekt jest cały czas rozwijany i rozszerzany na kolejnych dostawców uzupełnia Matyśkiewicz.

Korzyści dla wszystkich stron

Fresh Logistics Polska, wiodący operator logistyczny świadczący usługi magazynowania i dystrybucji dla producentów towarów świeżych, stawia na automatyzację procesów związanych z przyjęciem towarów do swoich magazynów od producentów oraz ich odpowiednim przygotowaniem, wydaniem z magazynu wg przesłanych przez klientów dyspozycji i dostarczeniem do odbiorcy.

Dla usług logistyki kontraktowej największy poziom automatyzacji występuje w obszarze przesyłania zleceń związanych z poleceniem wydania towarów z magazynu Fresh Logistics Polska do ostatecznych odbiorców.

Czytaj więcej w: Bałkański kierunek

Pomiędzy producentem a operatorem logistycznym blisko 99 proc. wymienianych informacji realizowanych jest za pomocą EDI (dotyczy przesyłania zleceń i potwierdzania ich realizacji przez operatora logistycznego).

Oszczędności dotyczą czasu zaangażowania pracowników działu obsługi klienta i zależą przede wszystkim od liczby zleceń, które przesyłane są między klientem a operatorem logistycznym. Brak automatyzacji przy wymianie kilkuset zleceń dziennie, skutkowałby koniecznością zaangażowania o kilkadziesiąt procent  więcej zasobów dla tego procesu – zarówno po stronie klienta, jak i operatora logistycznego. Nie uwzględniamy korzyści wynikających z ograniczenia możliwości popełnienia błędów podczas ręcznego wprowadzania zleceń.

Proces dostawy i przyjęcia towarów do magazynu Fresh Logistics Polska wspierany jest przede wszystkim poprzez elektroniczną awizację dostawy, odpowiednie znakowanie towarów etykietami w standardzie GS1 oraz komunikat zwrotny potwierdzający przyjęcie dostawy i umożliwiający dalsze dysponowanie towarem przez  producenta.

""

Order-2-Cash (O2C) to rozwiązanie wykorzystujące szereg globalnych standardów GS1 w celu usprawnienia fizycznych przepływów towarowych oraz towarzyszących im informacji.

logistyka.rp.pl

Cyfryzacja procesu obejmuje około 85-99 proc. wszystkich dostaw – poziom automatyzacji zależy w bardzo dużym stopniu od zaawansowania technologicznego i stosowanych rozwiązań IT u producenta, gdyż Fresh Logistics Polska jest przygotowany do pełnej integracji w oparciu o standardy GS1. Oszczędności wynikające ze stosowania pełnego standardu GS1 w procesie dostawy szacowane są na ok. 8-12 proc.

Obszarem, który wymaga największego zaangażowania i pracy, gdzie poziom automatyzacji jest najniższy, to etap procesu związany z dostawą towarów do magazynów centralnych sieci handlowych lub odbiorców rynku tradycyjnego. Korzyści mogą być bardzo duże ale zależą przede wszystkim od masowości wdrożenia opisywanego rozwiązania. Kluczowym staje się zaangażowanie wszystkich uczestników łańcucha dostaw przy spełnieniu najważniejszego warunku – standaryzacji procesu. Korzyści będą występować zarówno po stronie operatora logistycznego (krótszy czas rozładunku – szybsze uwolnienie środka transportu), mniej zaangażowanych zasobów w procesie przyjęcia i lepsza dostępność towarów dla ostatecznego konsumenta oferowana przez sieć handlową. Fresh Logistics Polska jest gotowy technologicznie na wdrożenie elektronicznej awizacji do odbiorców.

Budowanie świadomości procesowej

Automatyzacja łańcucha dostaw wymaga uświadomienia wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces logistyczny. Fresh Logistics Polska, GS1 Polska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania oraz sieć Carrefour zorganizowały w dniach 9-10 października 2019 konferencję poświęconą standardom GS1 zastosowanym w rozwiązaniu Order-2-Cash. Adresatami konferencji byli producenci żywności zainteresowani szeroko rozumianą optymalizacją procesową. Konferencja składała się z części merytorycznej połączonej z warsztatami Lean Management oraz wizytami studyjnymi w centrum dystrybucyjnym Fresh Logistics Polska w Gliwicach oraz Carrefour w Będzinie.

Działania promocyjne będą także prowadzone w roku 2020. Partnerzy inicjatywy O2C planują także wypracowanie metodyki szacowania i przeprowadzenie pierwszych badań wielkości korzyści jakie niesie ze sobą wdrażanie standardów O2C, nie tylko w obszarze fizycznego przepływu towarów, ale też przyspieszonego obiegu rozliczeń finansowych.

Tysiące pozycji asortymentowych oraz liczne operacje transportowe i magazynowe sprawiają, że logistyka obsługująca handel spożywczy, jak mało która branża, nadaje się do cyfryzacji. Transport i magazynowanie towarów spożywczych, w tym świeżych, musi odbywać się w odpowiedniej temperaturze, ponadto ładunki charakteryzują się bardzo krótkim okresem przydatności do spożycia (np. sery, pierogi, ryby itp.), często nie przekraczającym tygodnia.

Fresh Logistics Polska wykonuje codziennie 400-450 tras dostaw, dostarczając 4,5 tys. przesyłek. Wspólnie z partnerami biznesowymi firma rozpoczęła projekt cyfryzacji każdego etap procesu logistycznego, sięgając po standardy GS1. Celem jest wyeliminowanie tradycyjnych dokumentów papierowych jako głównych nośników informacji. Przejście na Elektroniczną Wymianę Dokumentów (EDI) nazwano Order-2-Cash.

Pozostało 91% artykułu
Logistyka Kontraktowa
Adriatyckie portowe tygrysy
Logistyka Kontraktowa
Alternatywne napędy ciężarówek
Logistyka Kontraktowa
Gala Liderów Logistyki 2023
Logistyka Kontraktowa
Wizja logistyki przyszłości
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Logistyka Kontraktowa
Lipiec przyniósł zastój w internetowych sklepach
Logistyka Kontraktowa
Zapraszamy na Spotkanie Liderów Branży TSL